Как ще става преминаването към еврото

Shutterstock

Как ще става преминаването към еврото

Планът на България за приемане на единната валута обещава защита на потребителите и прозрачност

Николай Стоянов
18490 прочитания

Shutterstock

© Shutterstock


Темата накратко
 • При влизането в еврозоната всички наличности по сметки и депозити ще бъдат автоматично превалутирани.
 • Около година и половина търговците ще са задължени да показват на етикетите цени и в евро, и в лева.
 • Всички заеми, оригинално отпуснати в лева, ще се считат за заеми в евро, а ако лихвите по тях са фиксирани, се запазват.

От една година България е във валутния механизъм ERM II. Макар макроикономистите, централните банкери и евроспециалистите да изпитват ужас, като чуят жаргонната му интерпретация - "чакалнята на еврозоната", за повечето хора тя добре описва ситуацията. Единствената видима промяна, която те очакват, е смяната на лева с еврото. Преходът към ползването на друга валута наистина е фундаментален и нормално буди притеснения. А повдига и много технически въпроси, които трябва да бъдат изяснени.

В края на юни беше финализиран проект на план как ще става това и той е публикуван за обществено обсъждане. Документът тепърва може да претърпи редакции, преди да бъде одобрен от правителството и от парламента, а и за много неща задава само най-обща рамка. Все пак той показва вижданията на администрацията как да се случи прехода, така че едва ли ще има резки завои. Ето и най-важни въпроси, на които дава отговор:

Докога ще ползваме лева?

Не може да се каже. Целевата дата на България за влизане в еврозоната е 1 януари 2024 г., но преди това има много работа за довършване. Част от нея зависи от българските власти, като например как и доколко ще успеят да изпълнят поетите ангажименти след влизането в ERM II. Част зависи и от външни фактори и като крайно от това дали напредъкът на страната ще бъде възприет от ЕЦБ и останалите държави от еврозоната като задоволителен.

При какъв курс ще се обменя лева към еврото?

Всички заявки и очаквания са това да е добре познатият от вече над 20 години - 1.95583. Самото число не е вписано никъде в плана, като чисто формално курсът трябва да бъде определен с решението на Съвета на ЕС, че България отговаря на необходимите условия за въвеждане на еврото. Преди влизането в ERM II имаше притеснения по темата и като крайно парламентът прие решение, че правителството и БНБ не могат да участват в преговори и да приемат курс, различен от 1.95583. Затова и не е ясно защо в документа той не е вписан изрично и тази тема не е засегната. Преди ден служебният финансов министър Асен Василев заяви, че обменният курс ще остане, какъвто е в момента.

При превалутирането задължително трябва да се използва целият курс до петия знак след десетичната запетая и чак след това сумата да се закръгля до един евроцент. Забранява се преизчисляване на цени при друг освен фиксирания обменен курс, както и налагането на допълнителни такси и комисиони за преизчисляването върху потребителите.

Ще има ли преходен период?

Практически не. При влизането в еврозоната всички наличности по сметки и депозити ще бъдат автоматично превалутирани. В информационната кампания хората ще бъдат призовани още преди това да държат максимално наличности по сметки, което да улесни процеса и за тях. Ако след тази дата теглите пари от ATM или на каса, те ще бъдат изплащани в евро.

След влизането в еврозоната един месец лева и еврото ще бъдат едновременно законно платежно средства. През този период ще бъде възможно да плащате навсякъде в двете валути. Търговците обаче трябва "да връщат рестото на клиентите си изключително в евро, освен ако не могат да го направят от практически съображения". Така за много хора наличните левове може да бъдат изчерпани още през този месец.

Какво да правя, ако ми останат левове?

Предвижда се през първите шест месеца банките и клоновете на "Български пощи" да са длъжни да обменят безплатно на каса банкноти и монети от лева в евро, а през следващите шест месеца ще могат да налагат такса за тази услуга. След изтичането на една година няма да има задължение да извършват подобна услуга, но ако преценят, могат да продължат да я предлагат. БНБ ще обменя без такса банкноти и монети от лева в евро от деня на приемане на еврото за неограничено време.

Как да съм сигурен, че не ме мамят?

Още преди приемането на еврото ще има задължение всички цени да се обозначават едновременно в лева и в евро. То ще влезе в сила един месец след решението на Съвета на ЕС, че страната отговаря на условията. А това решение обичайно е ясно около половин година преди датата на влизане в еврозоната. Етикетите на цените ще останат в двете валути първата една година, като така хората ще имат достатъчно време да свикнат с промяната. Всичко това ще важи и за рекламните материали, като например брошури на вериги, обяви за продажба и т.н.

"Търговците и доставчиците на услуги следва да имат известна свобода по отношение на формата и средствата за двойното обозначаване на цените, при условие че то е лесно разбираемо, не подвежда, изписано е с еднакъв шрифт, показва фиксирания обменен курс и не съдържа ненужна информация, която може да обърка потребителите", пише в плана.

За неспазващите правилата за превалутиране се предвижда да се въведат санкции, а фирмите, които умишлено ги нарушават ще бъдат включени в публичен "черен списък". Освен това Министерството на икономиката, съвместно с Комисията за защита на потребителите и представители на неправителствените организации, се ангажира да организира кампания "Честен търговец". Тя предвижда да се дават стикери с логото й на коректните търговци.

Какво се случва с договорите ми?

Остават в сила. Всички договори, включително за кредити, депозити, както и финансови инструменти в лева или с препратки към лева ще продължат действието си след присъединяването на България към еврозоната, като просто стойностите ще се приемат за превалутирани по фиксирания курс.

Какво се случва с кредита ми?

Всички заеми, оригинално отпуснати в лева ще се считат за заеми в евро. Банките и другите финансови институции няма да имат право да ползват превалутирането като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори или като основание за действия, които биха поставили клиентите в по-неблагоприятна финансова позиция.

Ако лихвеният процент по заема е фиксиран, той се запазва, а ако е променлив, той ще може да бъде модифициран, като предстоят да се разпишат конкретни текстове как. "Промяната на референтните лихвени проценти от лева към евро следва да бъде извършена по достатъчно обоснован и прозрачен начин, който не утежнява финансовото състояние на клиентите и не води до допълнителни разходи спрямо лихвените разходи, които клиентът би направил в левова равностойност на своето задължение", е записано в плана.

Какво става с фирмата ми?

Като цяло най-тежката временна промяна, особено за малките компании, ще е необходимостта да пренастроят софтуерите и касовите си апарати за периода, в който се приемат плащания в двете валути. Също така за магазини с голяма номенклатура и поставянето на етикети в левове и евро може да се окаже трудоемко и времемко.

Извън това тепърва предстоят законови промени, с които да се регламентират детайли по счетоводното третиране, превалутирането на капитала и др. След приемане на еврото компаниите ще трябва да започнат да изготвят финансовите си отчети в евро, като включително данните в тях за предходни периоди трябва да бъдат превърнати в евро.

Къде ще са регламентирани промените?

Предвижда се създаването на специален закон за приемане на еврото в България, където да бъдат заложени голяма част от промените. Влизането в еврозоната обаче ще изисква промени в много нормативни актове, най-вече свързани с финансовия сектор. В текста дори се споменава за изцяло нов Закон за БНБ. Това трябва да се случва в следващите години. Заявката е всички нужни промени да са идентифицирани до 11 месеца преди очакваната дата за влизане в еврото и текстовете да са приети и обнародвани най-късно два месеца преди нея.

Нормативните актове, в които се съдържа позоваване на лева (например размер на такси, глоби и т.н.) няма да трябва да се променят ударно като суми, а в Закона за еврото ще бъде предвидено те автоматично да се превалутират.

Къде ще мога да науча повече?

Правителството предвижда мащабна информационна кампания, работата по която трябва да започне 30 месеца преди очакваното влизане в еврозоната. При целевата дата 1 януари 2024 г. това значи практически веднага. Тя ще премине в по-интензивна фаза шест месеца преди датата, като ще продължи и една година след нея.

Предвижда се да се създаде специален сайт за еврото, където да се агрегира цялата информация. Освен това обещанието е да се следят и публикуват данни за движението на цените - не само общо за инфлацията, а и за ключови категории стоки и услуги. Фокус ще има върху сектори, където исторически в други държави има данни за повече риск от повишаване на цените (посочени са кетъринг, салоните за красота, услугите за настаняване и развлекателните услуги). "Резултатите от мониторинга на цените ще бъдат редовно представени на обществеността, като по този начин ще се намали недоверието и страхът на гражданите, че цените ще се увеличат по непрозрачен начин", се посочва в плана.

Темата накратко
 • При влизането в еврозоната всички наличности по сметки и депозити ще бъдат автоматично превалутирани.
 • Около година и половина търговците ще са задължени да показват на етикетите цени и в евро, и в лева.
 • Всички заеми, оригинално отпуснати в лева, ще се считат за заеми в евро, а ако лихвите по тях са фиксирани, се запазват.

От една година България е във валутния механизъм ERM II. Макар макроикономистите, централните банкери и евроспециалистите да изпитват ужас, като чуят жаргонната му интерпретация - "чакалнята на еврозоната", за повечето хора тя добре описва ситуацията. Единствената видима промяна, която те очакват, е смяната на лева с еврото. Преходът към ползването на друга валута наистина е фундаментален и нормално буди притеснения. А повдига и много технически въпроси, които трябва да бъдат изяснени.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


10 коментара
 • 2
  fpd1488699386518396 avatar :-|
  Ivan Mitev

  Присъединяването на Република България към еврозоната е с пренебрегване на неправилността за ползване на евра с пряко създаване на щети.
  Грешната европейска парична политика поразява богати и бедни. Ако не е злокобната парична процедура, държавите от еврозоната нямаше да имат сегашни дългове.
  Колкото по-пълно се изпълни Националния план за въвеждане на еврото в Република България – толкова Република България ще е с по-големи щети.
  Защо Република България е със съгласие за съдбовна европейска парична грешка?

 • 3
  nca43604694 avatar :-|
  Данчо

  За това дали да се приема еврото трябва да има референдум. Не може някой да реши просто така да се откажем от българския лев. Хората трябва да гладуват.

 • 4
  phm53381209 avatar :-|
  phm53381209

  Стига с това тролене. Еврото е единственият път на България. Ще даде повече сигурност, по-ниски лихви и удобство.

 • 5
  sfasaf avatar :-|
  sfasaf

  До коментар [3] от "Данчо":

  На нашето назадничаво племе, дето не зачита демокрацията като основна ценност, не трябва да му се дава никакъв избор за такива важни решения.

  Приемането на Еврото е напълно наложително, при положение че седим във валутен борд. Лева не ни дава никаква независимост докато е обвързан с Еврото така или иначе.

  И последно - ако всеки държеше България да е независима и правова държава с тежест, можеше да стане активен гражданин и да държи политиците си отговорни. Вместо да се опъва като магаре на мост за всяка промяна, която му се предлага.

 • 6
  nca43604694 avatar :-|
  Данчо

  - Това са с лихвите не е вярно. Лихвите в лева в момента са отлични. Освен това предстои увеличаване на лихвите в еврозоната.
  - Еврото няма да доведе до стабилност по-различна от сегашната. Стабилността и БВП зависят от уменията на правителствата. В Гърция еврото с нищо не им помогна, имаха тежка криза с еврото.
  - Това евро не е като онова евро преди години. Сега Брюксел е в криза, Великобритания е с брекзит, има извънредни плащания. Стабилността на еврото не е сигурна.
  - Една пенсия сега от 500 лв ще стане 256 евро, психологически два пъти по-малко.
  - Цените ще се вдигнат. Вдигнали са се в Германия при приемането към еврото, ще се вдигнат и тук. В Германия са наричали еврото скъпото. Но в България същата ли е икономиката ни? Ще издържат ли хората?
  - Ако нещо се случи с еврото, държави като Германия и Франция по-лесно ще се върнат към марката и франка, защото имат експортноориентирани икономики и ще могат да поемат тежестта на това решение. Колко ще струва на България да се върне към лева? На какъв курс ще е лева тогава? 10:1?
  - Бъдещето на финансите не е в тези изхабени вече валути. Трябва да помислим за криптовалута обвързана с българския лев за да сме подготвени, когато тези валути изчезнат. Дигитален лев, за да изпреварим другите, а не да им приемаме валутата.
  - Не подценявайте загубата на суверенитет със загубата на лева. Държавите в ЕС не са ни само партньори, а и конкуренти. Не случайно натискат България да приеме еврото.
  - Но в същото време сме извън шенген нали? На кой както му изнася.
  - Въобще не е момента за такава рискована мярка. Още повече в тази ситуация. Борда е добър вариант засега. Приемането на еврото е необоснован и рискован ход.
  - Взимайте пари по разни програми и като се изчистят нещата след години ще видим. Отлагайте политически, искаме, ама няма консенсус и други от този род.

 • 7
  alo1460175771494130 avatar :-|
  Търновец

  Как така ще приемаме Евро-то когато повечето българи са против?
  Ако се взема такова решение трябва референдум!
  Докога ще си падам от глупавите решения на няколко човека?

 • 8
  sir_humphrey avatar :-(
  Sir Humphrey

  В тази статия тотално сте игнорирали правилото за пълния член на съществителните имена в българския език.

 • 9
  voda avatar :-|
  The investor

  Еврото е без алтернативно в момента.
  Твърда подкрепа!

 • 10
  lisaveta1001 avatar :-|
  EEE

  До коментар [#] от "":

  Mnogo tochno! Napulno Vi podurjam. V mnogo opasno vreme jiveem, OTLAGAITE!


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал