Световната икономика ще се възстановява на две скорости, предупреждава МВФ

Разделителната линия е степента на ваксинираност на населението, която е ниска в развиващите се пазари

Световната икономика ще се възстановява на две скорости през тази година, а основната разделителна линия между отделните държави ще е степента на ваксинираност на населението.

Ограниченият достъп на развиващите се икономики до ваксините срещу ковид заплашва да попречи на глобалното възстановяване от пандемията, предупреждава МВФ в своя последен икономически доклад. Организацията подобрява прогнозите си за растеж на напредналите икономики като САЩ, Канада и страните от еврозоната, но ги понижава за развиващите се.

Така МВФ очаква среден ръст на световната икономика от 6% през 2021 г. или колкото беше и предходната му прогноза. За сметка на това очакванията за 2022 г. са ревизирани нагоре с 0.5 пр. п. и достига 4.9%. Дори за развитите страни обаче, където инфекцията изглежда под контрол, плавно и трайно възстановяване не е гарантирано, отбелязва докладът на МВФ.

Като основни предизвикателства пред възстановяването се посочват новите варианти на коронавируса, последващи шокове и ценовото напрежение, породено от разминавания между търсене и предлагане.

"Ваксинираните" икономики дърпат напред

Очакванията на МВФ за ръст на развитите икономики е повишена за 2021 г. на 5.6%. Прогнозата за еврозоната например е по-оптимистична с очакван ръст от 4.6% през 2021 г. и 4.3% през 2022 г. Ръстът на САЩ също е ревизиран нагоре с 0.6 пр. п. през 2021 г. и 1.4 пр. п. през 2022 г.

За развиващите се страни обаче перспективата се влошава, като най-големи щети търпи Азия. Средно за тази група прогнозата за 2021 г. е ревизирана надолу с 0.4 пр. п., а за развиващите се пазари в Азия е понижена с цели 1.1 пр. п. Очакванията за 2022 г. все пак са по-оптимистични и бележат увеличение от 0.4 пр. п.

Най-осезаемо надолу е ревизирана прогнозата за Индия - след тежката ковид вълна между март и май тази година и очакванията за бавно възстановяване. Очакванията за Китай са с 0.3 пр. п. надолу поради намаляването на държавната помощ. Прогнозата за Латинска Америка е повишена, което се дължи на по-доброто представяне на Бразилия и Мексико през първото полугодие.

За страните с най-ниски доходи перспективата е понижена с 0.4 пр. п. А като основна причина се посочва бавното разпространение на ваксините. МВФ предупреждава за нарастващо неравенство в тези страни и посочва, че младите и ниско квалифицираните хора изпитват затруднения да се включат в пазара на труда, а вследствие на кризата около 80 млн. души повече ще попаднат в крайна бедност в сравнение с очакванията от преди пандемията.

Причините

Различия в темповете на ваксинация и държавните политики за справяне с пандемията са причината за все по-дълбокото разминаване между очакванията за възстановяване на различните групи страни. Ваксинираните в развитите икономики достигат 40% от населението, а в развиващите се едва 11%. В най-бедните държави делът на ваксинираните е под 5%. Най-проблемни региони са Субсахарска Африка, Латинска Америка, Южна и Югоизточна Азия. Неравномерният достъп до ваксини в световен мащаб е главната причина за задълбочаване на различията.

Държавните мерки за подпомагане на икономиките също имат значение. Организацията отчита, че голяма част от тях продължават и през 2021 г. в развитите страни, но в развиващите се и нискодоходните повечето са приключили още през 2020 г.

Прогнозата за 2022 г. се основава на предположения за овладяване на пандемията и свеждане на заразяването до по-ниски нива. Очакванията са повечето страни да имат широк достъп до ваксини до края на 2022, а развитите страни - още това лято. Прогнозата също така взема предвид планираната държавна подкрепа за икономиките, която ще бъде най-значителна в САЩ и ЕС, но ще има ефект и върху световната икономика.

Положителен ефект според МВФ върху възстановяването може да имат и спестявания на домакинствата по време на пандемията, основно в страните с държавна помощ, което повиши разполагаемия доход.

Повишената инфлация - временно явление

Според МВФ високата инфлация тази година е временно явление и се дължи на фактори, свързани с пандемията, които ще отшумят. Тя е причинена основно от несъответствия между търсене и предлагане, а в развиващите се пазари и от повишена цена на храните. В САЩ например за повишеното ценово равнище допринасят най-вече автомобилите, дървеният материал и полетите. Очаква се динамиката на цените в развитите страни да се върне към обичайните си нива от преди пандемията през 2022 г., а в развиващите се може да се задържи и през следващата година. Все пак МВФ съветва централните банки да вземат превантивни мерки.