Кратък оптимизъм в строителния бизнес през юли

Индексът на икономическия климат в страната остава непроменен спрямо нивото си от юни

Текущото финансово състояние на фирмите в строителството се подобрява през юли - индексът, според който националната статистика измерва оценките на мениджърите в бранша, се повишава с 6 пункта през последния месец до 26.9 пункта. Това е приближаване към предкризисните нива от около 30 пункта. Очакванията за следващите месеци обаче се влошават.

Като цяло бизнес климатът в страната остава на нивото си от юни - близо до 23 пункта. Това е с 14.8 пункта над нивото от юли 2020 г. Спрямо предкризисните нива на оценките на фирмите за бизнес климата у нас показателят остава назад с между 5 и 7 пункта.

Индустрия и услуги

В индустрията също е видимо леко влошаване на текущото състояние на фирмите според оценките на мениджърите - с около 1 пункт до 28.7 пункта през юли. Очакваното бизнес състояние също се влошава, в резултат на което оценката за бизнес климата в бранша се понижава с 1.4 пункта до 19.9. Същевременно никой от другите показатели не се влошава - поръчките и производствената активност растат. Фирмите, които посочват недостатъчно търсене като предизвикателство пред бизнеса, намаляват. Нараства обаче делът на тези, които посочват слабости в икономическото законодателство.

В услугите бизнес климатът се подобрява минимално - едва с 0.5 пункта на месечна база през юли. Оценките за настоящото бизнес състояние на фирмите обаче се вдигат с 4 пункта, което се дължи на скок на търсенето на услуги - с 12.9 пункта до 13.7 през юли. Очакванията за затягане на мерки през есента вероятно са фактор за значителното влошаване на нагласите за търсенето на услуги през следващите три месеца - тук оценката на мениджърите се свива със 7.2 пункта.

Сходна е и ситуацията в търговията на дребно - обемът на продажбите расте, но очакванията за активността през следващите три месеца се влошават. Нагласите за състоянието на фирмите в бранша през следващите месеци обаче се подобряват - това ще се дължи на продажните цени, съдейки по отговорите на анкетираните.