Износът надмина нивата от преди пандемията

Ръстът на общия експорт през януари - юни е 21% на годишна база

Най-съществен за растежа на експорта към трети страни през първото полугодие е приносът на медта и медните продукти, чийто износ спрямо първото полугодие на 2020 г. нараства с почти 28%, достигайки 1.36 млрд. лв.
Най-съществен за растежа на експорта към трети страни през първото полугодие е приносът на медта и медните продукти, чийто износ спрямо първото полугодие на 2020 г. нараства с почти 28%, достигайки 1.36 млрд. лв.    ©  Цветелина Белутова
Най-съществен за растежа на експорта към трети страни през първото полугодие е приносът на медта и медните продукти, чийто износ спрямо първото полугодие на 2020 г. нараства с почти 28%, достигайки 1.36 млрд. лв.
Най-съществен за растежа на експорта към трети страни през първото полугодие е приносът на медта и медните продукти, чийто износ спрямо първото полугодие на 2020 г. нараства с почти 28%, достигайки 1.36 млрд. лв.    ©  Цветелина Белутова

Износът на стоки от България през първото полугодие на 2021 г. нараства с цели 21% спрямо същия период на миналата година. Така стойността на продажбите на български стоки в чужбина приближава 32 млрд. лв., което е по-добър резултат не само спрямо същия период на пандемичната 2020 г., но и превишава постигнатото от българските експортно ориентирани фирми през първото полугодие на предкризисната 2019 г. Тогава износът беше 28.3 млрд. лв. Ръст на продажбите на български стоки се наблюдава както на европейския пазар, така и в трети страни.

Износ към трети страни за първото полугодие

Данните за външните за ЕС пазари са добри. През първата половина на 2021 г. той отчита ръст от 22.5% спрямо същия период на миналата година и надхвърля 10.5 млрд. лв. Една особеност при сметките е, че в миналогодишните суми Великобритания се смята като част от ЕС, а тази година е в трети страни, но дори и при това условие растежът е двуцифрен (14.4%).

Тази година увеличение бележат по-голямата част от стоките, които България изнася. Най-съществен е приносът на медта и медните продукти, чийто експорт спрямо първото полугодие на 2020 г. нараства с почти 28%, достигайки 1.36 млрд. лв. Следват електрониката и електротехниката с ръст от 28% и машините - с 40%, като изнесените продукти от двете категории са с по около 200 млн. лв. повече от миналата година. Съществено увеличение отчитат оптичната техника и медицинската апаратура, където износът почти се е удвоил до 345 млн. лв. Износът на чугун, желязо и стомана е нараснал общо със 74% до 341 млн. лв. към края на юни на годишна база. За увеличението през полугодието допринасят и горивата, чийто износ е нараснал с 9% поради повишената цена на петрола на международните пазари, докато изнесеното количество намалява с 13%.

Някои категории стоки отчитат и понижение. Със 100 млн. лв. например са намалели продажбите на пшеница към трети страни. Спад се забелязва също при лекарствата, лепилата, напитките, тютюна и тютюневите изделия, които заедно свалят общия износ с малко над 90 млн. лв.

Износ към ЕС

Според предварителните сметки на НСИ износът на България към държави от ЕС нараства с 24.3% през януари - юни 2021 г. спрямо същия период на миналата година. Подробни данни за външната търговия със съюза за юни ще бъдат достъпни след месец, а сега националната статистика публикува такива за май.

През петия месец на годината статистиката показва силно възстановяване на европейския пазар - износът на страната към ЕС надминава с над 20% стойността от незасегнатата от пандемията 2019 г., а на годишна база повишението е с 27% до обща стойност от 3.3 млрд. лв. Към растежа най-силно допринасят стоки от електрониката и електротехниката - продажбите им в ЕС се повишават с 45% до 384 млн. лв. Фактор са и мазнините, които са се увеличили с повече от 440% до 129 млн. лв. Повишението идва от слънчогледовото олио, при което силен фактор вероятно е растящата цена през последните месеци. Експортът на продукти от химическата промишленост почти се е удвоил, достигайки 131 млн. лв.

Въпреки общото увеличение някои продуктови групи търпят спад на продажбите на европейския пазар. Срив от над 60% се наблюдава при износа на текстилни продукти, а при дрехите, които не са трикотажни или плетени, намалението е 32%. Тук вероятно спадът се дължи на по-слабо производство и износ на медицински маски и защитни облекла. Експортът на лекарства също е намалял - с почти 24% на годишна база, или 25.6 млн. лв. до 81 млн. общо продажби през май 2021 г.

Най-големи потребители на български стоки остават Германия, Румъния, Гърция и Италия. Най-значително е увеличението на износа към Испания - със 190% (от 62.5 млн. на 181.8 млн. лв.), както и растежът на продажбите в Хърватия от близо 120%.

Още от Капитал