Възможности за безвъзмездно финансиране на зелени проекти на бизнеса

Възможности за безвъзмездно финансиране на зелени проекти на бизнеса

Българските компании ще се състезават с останалите в ЕС за финансирането по програмата LIFE 2021-2027

7424 прочитания

© Георги Кожухаров


Емилия Любенова, "Ню Ай", член на БАКЕП

Европейската комисия обяви през юли първите процедури по програма LIFE 2021-2027. Чрез нея се насърчават проекти, свързани с две области - околна среда и действия по климата. Програмата се състои от четири подпрограми - "Природа и биоразнообразие", "Кръгова икономика и качество на живот", "Смекчаване и адаптация към изменението на климата" и "Преход към чиста енергия". Общият й бюджет за периода 2021-2027 г. e 5.4 млрд. евро, като две от отворените за кандидатстване процедури представляват особен интерес за бизнеса.

Първата е "Кръгова икономика, ресурси от отпадъци, въздух, вода, почви, шум, химикали, баухаус" с общ бюджет от 95.420 млн. евро. Допустимият бюджет на проект е в рамките на 2-10 млн. евро, като безвъзмездната финансова помощ може да достигне до 60% от него. Подкрепят се проекти, свързани с иновативни технологии, методи и подходи или най-добри практики (и двете на ниво държава членка или сектор) в сферата на:

 • Отпадъци - демонстриране и популяризиране на иновативни техники, методи и подходи и/или добри практики (разделно събиране и рециклиране на отпадъци; идентифициране, проследяване, разделяне, предотвратяване на отпадъци, съдържащи опасни вещества);
 • Вода (безопасно и ефективно използване на водните ресурси; опазването на морето и неговия бряг; пречистване на питейна вода и градски отпадъчни води);
 • Почви (технологии за възстановяване, защита и подобряване на качеството на почвата);
 • Шум (иновативни решения с висока екологична и икономическа устойчивост за намаляване на шума в гъсто населените градски зони);
 • Въздух (намаляване на замърсителите на въздуха и емисиите твърди частици);
 • Химикали (предотвратяване и намаляване на въздействието на химическото производство върху околната среда и човешкото здраве);
 • Баухаус инициатива (намаляване на екологичното влияние на нови сгради и архитектурни подходи за поддържане и възстановяване на биоразнообразие) и др.

Проектите трябва да допринасят за намаляване потреблението на ресурси и улесняване на прехода към устойчива, кръгова, нетоксична, енергийно ефективна и устойчива на климата икономика; намаляване на образуването и подобряване на управлението на отпадъци; защита на водните ресурси, въздух, почви; намаляване на производството, употребата и емисиите на опасни химикали; намаляване на излагането на вредни нива на шум.

Първите процедури вече са отворени.

Втората отворена покана за кандидатстване от особен интерес за бизнеса е "Смекчаване изменението на климата" с общ ресурс от 30.5 млн. евро. Подкрепяните проекти се очаква да са в рамките на 1-5 млн. евро всеки, като отново грантът може да достигне до 60%. Допустимите дейности са свързани с въвеждането на иновативни технологии, методи и подходи или най-добри практики (и двете на ниво държава членка или сектор):

 • Намаляване емисиите на парникови газове в сектори, които не са включени в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ), вкл. намаляване употребата на флуорирани парникови газове и озоноразрушаващи вещества и дейности за подкрепа на прехода към мобилност с 0 емисии (акцент са проектите, адресиращи алтернативи на флуорираните газове, регенерирането и рециклирането на флуорирани парникови газове, както и премахването на бариерите, поставени от стандарти);
 • Дейности за подобряване функционирането на ЕСТЕ и оказващи въздействие върху енергийното и интензивното на парникови газове промишлено производство. Предложенията трябва да са насочени към енергоемки индустрии и по-специално към тези, при които има значителен риск от изтичане на въглерод. Приоритет ще се дава на проекти, разработващи и демонстриращи иновативни и икономически ефективни технологии и процеси за намаляване емисиите на парникови газове;
 • Дейности за увеличаване производството и използването на възобновяема енергия и подобряване на енергийната ефективност;
 • Практики за управление на земя и води, оказващи въздействие върху емисиите и тяхното елиминиране; опазване и подобряване на естествените въглеродни резервоари.

И по двете покани могат да кандидатстват юридически лица (публични и частни) без ограничение за техния размер (вкл. стартъпи и големи предприятия), асоциации и международни организации.

Допустимите разходи по двете възможности за финансиране включват закупуване на оборудване и амортизации, покупка на земя (при определени условия), разходи за подизпълнители, непреки разходи (до 7%), възнаграждения на персонал, пътни, дневни и разходи за настаняване и финансова подкрепа на трети страни, необходими за изпълнението на проекта. Партньорствата не са задължителни за участие, но тяхното наличие се оценява по-добре.

Крайният срок за кандидатстване по поканите за безвъзмездна финансова помощ "Кръгова икономика, ресурси от отпадъци, въздух, вода, почви, шум, химикали, баухаус" и "Смекчаване изменението на климата" е 30 ноември 2021 г., като подаването на проектите е електронно през портала на Европейската комисия.

Рубриката се подготвя със съдействието на Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП)

Емилия Любенова, "Ню Ай", член на БАКЕП

Европейската комисия обяви през юли първите процедури по програма LIFE 2021-2027. Чрез нея се насърчават проекти, свързани с две области - околна среда и действия по климата. Програмата се състои от четири подпрограми - "Природа и биоразнообразие", "Кръгова икономика и качество на живот", "Смекчаване и адаптация към изменението на климата" и "Преход към чиста енергия". Общият й бюджет за периода 2021-2027 г. e 5.4 млрд. евро, като две от отворените за кандидатстване процедури представляват особен интерес за бизнеса.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Вечерни новини

Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал