Бюджетът е на излишък от почти 900 млн. лв. в края на август

И приходите, и разходите растат с двуцифрени темпове

Служебният финансов министър Асен Василев.
Служебният финансов министър Асен Василев.    ©  Юлия Лазарова
Служебният финансов министър Асен Василев.
Служебният финансов министър Асен Василев.    ©  Юлия Лазарова

Плюсът в държавните финанси продължава да расте, като в края на август достига 885 млн. лв. Това е с близо 200 млн. лв. повече спрямо месец по-рано, показват предварителните данни на Министерството на финансите.

Излишъкът идва основно от повече приходи - само през август по данни на ведомството данъчните постъпления са с 18% ръст (или 700 млн. лв. повече) спрямо същия месец на кризисната 2020 г.

По план бюджет 2021 трябва да е на минус от 4.9 млрд. лв. в края на годината, а в актуализацията, предложена от служебния кабинет, се предвижда той да се смали леко до 4.6 млрд. лв. (3.6% от очаквания БВП).

И приходите, и разходите растат с двуцифрен темп

Към август приходите в консолидирания бюджет достигат 33.5 мрлд. лв., което е 70.5% изпълнение на годишния план. Те са с 4.7 млрд. лв., или с 16.8%, повече спрямо миналогодишните, но тук има и еднократен ефект от 600 млн. лв. плащане по концесията на "Летище София". И все пак към август постъпленията вече изпреварват заложения ръст в приходите за цялата 2021 г. спрямо предходната.

В същото време разходите достигат 32.7 млрд. лв. (или малко над 62% от плана за годината). Те са с почти 5.5 млрд. лв., или 20%, повече спрямо отчетеното към август миналата година. От Министерството на финансите поясняват, че значителният им ръст е свързан с по-ниската база през 2020 г. - през първото полугодие има отчетени значително по-малки по размер разходи за борба с пандемията в сравнение с първите шест месеца на тази година. Друг фактор е "политиката по доходите, политиките в социалната сфера и по-високите разходи за администрацията" през 2021 г. От януари до август изразходваните допълнителни средства за 50 лв. добавка към пенсиите са 845 млн. лв.

Към юли: ДДС расте с почти 19%, инвестициите изостават

От финансовото ведомство посочват, че за първите осем месеца на годината най-голям ръст спрямо същия период на предходната година се отчита при корпоративните данъци (около 26%) и при данъка върху дивидентите и ликвидационните дялове на юридическите лица (над 55%), за който допринася и кампанията на НАП за проверки в дружества с големи касови наличности. Все още обаче няма пълна разбивка за август, защото данните са предварителни. Тези към юли показват, че ДДС, който е най-големият приходоизточник за бюджета, расте с 18.6% на годишна база, а тези от корпоративни данъци - с над 23%. При осигуровките увеличението е със 700 млн. лв., или с 11%.

При разходите по държавния бюджет с най-голям ръст са тези за персонал (с над 16%), както и трансферите. Капиталовите обаче изостават значително.