Силно начало на второто полугодие за българския износ

Експортът на България към юли расте с 21% спрямо същия период на миналата година

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Обемът на продажбите на български стоки в чужбина продължава да расте през юли и достига почти 5.8 млрд. лв. за месеца по предварителни данни на националната статистика. Това е увеличение от 18.8% спрямо юли 2020 г. и е със 7.3% над нивото от предпандемичния юли 2019 г.

Общият износ от началото на годината до края на седмия месец възлиза на малко под 38 млрд. лв., което е с една пета повече от същия период на миналата година. Стойността е по-висока и от съответния период на предкризисната 2019 г., когато експортът е бил за 33.6 млрд. лв. Влияние върху данните тази година обаче оказват и по-високите цени на много суровини и борсови стоки, които България продава навън.

Повече сурови материали към трети страни

Износът на България към страни извън ЕС за периода януари - юли тази година достига 12.7 млрд. лв. и отчита ръст от 17.3% на годишна база. За справка - през 2019 г. същият показател е бил 11.7 млрд. лв. Най-големите търговски партньори на България извън ЕС остават Турция, Китай и САЩ. Повече от двойно увеличение на годишна база отчита износът към Южна Корея и Тунис.

Групата на суровите материали, негодни за консумация (без горива) отчита най-значителен ръст - 26.5%, а най-голям е спадът при безалкохолните и алкохолните напитки и тютюна, които са 20.7% надолу от миналата година.

Само през юли износът към трети страни е с почти една четвърт повече от същия месец на 2020 г., като доближава 2 млрд. лв.

По-голям ръст към ЕС

Данните за експорта към страните от ЕС идват с месец закъснение, но числата към първото полугодие показват ръст от 24.4% на годишна база. Така износът към европейския пазар достига 21.4 млрд. лв. Това е с 3 млрд. лв. повече в сравнение със същия период на 2019 г. Само за месец юни тази година експортът към ЕС е 3.8 млрд. лв., което е повишение с 28.4%. Това е втората най-висока стойност за годината след пика през април.

С над 130% на годишна база се е повишил износът на мазнини и масла с растителен и животински произход. Спад и на европейския пазар отчитат напитките и тютюна - 6.5% надолу, като те са единствената категория с по-ниски резултати от миналата година. Най-големи пазари за българските стоки остават Германия, Румъния и Италия, а износът към Хърватия се е удвоил спрямо миналата година.

Равносметката за 2020 г.

НСИ публикува и окончателните си данни за външната търговия през 2020 г. Общият износ през кризисната 2020 г. е достигнал 54.8 млрд. лв., а спадът вследствие на корона кризата възлиза на 6.3% на годишна база. Разпределението на пазарите спрямо предходни години остава същото - почти две трети от експорта на страната е бил реализиран в рамките на ЕС, а останалият е за трети страни.

Външнотърговските отношения със страните от съюза обаче са останали по-слабо засегнати, отколкото тези с останалия свят. На европейския пазар българските стоки са отчели спад от 4.1% спрямо 2019 г. с обща стойност от 35.8 млрд. лв. С цели 10.1% по-малко е бил експортът към трети страни, доближавайки 19 млрд. лв.

Най-изнасяните български стоки миналата година са останали същите като през 2019 г. - машини и превозни средства на обща стойност почти 13 млрд. лв. През белязаната от пандемията 2020 г. най-много се е увеличил износът на мазнините от животински и растителен произход - с 35.5% , като е достигнал 834.6 млн. лв. Експортът на горивата пък е намалял наполовина до 2.5 млрд. лв.