Бизнес климатът през септември се влошава основно заради строителството

Основните проблеми за компаниите са икономическата несигурност и недостигът на кадри

Икономическите нагласи на фирмите в страната се понижават леко през септември, показват данните на НСИ. Общият показател за бизнес климата в страната е с 2.4 пункта надолу спрямо август и достига 18.1 пункта. Спрямо септември миналата година, когато ограниченията срещу пандемията все още бяха по-стриктни, а страховете - по-големи, индикаторът бележи ръст с 8.8 пункта.

Влошаването на оценката за бизнес средата идва основно от строителния сектор, но лек спад има и при промишлеността и търговията на дребно. Увеличава се броят на мениджърите, които посочват като основен проблем икономическата несигурност в страната. Изключение правят само тези от сектор услуги, където оценките се запазват на нивата от август.

Продажби на дребно и индустрия също са надолу

Най-значително влошаване на нагласите отчита строителният сектор. Тук общият показател спада със 7.3 пункта до 18.8. Драстично е понижението в оценката на фирмите за настоящото бизнес състояние - с 11 пункта надолу до 18.1 пункта, а очакванията за следващите три месеца също са се влошили спрямо август. Водещо затруднение за бранша е несигурността в икономическата среда, изтъкнато от близо 64% от анкетираните фирми. Висок остава делът на строителните компании, които изпитват затруднение с недостиг на работна ръка - цели 45%. Поскъпването на материалите е в тежест на все по-голяма част от сектора - за малко над 40% от анкетираните, като тенденцията на ръст се запазва и е около четири пъти повече спрямо началото на годината.

Нагласите в индустрията също се понижават, но с много малко - 0.9 пункта спрямо август, сочи анкетата на националната статистика. Предприемачите отчитат, че производствената активност към момента е понижена, а очакванията за следващите три месеца също са неблагоприятни. Нивото на поръчките от чужбина леко се повишава, но общите поръчки бележат спад. И тук най-голяма част от фирмите посочват като основен проблем несигурността в икономическата среда - 51.3% от анкетираните, или с 0.5 пр.п. повече спрямо предходния месец. Затрудненията, породени от слабо търсене в чужбина, намаляват с 1 пр. пункт до 21.7%. Изненадващо недостигът на материали и електричество е проблем за по-малка част от предприятията спрямо август, но с недостиг на работна ръка се сблъскват 24.9% от анкетираните - с 0.7 пр. пункта повече.

При търговията на дребно нагласите на фирмите както за настоящата ситуация, така и по отношение на поръчките през следващите три месеца са влошени. Общият индикатор за сектора бележи спад от 2.6 пункта спрямо август и достига 29.8 пункта. Две трети от анкетираните фирми изпитват затруднение поради общата икономическа несигурност. Малко по-ниски са очакванията за продажните цени през следващите три месеца, но все пак остават над средните.

Фирмите в сектора на услугите запазват нагласите си за икономическия климат - 6.8 пункта за септември. Мениджърите в бранша оценяват настоящото състояние най-високо от началото на кризата. Показателят изплува на положителната страна през юли, след като задържа на минус за повече от година. Очакванията за следващите месеци обаче са по-песимистични. Растат нагласите за повишение на цените.