Излишъкът в бюджета надхвърли милиард към септември

Част от преизпълнението е от повече приходи, но има и забавени инвестиционни разходи

Излишъкът в бюджета продължава да нараства и през септември, като достига 1.07 млрд. лв., или 0.8% от прогнозния БВП, показват предварителните данни на Министерството на финансите. За сравнение - през същия месец на миналата година плюсът беше 870 млн. лв. Преизпълнението сега идва както от повече приходи, така и от забавено изпълнение на разходите за инвестиции. Към края на август например похарчените от държавния бюджет средства по това перо са едва 5% от планираните 2.46 млрд. лв. за цялата година. Но тук има и една особеност - преди няколко месеца служебният кабинет поиска от регионалното министерство да върне на бюджета почти 500 млн. лв., които бяха заделени за строежа на "Хемус" в специална сметка. Тази трансакция чисто счетоводно доведе до понижение разходите за инвестиции със съответната сума.

Бюджет 2021 е планиран да завърши на касов дефицит от 4.6 млрд. лв., или 3.6% от БВП. Сметките са правени при допускане, че още тази година ще получим аванс от около 1.6 млрд. лв. по линия на европейския фонд за възстановяване, но българският план все още не е предоставен на Брюксел. През последните три месеца ще има и повече разходи - заради увеличените пенсионни добавки (от 50 на 120 лв.), както и други социални плащания. Тоест предстоят три напрегнати месеца до края на годината.

Какво показват по-подробните данни към август

Към края на август обаче държавният бюджет (в него не се включват бюджетите на общините, на НЗОК, НОИ и средствата от ЕС) е на минус 87 млн. лв., показват по-подробните данни на Министерството на финансите. Приходите растат с почти 19% спрямо август 2020, но темпът на увеличение на разходите е по-голям - с 20.3% спрямо година по-рано, като той идва основно от повече изразходвани средства за заплати, за пенсии и социални плащания. На консолидирана основа бюджетът през август е на плюс, като той идва от излишък по бюджетите на общините, на Държавното обществено осигуряване и по някои други бюджети като тези на съдебна власт, обществените медии и т.н.

Към август приходите от данъци са с 15% над миналогодишните, като най-голям ръст има при постъпленията от корпоративен данък (27% спрямо август 2020 г.). Приходите от ДДС са с 1.34 млрд. лв. (или 19%) повече спрямо миналогодишните, като има увеличение както на нетните постъпления от внос (основно заради по-високи цени на метали, горива), така и на тези от сделки в страната. Продължаващият ръст на заплатите дава отражение и на приходите от данък върху доходите, които спрямо миналата година са с 15.5% повече. Министерството на финансите отчита и преизпълнение на неданъчните приходи, но то се дължи до голяма степен на еднократното плащане през април за концесията на летище София в размер на 600 млн. лв.

В същото време разходите за персонал са със 16.5% нагоре, тези за издръжка - с почти 27%, а трансферите от централния бюджет към общини, пенсионни фондове и други - с почти 30%.

Още от Капитал