Компаниите в индустрия и услуги са по-песимистични, очакват вдигане на цени

Икономическите нагласи на фирмите се понижават и през октомври, показват анкетите на НСИ

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Икономическите нагласи на фирмите в страната се понижават и през октомври, показват бизнес анкетите на НСИ. Общият показател на бизнес климата се понижава с 2.3 пункта спрямо септември и достига 15.8%.

Влошаването на оценката за бизнес средата идва от промишлеността, търговията на дребно и услугите, докато при строителството нивата се запазват сходни на тези от предходния месец.

В анкетите на НСИ прави впечатление и още една тенденция - проинфлационните очаквания на бизнеса започват да се засилват. В сравнение със септември например делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността, търговията на дребно и услугите да се повишат през следващите три месеца, расте.

В строителството близо една трета от анкетираните продължават да очакват продажните цени да се увеличат в следващите три месеца, а факторът "цени на материалите" измества на трето място затрудненията, свързани с недостига на работници.

Основният проблем пак е несигурната икономическа среда

Всички анкетирани предприемачи посочват като основен проблем за развитието на бизнеса си несигурната икономическа среда. Най-осезаемо през октомври е влошаването на нагласите на фирмите от промишлеността, където показателят е 3.9 пункта надолу спрямо септември. Това се дължи на по-резервираните оценки и очаквания на предприемачите за бизнес състоянието на техните компании. Тук проблем продължава да е недостигът на работна сила и недостатъчното търсене от страната.

По-резервирани оценки за състоянието на своя бизнес и продажби дават и сектор услуги и продажбите на дребно, кото се понижава и показателят за бизнес климат съответно с 2.1 и 1.4 пункта. Освен несигурна икономическа среда, предприемачите посочват като основен проблем и конкуренцията в бранша.

В строителството нагласите на мениджърите остават на нивата от септември, като сега се отчита и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията.