Правителството продължава с амбициозните емисии ДЦК на вътрешния пазар

С новия аукцион за 500 млн. лв. петгодишни облигации набраната сума за два месеца би достигнала 2 млрд. лв.

Служебното правителство продължава с агресивната си кампания да си набави нужното финансиране за покриване на бюджетния дефицит, без да излезе на международните пазари. Така може да се разтълкува обявеният за следващия понеделник пореден голям аукцион за 500 млн. лв. петгодишни ДЦК на вътрешния пазар, с който сумарно набраните средства само за два месеца биха достигнали 2 млрд. лв.

Това се случва, след като само преди седмица финансовото министерство изключително трудно успя да пласира 500 млн. лв. десетгодишни облигации при спадащо търсене и покачваща се доходност. Според Мартин Търпанов, ръководител на отдел "Дългови инструменти" в "Делтасток", пазарът вече показа умора след това бързо и рязко емитиране, а към това се наслагва и несигурност на международните дългови пазари. "Има лек елемент на изненада в този аукцион и пазарните нагласи са за предпазливо участие", коментира той.

Възможен римейк на предишния търг

На 8 ноември ще бъдат предложени книжа от пласираната за пръв път през февруари емисия петгодишни ДЦК, като тогава беше постигната доходност -0.17%. Последно на аукцион на 11 октомври от нея бяха пласирани също 500 млн. лв., като тогава постигнатата доходност беше -0.02%. А офертите превишават предложеното количество 1.23 пъти, което е като цяло скромен коефициент на покритие.

На последвалия аукцион на десетгодишни книжа в края на миналия месец обаче доходността рязко се покачи до 0.53% (при 0.20% преди това при същия матуритет), а търсенето беше още по-изтъняло, като коефициентът на покритие падна до едва 1.04. Това означава като цяло намален апетит на местните играчи да абсорбират български държавен дълг - в последните два месеца емисиите се записват предимно от банките. А отделно ефектът от този аукцион вече се пренесе и в по висока доходност по българските облигации, търгувани в чужбина, и то по цялата дължина на дълговата крива.

Това поражда очаквания и че на предстоящия аукцион на петгодишни облигации доходността ще се покачи до положителни стойности. При предходната продажба от същата емисия беше отчетен спред спрямо аналогичните германски федерални облигации 57 базисни пункта. Сега 5-годишните бундове се търгуват на нива около -0.37%, което, ако няма разширяване на спреда, означава доходност около 0.2% за българските ДЦК.

Точка на насищане

Но по-същественият въпрос е доколко ще има достатъчно инвеститорски интерес. Очакванията на пазара са все пак покритие да има, тъй като банките продължават да разполагат със свръхликвидност.

Струпването на много аукциони в кратък период, особено без за това да е даден ясен хоризонт и предварителен емисионен календар, обаче създава предизвикателства, дори когато има наличен ресурс. Отделно засиленият инфлационен натиск в последните месеци и покачващите се доходности (и съответно понижаващи се цени) по държавния дълг навсякъде по света се отразяват негативно на резултатите на банките и фондовете, тъй като по правило те осчетоводяват ДЦК по пазарна стойност. Затова и за много участници на дълговите пазари има логика да задържат покупките в очакване на по-добри доходности в краткосрочен период.

При успех на този аукцион България ще е набрала общо 2.8 млрд. лв. от началото на годината при заложен в бюджета таван на дълга 4.5 млрд. лв. Няма задължение той да бъде изтеглен в цялост, но планираният дефицит в ревизирания бюджет е 4.6 млрд. лв. и ако той се реализира, трябва да бъде покрит. Към края на октомври обаче бюджетът е със 725 млн. лв. излишък, а и ускорената инфлация допълнително помага на бюджетните приходи. Така че е възможно и като крайно салдото да е по-добро от очакваното и необходимостта от дългово финансиране - по-малка.