Износът расте с 22% към септември и надхвърля предпандемичните нива

Експортът към трети страни е с една пета нагоре спрямо миналата година, но фактор са и по-високите цени

Износът е един от двигателите на растежа на българската икономика, но част от добрите резултати сега се дължи на ценови фактори
Износът е един от двигателите на растежа на българската икономика, но част от добрите резултати сега се дължи на ценови фактори    ©  Надежда Чипева
Износът е един от двигателите на растежа на българската икономика, но част от добрите резултати сега се дължи на ценови фактори
Износът е един от двигателите на растежа на българската икономика, но част от добрите резултати сега се дължи на ценови фактори    ©  Надежда Чипева

Обемът на българския износ от началото на годината продължава да расте и до септември включително достига близо 49.5 млрд. лв., сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). Това е с над 22% повече спрямо миналата година, когато нивата бяха значително по-ниски заради пандемията. Постигнатото от българските експортно ориентирани компании е по-добро и в сравнение с предпандемичната 2019 г., когато за съответния период са изнесени стоки за 43 млрд. лв. Данните обаче не са коригирани за промени в цените и част от ръста на износа вероятно се дължи на поскъпването на продаваните навън продукти.

Само в рамките на деветия месец българско производство на стойност близо 6 млрд. лв. е намерило реализация извън страната, което е с над една пета повече, отколкото миналия септември, и е най-високият месечен резултат от началото на годината.

Горивата и суровините теглят увеличението към трети страни

Експортът на български стоки към страни извън ЕС за първите девет месеца е с 20% нагоре спрямо миналата година и достига 16.7 млрд. лв., показват данните на националната статистика. Спрямо 2019 г. се отчита повишение от близо 9%.

Към септември горивата изпреварват по годишен ръст суровите материали, като двете категории отчитат повишение от съответно 37% и 35%. Тези групи обаче отбелязват и значителен скок в цените. Спад има единствено при напитките и тютюневите изделия, които са 18% надолу на годишна база.

Турция, Китай и САЩ са трите най-големи пазара за български стоки извън ЕС през първите девет месеца на годината. Най-драстично пък е увеличението на износа към Южна Корея, Виетнам и Тунис - над двойно на годишна база.

Само за септември износът на стоки от България за трети страни нараства с близо 19% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на малко над 2 млрд. лева.

Мазнините и маслата към ЕС растат двойно за година

Експортът към страни от Европейския съюз, за който НСИ обикновено публикува данните с месец назад, също отчита ръст. От началото на годината до август на европейския пазар е реализирана българска продукция за 28.8 млрд. лв., или с 23.5% повече спрямо същия период на миналата година. В сравнение с 2019 г. показателят е нагоре с 15.5%. За първите осем месеца към ЕС най-много е нараснал износът на мазнини и масла от естествен произход - със 136% на годишна база, следват суровините с ръст 28%. Отново напитките и тютюневите изделия бележат спад.

Трите най-големи европейски страни, където българските фирми намират реализация за производството си, са Германия, Румъния и Италия. Там са отишли почти половината от всички български стоки, изнесени за ЕС. Над двойно пък е нараснал износът към Хърватия.

През август изнесените към страните от ЕС български стоки са на стойност 3.5 млрд. лв., или с над една четвърт повече в сравнение със същия месец на 2020 г.

Средната работна заплата в страната достига 1543 лв. през септември

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата нараства с 10.7% на годишна база и достига 1520 лв., показват данните на НСИ. През септември нивото й е 1543 лв. Средните възнаграждения в публичния сектор продължават да са по-високи спрямо тези в частния, като ръстът им също е по-голям. Средната работна заплата в обществения сектор (администрация, полиция, учители, лекари и т.н.) през третото тримесечие е 1605 лв. (годишно увеличение с 12.4%), докато в частния НСИ отчита 1493 лв. средно брутно месечно възнаграждение, което расте с 10.2% на годишна база. Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември достигат 2.28 млн. души. Те са с 1% по-малко спрямо предходното тримесечие главно заради сезонни фактори.