Новият аукцион за 500 млн. лв. 3.5-годишни ДЦК привлече повече търсене (допълнена)

Въпреки това доходността и при тази срочност се покачи и достигна 0.13%

Стратегията на финансовото министерство да разнообрази офертата си с по-краткосрочни облигации беше частично успешна
Стратегията на финансовото министерство да разнообрази офертата си с по-краткосрочни облигации беше частично успешна    ©  Лили Тоушек
Стратегията на финансовото министерство да разнообрази офертата си с по-краткосрочни облигации беше частично успешна
Стратегията на финансовото министерство да разнообрази офертата си с по-краткосрочни облигации беше частично успешна    ©  Лили Тоушек

България успя да пласира още 500 млн. лв. дълг на вътрешния пазар, с което общо емитираните от началото на годината ДЦК достигнаха 3.3 млрд. лв. От тях 2.5 млрд. лв. са от началото на септември насам, което доведе до известно насищане на пазара и спад в търсенето. Това се усети особено на последните два аукциона на 10- и 5-годишни книжа, при които доходността се покачи чувствително с по около 0.3 процентни пункта.

Стратегията на финансовото министерство да разнообрази офертата си с по-краткосрочни 3.5-годишни облигации беше частично успешна. Според официалните данни подадените поръчки са били за 983.96 млн. лв., което е 1.97 пъти над предложеното количество. Постигнатата доходност от 0.13% обаче е над тази, на която се търгуваха български книжа със сходен матуритет на международните пазари, и практически изважда цялата кривата на доходността на страната над нулата. А това с голяма степен означава оскъпяване на финансирането на правителството и в следващите месеци. До края на годината в бюджета е предвиден лимит за поемане на още 1.2 млрд. лв. дълг, а през март 2022 г. трябва да бъдат рефинансирани 1.125 млрд. евро падежиращи облигации.

Кой купува

Според прессъобщението на МФ отново най-голямо количество от новите ДЦК са записали банките - 73.3%. Пенсионните фондове (12.3%) и застрахователите (9.4%) обаче се включват малко по-активно спрямо предишните аукциони. Останалите 5% са закупени от договорни и гаранционни фондове и други.

Едното обяснение за по-широката палитра купувачи е, че емисията е нова и затова в портфейлите на институционалните инвеститори няма толкова много падежиращи книжа през 2025 г., докато ударно пласираните досега през годината емисии доведоха до струпване на падежи през 2026 и 2031 г.

Другото е, че покачващата се доходност събужда апетит при повече типове инвеститори. Според данните на БНБ офертите са били в диапазона от 0.03% до 0.18%. Това подсказва, че на нива около и малко над постигнатите 0.13% има доста изобилно търсене. При тях спредът спрямо аналогичните германски федерални облигации е 80 базисни пункта. Донякъде за засиления интерес може да е повлияла и повечето яснота от финансовото министерство, което по информация на "Капитал" на срещи с дилъри и пенсионни фондове е очертало плановете си за емисии до края на годината и в общи щрихи за 2022 г.

Още 1.2 млрд. лв. до тавана

Към октомври бюджетът все още е на 725 млн. лв. излишък, но по план в края на декември е заложен 4.6 млрд. лв. дефицит. Ако той бъде реализиран, това означава над 5 млрд. лв. превишение на разходите над приходите. За да бъде финансирано то, ще е нужно практически да се изтегли целият дълг до заложения лимит 4.5 млрд. лв.

Така в оставащите месец и половина вероятно предстоят аукциони за още 1.2 млрд. лв. Буквално часове след приключването на аукциона беше обявен и нов за още 500 млн. лв., който ще се проведе следващия понеделник. На него ще се предложат 7.5 годишни книжа, падежиращи през 2029 г. с 0.25% купон, което е странен избор - това са по-дългосрочни книжа от пласираните при 0.27% петгодишни облигации миналата седмица, така че доходността по тях със сигурност ще е по-висока. Германските седемгодишни облигации се търгуват на нива около -0.4%, което при аналогичен спред ще означава вероятни нива за новата емисия около +0.4%. Вероятно все пак финансовото министерство при срещите си е получило сигнал от пазарните участници за потенциален интерес към книжа с разнообразни матуритети и съответно се опитва да отговори на търсенето.

*Статията е допълнена в 22 часа на 15 ноември 2021 г. с информация за обявения нов аукцион.