Първи стъпки към новото управление

Съгласие в преговорите за икономиката: без корупция и бюрокрация, стимули за малки, иновативни и чужди инвеститори

Предложенията на четирите партии не си противоречаха. До дни ще бъде съставен финален документ с мерките

Разговорите на тема "Икономика" водеше Кирил Петков, а идеите за конкретни мерки и политики на четирите партии бяха приети с консенсус.
Разговорите на тема "Икономика" водеше Кирил Петков, а идеите за конкретни мерки и политики на четирите партии бяха приети с консенсус.
Разговорите на тема "Икономика" водеше Кирил Петков, а идеите за конкретни мерки и политики на четирите партии бяха приети с консенсус.    ©  Дневник
Разговорите на тема "Икономика" водеше Кирил Петков, а идеите за конкретни мерки и политики на четирите партии бяха приети с консенсус.    ©  Дневник

Дълъг и консенсусен разговор за намаляване на бюрокрацията и корупцията, стимули за млади компании и фокус върху добавената стойност, малките фирми и привличането на нови инвеститори. Това накратко предлагаха експертите от четирите партии при дебата на тема "Икономика"- един от първите, с които започват преговорите за потенциален кабинет с мандата на "Продължаваме промяната".

Конкретните идеи очаквано не бяха революционни. Бързи помощи за страдащите от ковид бизнеси, частична приватизация, истински конкурси за мениджъри и прозрачност за държавните дружества, рязко свиване на режими и проверки по алгоритъм, а не по субективни мотиви. Част от решенията бяха гранични - като данъчни намаления и промени, които ще бъдат обсъдени и в другите предстоящи панели.

Преговарящите екипи от ПП, ИТН, БСП и ДБ постигнаха съгласие по всички цели и мерки, като само част от тях прехвърлиха към следващи преговарящи групи от други ресори. По малка част от въпросите се уговориха, че предстои изглаждане, а такова се случи и след резюметата на четирите партии. Окончателният конкретен списък ще бъде разпратен за коментари към представителите на партиите и вероятно тогава ще стане видим като документ за публиката. Но по-долу в този текст ще видите кой преговаряше, подробно скицирани идеите и предложенията на всяка от четирите партии и някои от обобщените мерки.

Накратко, ако всичко се случи, България ще е чудесно място за правене на бизнес. Явно въпросът в бъдеще няма да е за визията, а за приложението.

Кой е на масата на преговорите за икономиката

ПП: Кирил Петков, Даниел Лорер, Калина Константинова, Ирена Младенова

ИТН: Пламен Данаилов, Мика Зайкова, Любомир Каримански, Деляна Иванова

ДБ: Георги Ганев, Иван Матов, Петър Василев, Кристиян Кирилов

БСП: Димитър Данчев, Петър Кънев, Румен Гечев

Какво предлага "Демократична България"

За говорител на работната група е излъчен Георги Ганев. Той посочи, че техният подход е да предложат визия и стъпки за нейното постигане.

Визия: Да имаме икономика на висока добавена стойност - чрез системно развитие на иновации, развитие на човешки капитал, високоплатени и висококвалифицирани работни места, добра бизнес среда, ребрандиране на България като инвестиционна дестинация и подобрено управление на държавните предприятия.

6 конкретни стъпки:

 • Пандемията и възстановяването - икономическите аспекти:

Това са краткосрочни мерки. Възможно най-бързо да отпаднат всякакви ограничения за бизнеса, след като се постигне голям процент ваксинирани. Опит това да стане в рамките на 1-во тримесечие догодина, което означава удвояване на ваксинирането - над 200 хил. души на седмица.

Временно поемане на осигуровки за бизнеси, които са затворени или ограничени поради пандемията, и за такива, които отварят нови работни места.

Продължаване под някаква форма и на сега съществуващите мерки.

 • Административна и бизнес среда

Държавната администрация да промени отношението чрез пренастройване да работи с цел да подпомогне бизнесите да изпълняват регулациите, да дава методически указания, а не само да наказва.

Да се промени начинът, по който се проверяват бизнесите. Има няколкостотин режима, по които бизнесите подлежат на проверяване и без координация бизнесът цяла година може да е проверяван. Например - да се прави една обща проверка и да се подбира през алгоритми кой да е неин обект.

 • МСП

Да се изготви списък от 100 пречки пред малките и средните фирми и да пада по една от тях на ден, така в срок от 18 месеца ще са намелели. Например Наредба Н-18 за касовите апарати. Има проблем и с местни регулации, но това вероятно на по-нататъшен етап.

Да се приеме набор от правила, по които МСП ще бъдат регулирани. Може да има и вето върху въвеждане на определени режими

Да се внимава какви регламенти се приемат, за да не се окаже, че те работят в услуга на големите за сметка на малките

 • Икономика на иновациите, обобщена от Иван Матов

Да се създаде среда за системно развитие на иновациите. Брандиране на България като дестинация за иновации и инвестиции

Това става с:

 • Оправяне на институционалната среда - от съдебна реформа, през дигитализация на администрация и т.н.
 • Развитие на човешки капитал в насока иновации. Това означава още от ранна възраст да се промени образованието - да се насърчава желанието за риск, за промяна
 • Трансфер на знанието от R&D, през предприемачество и развитие на големи бизнеси. Да има връзка между стартъп средата и университетите
 • Държавна помощ за иновации, работещи регулации, по-гъвкави за стартъпи. Фокус, зададен от държавата къде да се инвестира - било то биотехнологии, изкуствен интелект, блокчейн или друго
 • Финансова помощ през различни инструменти - да не са грантове, а да има skin in the game, инвестиране с постепенно виждане на резултати.
 • Икономика на високата добавена стойност

Да се премине от суровинна икономика към износ на готов продукт

 • По-добро управление на предприятията с държавно участие

Преразглеждане на всяко предприятие дали е бизнес или политика

Ако е второто - да стане агенция, а първото - да стане АД без шикалкавене Задължително публично конкурсно начало при избор на управителни тела
Публични финансови резултати - по-често от веднъж годишно плюс ако е със социална функция - какъв резултат е постигнат

Преразглеждане на холдинговата архитектура на държавата (ДКК и БЕХ).

Какво предлага ИТН

Своеобразен говорител на екипа беше Любомир Каримански. Той също започна с визия: Постигане на иновативно и природосъобразно възстановяване на стопанската дейност на страната. Ресурсите на страната да се използват по най-ефективния и природосъобразен начин.

Пет стълба:

 • Устойчиво икономическо развитие. Нужна е добра нормативна среда, конкурентоспособност, добре работеща администрация.
 • Нормативна рамка: проблем с междуфирмена задлъжнялост. Може да се ускорят процедурите по несъстоятелност, да се създаде регистър на нередовни платци, гарантиране на плащанията към държавата и общините.

Тук топката пое Деляна Иванова с конкретика по първите два стълба:

- Промяна в Търговския закон за стартъпите. Данъчни стимули

- Промяна в Закона за обществените поръчки в посока по-голяма прозрачност и проследимост при дефиниране на заданията, коректни доставчици - регистър - Тестов период при промяна на дадена нормативна уредба.

- Преглеждане на концесионните договори.

Като важна част от първи стълб бе изведено:

- Повишаване на ефикасността и ефективността на администрацията

Обслужване на едно гише, е-обработка и обслужване, въвеждане на мълчаливо съгласие

Експортно ориентирани сдружения на регионален принцип Картографиране на ресурсите в страната. Райониране и създаване на индустриални зони според ресурсна обезпеченост и бизнес интерес. Осигуряване на инфраструктура

Създаване на дигитална платформа, в която всеки бизнес, задавайки своите параметри, да види кои европейски програми може да ползва.

3. Достъпна и сигурна инфраструктура

- Ефективна децентрализация на регионално ниво, гъвкавост на всички власти, които искат да развиват регионите. Част от данъците да остават в общините Изграждане на умни системи за контрол на движението Създаване на бързи коридори за изпълнение на инвестиционни планове (регионални екобизнес системи - хъбове, клъстери) Нужна е национална пътна структура и да се обнови цялото БДЖ, включително на "Български пощи"

Ресурсите в отделните региони да се идентифицират и от гледна точка на трансгранични програми.

4. Развитие на човешките ресурси

обобщено от Мика Зайкова, която шеговито започна представянето си като "аз съм бабата на България".

Икономиката на 21 век е икономика на знанието. Но имаме демографска криза и изтичане на мозъци.

Реформа на образованието - да се махнат делегираните бюджети и да се оценява по нов начин работата на училищата. Да се преразгледат квотите на специалностите във ВУЗ. Инвестиция в подготовката на преподавателите. Да се промени техниката и технологията на обучение, като се свърже с практическата работа в конкретни предприятия.

Увеличаване на инвестициите в хора, които са в трудоспособна и извънтрудоспособна възраст. Модернизация на центровете за квалификация, дигитална образованост

Синхронизация на образованието с нуждите на съответните региони.

5. Иновации и кръгова икономика

 • Насърчаване на стартъпи с висок иновативен потенциал (редуциране на данък печалба за първи 3 години)
 • Единен център за управление на данни
 • Зелена икономика - развитие на кръгова икономика, инвестиции в чисти активи
 • Изграждане на връзка между иновации и отбрана.

Каримански предложи да се помисли и в посока поставяне на цел за инфлацията и политически действия. Ако инфлацията е повече от 1% над или под целта - след 3 месеца да се вземат мерки чрез някакъв инструментариум на паричната политика.

Какво предлага БСП

Групата на социалистите се състоеше от трима представители, като всеки изложи своята визия.

Димитър Данчев:

Реален икономически растеж, ръст на доходите, насърчаване на инвестиции, подкрепа на МСП, по-добра бизнес среда, насърчаване на износ, ефективно управление на държавните дружества, борба с корупцията. Разчитаме на еврофондовете, тези средства трябва да се използват, за да създадат условия за икономическа стабилност на България.

Проактивно привличане на стратегически инвеститори. Като лява партия БСП търси пазарни механизми и инструменти, които водят да увеличаване на стопанския оборот, но искаме тези мерки и механизми да имат и социален ефект.

 • Програма за развитие на бизнес в слабо развити региони
 • Да се използват достатъчно възможностите на НК "Индустриални зони", на "София тех парк".
 • Да се отчете като проблем наличието на 18 арбитражни дела навън, заведени от чужди инвеститори срещу българската държава. Да се създаде комисия, която да работи за разрешаване на инвестиционни спорове, преди да се тръгне към завеждане на дела
 • Към икономическото министерство да се създаде регистър на лошите и добрите практики на администрацията, които отблъскват инвеститорите и създават среда за корупция. Може да се започне с обшините
 • Неприватизация на ББР и неконцесиониране на пътища.

Румен Гечев

- Структурата на икономиката е неблагоприятна за България

- Какви средства да се използват за промяната - ББР, Агенция за експортно застраховане (като се промени управлението и работата им). Да се приоритизира какво се финансира

- Пазарно регулиране за устойчиво развитие - разумни регулации.

Петър Кънев

Ако няма политическа воля да решим проблемите на микро- и малките предприятия, нищо няма да се случи

Регулациите са проблем. Например включване в електрическа мрежа. Същият проблем е със строителните разрешения
Да въведем патентен данък там, където може Да променим такса смет (не може IT фирма с нова сграда да плаща на данъчна оценка) Въвеждане на ускорена амортизация, включително за сгради МРЗ - веднъж завинаги да решим как се прави и да е % от нещо
Необлагаемия минимум - да се прецени внимателно как се въвежда Да махнем "Данък уикенд" Да премахнем клас А инвестиции за всичко, което не е производство

Закона за публични предприятия - той не е лош, но за да работи, е нужно да се промени наредбата.

Според БСП има няколко спешни мерки, които могат да се разгледат още с приемането на Бюджет 2022:

 • Увеличаване на 100 хил. лв. на прага за регистрация по ДДС
 • Ускоряване на процеса по договаряне и плащане на еврофондовете за МСП
 • Регламентиране на дистанционната работа и създаване на дигитални трудови книжки
 • Опростена ликвидация на малки компании без дейност
 • Стартъп виза, по-лесна виза за инвеститори от трети страни
 • Пакет от промени, свързани с фирмен фалит
 • Инхаус поръчките да се възлагат само на предприятия, които разполагат с ресурс да извършат сами поне 90% от дейността - спешни промени в ЗОП
 • Намаляване на ставката на ДДС за социално значимите стоки за период от 1 година на 9% за хляб, мляко, лекарства.

Какво допълни "Продължаваме промяната"

Кирил Петков обяви, че ваксинацията ще е приоритет номер едно за него, ако стане премиер. Ето и какво добави към визията на останалите три формации:

 • Нулева корупция през следващите 4 години
 • Административната тежест трябва да се намали
 • Трябва да се обединим за ковид кризата и ако не решим проблема с високо ниво на ваксинация (по демократичен начин),.не може на всяка вълна да ощетяваме бизнеса и след това да плащаме ресурси, които могат да се насочат към нещо по-продуктивно
 • Индустриалните зони - регионално развитие с акцент върху предприятията, които могат да докарат по-висока добавена стойност
 • За образователната система - нужна е координация между икономика и образование. Науката трябва да търси бизнеса
 • От 300 хил. малки компании под 20% в момента са с експортен потенциал. Но хубавата новина е, че са в добри сектори, но с ниска добавена стойност.

Калина Константинова също се включи с идеи:

- Министерството на икономиката (МИ) може да стане Министерство на икономиката и иновациите - да надгражда и координира дейността на БАЕЗ, ББР, Фонда на фондовете

- Да се създаде борд за иновации между МИ и това на образованието. Да можем да включим бизнес лидери, капацитети от чужбина и да се създаде дългосрочна визия
- Да се създадат стимули за университети, които работят с бизнеса за внедряване на иновации - Стимулиране на търговските вериги да си партнират с български производители за износ/реализация на техните стоки и продукти - Изграждане на индустриални паркове на база реален интерес от бизнеса. Надграждане на база линия на добавена стойност, клъстери и свързани индустрии - Комбиниране на съществуващо летище с привличане на карго оператор и безмитна зона
- Утвърждаване на страната като финансов и логистичен хъб

- Експертна карта на българите от чужбина - ако искат да се регистрират къде са, в коя област работят и ако някой чужд инвеститор с интерес към България иска да наеме хора с опит и бекграунд навън.

Техническата част - с какво се съгласиха (или поне част от него)

Най-общо всички харесаха идеите на другите партии и започнаха дребни редакции по гореизброените и премахване на повторенията. Всяка идея се рамкира с:

 • Всички сме съгласни
 • Трябва да обсъдим още
 • Темата е за друга група


Всички данъчни теми например бяха адресирани и към финансите. Някои към земеделие, е-правителство и т.н.

Ето как започна обобщението, но тъй като медиите не виждаха екрана, списъкът няма претенции за изчерпаемост:

 • Поемане на осигуровки от страна на държавата за определен период, но да се прецизира кои бизнеси имат нужда
 • Продължаване на мерките 60/40 и 80/20
 • По-добра бизнес среда, премахване на административна тежест
 • Да се приеме кодекс за МСП за облекчаване на регулациите, създаване на обществен съвет към Икономическа комисия в НС с фокус върху мирко- и малки компании
 • Предприятия с държавно участие - работа върху наредбата, преразглеждане на функциите, да се обследва дали някои не могат да се приватизират, назначаване на органите за управление с истински конкурси. Ясни и прозрачни критерии
 • Икономика на иновации, развитие на екосистема, да се увеличи значително делът на високата добавена стойност в икономиката
 • Развитие на човешкия капитал
 • Подкрепа и инвестиции за клъстери и регионални екосистеми
 • Развитие на синя карта, стартъп виза, българите в чужбина
 • Система за развитие на иновациите, трансфер на технологии и знания, взаимодействие между университети и бизнес
 • Работеща администрация и регулации, които помагат за развитие на иновациите
 • Прецизиране на ключови приоритетни сектори, които да бъдат подпомагани
 • Финансова помощ чрез различни инструменти - координация на работата и приоритетите на всички съществуващи инструменти (ББР, БАЕЗ, ФнФ, Фонда за иновации, еврофондове за конкурентоспособност, План за развитие и др.)
 • Подкрепа на компаниите да се развиват и да изнасят
 • Търговски аташета, които да работят с успешни примери
 • Прозрачност на всички дружества с държавно участие, а финансовите резултати да се публикуват задължително
 • Ясна и добре аргументирана цел за инфлация и към група финанси
 • Екологична и устойчива икономика, инфраструктура
 • Последователно устойчиво икономическо развитие, добра бизнес среда, по-бързи и олекотени процедури за несъстоятелност
 • Промяна в ЗОП с оглед прозрачност на критериите за обявяване на поръчки
 • Ефикасна администрация, е-обслужване, едно гише
 • Намаляване на административната тежест
 • Получаване на отговор в срок, мълчаливо съгласие
 • Данъчни стимули за стартиращи компании (и към МФ)
 • Ресурсна обезпеченост, картографиране на ресурсите
 • Прозрачност на европейските средства, дигитална платформа
 • Достъпна и сигурна инфраструктура и децентрализация на регионално ниво
 • Развитие на малките населени места и инфраструктурата им
 • Споделени данни за транспортната мрежа, умни системи за управление от гледна точка на транспорта
 • Бързи коридори за изпълнение на инвестиционни проекти, регионални хъбове
 • Обновяване на БДЖ (и към транспорт)
 • Нова форма за финансиране на образованието, която е де факто реформа
 • Увеличаване на инвестициите в хората
 • Връзка между образование и нуждите на бизнеса и регионите
 • Достъпно финансиране на иновативни МСП, зелен коридор за финансиране, потенциален закон за иновации. Преобразуване на МИ в Министерство на икономиката и иновациите.