Бизнес климатът се влошава и през ноември, нагласите в търговията на дребно са най-негативни

Само в промишлеността се наблюдава лек оптимизъм, показват анкетите на НСИ

Анкетираните от сектор търговия на дребно отчитат драстичен спад на продажбите през последните три месеца, а очакванията им за следващите три също са влошени
Анкетираните от сектор търговия на дребно отчитат драстичен спад на продажбите през последните три месеца, а очакванията им за следващите три също са влошени    ©  Георги Кожухаров
Анкетираните от сектор търговия на дребно отчитат драстичен спад на продажбите през последните три месеца, а очакванията им за следващите три също са влошени
Анкетираните от сектор търговия на дребно отчитат драстичен спад на продажбите през последните три месеца, а очакванията им за следващите три също са влошени    ©  Георги Кожухаров

Икономическите нагласи на фирмите в страната се влошават за шести пореден месец. Общият индикатор за бизнес климата през ноември отбелязва спад с 2.2 пункта спрямо октомври и достига 13.6 пункта според анкетите на НСИ. Оценките за бизнес средата се понижават най-драстично в търговията на дребно - 8.4 пункта надолу спрямо миналия месец. Спад има още при строителството и услугите, а единствено нагласите в промишлеността леко се подобряват.

Несигурността на икономическата среда остава най-голямо затруднение за бизнеса, като тежестта на този фактор расте в сравнение с миналия месец. Проинфлационните нагласи продължават да се засилват - очакванията на мениджърите от всички сектори с изключение на тези от промишлеността сочат към ръст на продажните цени през следващите три месеца.

Нагласите в строителството и услугите също са надолу

Нагласите в търговията на дребно спадат с цели 8.4 пункта спрямо миналия месец на фона на понижени оценки за настоящото и бъдещото състояние на фирмите, показват данните на НСИ. Мениджърите отчитат драстичен спад на продажбите през последните три месеца, а очакванията за следващите три също са понижени. Така 3 от 4 фирми, обхванати от проучването, изпитват затруднения поради икономическата несигурност. Тежестта на останалите по-едри проблеми пред сектора - търсенето и конкуренцията - леко намалява.

В строителството общият показател за нагласите спада с 4.1 пункта спрямо октомври. Основни затруднения пред фирмите в бранша освен икономическата несигурност са цените на материалите и недостигът на работна ръка, посочени от съответно 48% и 44% от респондентите. Предприемачите оценяват по-лошо настоящото състояние на компаниите, понижени са и очакванията за следващите месеци.

След продължителен спад на нагласите в промишлеността от месец май насам, показателят в сектора се повишава с 3.2 пункта през ноември. Подобряват се оценките за настоящото бизнес състояние на фирмите, както и очакванията. Най-големи затруднения за бранша след несигурността са недостигът на работна сила и недостатъчното търсене, но леко нараства делът на компаниите, които не изпитват затруднения, като той достига 10%.

Оценката на бизнес климата в сектор услуги също спада и е с 4.7 пункта надолу. Влошени са нагласите за настоящото състояние и търсене, очакванията за бъдещето също са понижени. Освен общата несигурност, чиято тежест расте, се увеличават и затрудненията, свързани с конкуренцията в бранша, изтъкнати от близо една трета от мениджърите в сектора.