БНБ: Икономиката може да достигне предкризисните си нива в началото на 2022 г.

Рисковете са свързани с политическата несигурност в страната и ковид пандемията

Потреблението на домакинствата ще продължи да е един от основните двигатели на икономиката и в началото на следващата година
Потреблението на домакинствата ще продължи да е един от основните двигатели на икономиката и в началото на следващата година    ©  Надежда Чипева
Потреблението на домакинствата ще продължи да е един от основните двигатели на икономиката и в началото на следващата година
Потреблението на домакинствата ще продължи да е един от основните двигатели на икономиката и в началото на следващата година    ©  Надежда Чипева

Ако ковид епидемията в страната бъде овладяна чрез прилагане на меки за икономиката мерки, БВП ще достигне равнището си отпреди ковид кризата още през първото тримесечие на следващата година. Това се посочва в последния икономически преглед, който изготвя БНБ.

Анализаторите очакват още в началото на 2022 г. да започне да се забавя и ръстът на инфлацията, главно заради по-слабо поскъпване на годишна база на храните и на петролните продукти на международните пазари. Но и посочват, че има риск тази прогноза да не се сбъдне - ако цените на електроенергията, природния газ и други основни суровини продължат да растат.

Двигателите и рисковете

Засега централната банка оставя непроменена прогнозата си за ръста на икономиката през тази и следващата година - 3.9% през тази и 4.7% през 2022 г. От там посочват, че очакват частното и правителственото потребление да подкрепят растежа на реалния БВП в края на годината на фона на извършената през септември актуализация на държавния бюджет. Други фактори, които ще стимулират потреблението в началото на следващата година, са подобряването на пазара на труда и активното предлагане на кредитен ресурс от страна на банките. Нетният износ също ще допринася положително за икономическия растеж.

От БНБ посочват, че основният риск за икономиката обаче остават ковид и "възможността за въвеждане или удължаване на ограничителни мерки с по-рестриктивен характер в България и в международен план". Според централната банка друг риск носи политическата несигурност в страната "и възможността за отлагане на изпълнението на някои от заложените в прогнозата инвестиционни проекти".

Още потребление

Същевременно може да се окаже и че икономиката расте с по-високи темпове от очакваните. Фактор в тази посока са относително високият размер на натрупани спестявания в страната, подобряващият се пазар на труда, както и евентуално засилено потребление на домакинствата.

От БНБ посочват, че до август депозитите на домакинствата и фирмите са продължили да нарастват със сравнително високи темпове заради ускореното нарастване на доходите от труд и "продължаващото поддържане от домакинствата на спестявания с предпазен мотив, както и все още ограничената инвестиционна активност на фирмите". Тази предпазливост според БНБ ще започва да се разсейва, което ще доведе до забавяне на ръста на на депозитите през последните три месеца на тази година и първите три на 2022 г.

"Предвижданото постепенно възстановяване на инвестиционната активност, положителните перспективи за пазара на жилища и запазващите се ниски нива на лихвените проценти ще благоприятстват растежа на кредита за частния сектор", се посочва в анализа.

А инфлацията?

Прогнозата на БНБ е инфлацията в страната да продължи да расте до края на тази година. След това обаче ръстът на потребителските цени трябва да започне да се забавя заради очаквания за поевтиняване на храните и петролните продукти на международните пазари спрямо съответния период на 2021 г.

От централната банка обаче посочват, че има риск инфлацията да продължи да се ускорява, ако цените на електроенергията, природния газ и други основни суровини също растат. В допълнение - има вероятност фирмите да започнат да увеличават заплатите на служителите си с цел да компенсират инфлацията. Това обаче може да се пренесе като увеличение в крайните цени, в резултат на което според БНБ ефектите от текущото засилване на инфлацията да бъдат по-продължителни във времето.

Още от Капитал