Износът расте с двуцифрен темп и към ноември

Увеличението е с над 23% спрямо същия период на миналата година и с над 14% спрямо предкризисната 2019 г.

Стоковата група с най-голям ръст на износа към ЕС е на растителните и животински мазнини - 117.8% към октомври.
Стоковата група с най-голям ръст на износа към ЕС е на растителните и животински мазнини - 117.8% към октомври.    ©  Георги Кожухаров
Стоковата група с най-голям ръст на износа към ЕС е на растителните и животински мазнини - 117.8% към октомври.
Стоковата група с най-голям ръст на износа към ЕС е на растителните и животински мазнини - 117.8% към октомври.    ©  Георги Кожухаров

Българският износ на стоки е продължил да расте с двуцифрени темпове и към ноември, показват данните на националната статистика. Така за 11-те месеца на миналата година стойността на продадените зад граница стоки достига почти 62 млрд. лв., което е с 23.3% повече в сравнение със същия период на предходната година и с 14.3% над нивата от предкризисната 2019 г.

Оценките обаче се базират на паричната стойност на продадените навън продукти, а не на тяхното количество. Затова ръстът донякъде може да се отдаде и на по-високите цени. Софтуерът на информационната система на НСИ за по-подробни справки за външната търговия обаче се актуализира през последните месеци и данни за изнесените обеми липсват.

Извън ЕС - най-голям ръст при храни и горива

Към ноември статистиката отчита ръст на експорта към страни извън ЕС с 20%, като разбивката по стокови групи показва спад единствено на цигарите. С най-голямо увеличение спрямо 11-те месеца на 2020 г. са продажбите към трети страни именно на стоки с голям ръст на цените на международните пазари като горива (почти 36%) и храни (ръст от 35%).

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, САЩ, Сърбия, Обединеното кралство, Северна Македония, Русия и Украйна, които формират 58.9% от износа за трети страни.

ЕС - много мазнини

Данните за изнесените стоки в ЕС се обработват с месец закъснение, като последните налични са към октомври 2021 г. И показват, че в стойностно изражение продажбите на стоки в ЕС също растат - с 24.1% спрямо 10-те месеца на 2020 г.

Най-голямо увеличение спрямо същия период на предходната година продължава да се отчита при продажбите на "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (117.8%) и горивата (69.8%). Спад има единствено при продажбите на тютюн (17.1%).

Към ЕС е насочен две трети от общия български износ като в Топ 3 на страните с най-много продажби към октомври са Германия, Румъния и Италия.

Експортът към ЕС само през ноември продължава да расте с по-силен темп и е на стойност от над 4.2 млрд. лв., или с почти 27% повече в сравнение със същия месец на 2020 г. Това е най-високата номинална месечна стойност за 2021 г.

Още от Капитал