Уникредит Булбанк понижи прогнозата си за ръста на икономиката до 3.6% през 2022 г.

Тя отразява очаквания за по-висока инфлация и по-бавно възстановяване на веригите на доставки

Икономистите посочват, че според тях структурата на икономиката ще се промени като потреблението на домакинствата ще допринася по-малко за растежа през 2022 г., основно заради по-високата инфлация.
Икономистите посочват, че според тях структурата на икономиката ще се промени като потреблението на домакинствата ще допринася по-малко за растежа през 2022 г., основно заради по-високата инфлация.
Икономистите посочват, че според тях структурата на икономиката ще се промени като потреблението на домакинствата ще допринася по-малко за растежа през 2022 г., основно заради по-високата инфлация.    ©  Цветелина Белутова
Икономистите посочват, че според тях структурата на икономиката ще се промени като потреблението на домакинствата ще допринася по-малко за растежа през 2022 г., основно заради по-високата инфлация.    ©  Цветелина Белутова

По-висока от първоначално очакваната инфлация и по-продължително възстановяване на веригите на доставки. Това са основните фактори, заради които Уникредит Булбанк понижава прогнозата си за развитието на икономиката на България през тази година. Очакванията са тя да расте с 3.6%, което е ревизия с 0.3 процентни пункта надолу спрямо есенната прогноза на банката, става ясно от последния тримесечен макродоклад на институцията.

В него се посочва още, че ръстът на БВП през 2023 г. ще е по-висок - 4.3%, а безработицата ще спадне до нива, съответстващи на пълна заетост.

Пик на инфлацията през тази година - средногодишна стойност от 6%

От банката прогнозират средногодишната инфлация да нарасне до 6% на годишна база през 2022 г., преди отново да спадне наполовина през 2023 г., като прогнозират още в края на тази година показателят да се успокои до 3.5%. Анализаторите коментират, че според тях високата инфлация отразява основно временни фактори, като високите цени на енергоносителите, нарушенията във веригите на доставки и базовите ефекти.

"Има две специфични за страната причини, които сочат, че инфлацията в България вероятно ще достигне високи стойности за региона на Централна и Източна Европа. Първо, ръстът в цените на храните вероятно ще се окаже по-продължителен според нас, тъй като по-малките количества използвани торове ще намали обема на реколтата през 2022 г. Ако този сценарий се материализира, общото ниво на инфлация вероятно ще нарасне в по-голяма степен в България, отколкото в останалите страни от ЦИЕ, тъй като в България храните заемат най-голям дял в кошницата на ИПЦ", посочват икономистите на банката.

Според тях има и още един фактор - пренасянето на по-високите цени на суровините към потребителските цени в България вероятно ще бъде засилено от факта, че страната има сравнително голям брой сектори на икономиката, характеризиращи се с висока концентрация. "Последното означава, че делът на компаниите, които са в състояние да прехвърлят тежестта на повишените цени на входящи суровини и продукти върху цените за крайните потребители, също е висок", според анализаторите.

От Уникредит Булбанк посочват, че прогнозата им за инфлацията е базирана на допускането, че цените на електроенергията и топлоенергията за домакинствата ще нараснат с 15% през април 2022 г.

"Ефектът от пренасяне на по-високите разходи към по-високи цени на труда и оттам към ново увеличаване на общото ценово равнище (така наречените вторични ефекти) вероятно ще бъде слаб според нас. Това е така, защото нормата на безработица и други важни показатели за пазара на труда сочат, че икономиката е далече от достигането на пълна заетост", посочват анализаторите.

Потреблението ще е по-слабо

Икономистите посочват, че според тях структурата на икономиката ще се промени, като потреблението на домакинствата ще допринася по-малко за растежа през 2022 г., но пък очакванията са инвестициите да нараснат.

Основният фактор, който ще потисне потреблението, е по-високата инфлация, тъй като тя ще понижи разполагаемия доход на домакинствата. От банката посочват още, че ефектът от ръста на заплатите в публичния сектор избледнява, а очакванията са за по-малко експанзионистична фискална политика през тази спрямо изминалата година. Увеличението на заплатите в частния сектор също ще е ограничено.

За сметка на това се очаква да има ръст на публичните инвестиции тази година, докато частните инвестиции ще се възстановят по-бавно заради проблемите с веригите на доставки.