Бизнес климатът се подобрява за втори пореден месец

През януари по-лоши са нагласите единствено в сектор услуги, очакванията за инфлация се засилват

Очакванията в промишлеността са по-положителни през януари
Очакванията в промишлеността са по-положителни през януари
Очакванията в промишлеността са по-положителни през януари    ©  Цветелина Белутова
Очакванията в промишлеността са по-положителни през януари    ©  Цветелина Белутова

Икономическите нагласи на фирмите в страната през януари се подобряват за втори пореден месец. Общият индикатор за бизнес климата се покачва с 1.5 пункта спрямо декември и достига 17.7 пункта, показват анкетите на НСИ. Оценките за бизнес средата са по-положителни в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а понижение има единствено в сектор услуги.

Икономическата несигурност остава най-голямо затруднение за фирмите от всички сфери. Продължават да се засилват и проинфлационните нагласи на бизнеса, като очакванията на мениджърите от всички сектори сочат към ръст на продажните цени през следващите три месеца.

По-позитивни очаквания

Общите нагласи са най-положителни в търговията на дребно, които през януари се повишават с 1.5 пункта до 26.7%, показват данните на НСИ. Това се дължи основно на подобрени очаквания на фирмите за следващите 6 месеца.

Мениджърите отчитат повишение на продажбите през последните три месеца. Нивото на запасите е оценено отрицателно от търговците, а очакванията за поръчки към доставчиците нарастват с над 13 пункта, което обаче е предпоставка за напрежение по веригите за доставки и възможен недостиг на някои стоки. Най-голям проблем за фирмите в бранша остава икономическата несигурност, посочена от 61% от анкетираните. През януари затрудненията, свързани с конкуренцията, изместват от второто място проблема с недостатъчното търсене. Близо една трета от търговците на дребно очакват крайните цени да продължат да растат през следващите 3 месеца.

Най-голямо подобрение през януари показват нагласите в промишлеността, които са с 2.6 пункта нагоре от предходния месец и достигат 18.7%. Това се дължи на повишени оценки на мениджърите за настоящото и бъдещото състояние на бизнеса, а очакванията за износ на продукция през следващите 3 месеца също се подобряват. След общата икономическа несигурност, посочена от над 55% от анкетираните фирми, най-голямо затруднение за бранша е недостигът на работна ръка (за 26% от анкетираните предприятия).

Общият показател на нагласите в строителството се покачва с 1.2 пункта спрямо декември според анкетите на НСИ. Въпреки по-лошите оценки за настоящото състояние и бизнес активност цялостният ръст се дължи на по-добри очаквания за следващите 3 и 6 месеца. През последните месеци мениджърите все повече клонят към ръст на цените. Това вероятно се дължи отчасти на поскъпващите материали, които представляват затруднение за над половината от строителните фирми, като делът драстично е нараснал през последните месеци. По-голям проблем е само икономическата несигурност, посочена от 60% от анкетираните, а над 40% от компаниите изпитват недостиг на работна ръка.

Спад на бизнес климата се отчита само в сектор услуги, където показателят е 0.6 пункта надолу през януари. Макар оценките за настоящото бизнес състояние и за търсенето на услуги да са се подобрили, общото понижение се дължи на по-лоши очаквания за следващите месеци. Опасенията, свързани с икономическата несигурност, леко отстъпват за втори пореден месец, но остават проблем за 56% от анкетираните фирми в сектор услуги, като на второ място се задържа конкуренцията. Увеличава се делът на фирмите, които изпитват недостатъчно търсене и дефицит на работна ръка - съответно 18% и 17% през януари. Запазва се и тенденцията за очакван ръст на крайните цени на услугите.

30.8% промишлена инфлация през декември на годишна база

Индексът на цените на производител се е повишил с 30.8% на годишна база към декември 2021 г., показват данните на НСИ. Отчетеният ръст на цените за компаниите в енергийния сектор е 79.7%, в преработващата промишленост - 16.2%, а в добивната - 9.4%. Само за месец поскъпването за бизнеса е с 1.7% в сравнение с ноември.

В добива най-много растат цените за металните руди, които са 19% нагоре за година. Единствено при въглищата се отчита спад от близо 20%. В преработващата промишленост най-значителна е инфлацията в производството на основни метали (34% нагоре), следвани от химичните продукти и изделията от дърво.

За производителите на вътрешния пазар ръстът на цените е по-голям от средния - 38.6% за година, докато за тези на международния поскъпването е 18.7%.