Икономиката расте с 4.5% през последното тримесечие на 2021 г.

Потреблението е основен двигател на възстановяването, показва експресна оценка на НСИ

Благоприятни условия на пазара на труда, положителни потребителски нагласи и стабилен растеж на доходите, подкрепят растежа, пише ЕК.
Благоприятни условия на пазара на труда, положителни потребителски нагласи и стабилен растеж на доходите, подкрепят растежа, пише ЕК.
Благоприятни условия на пазара на труда, положителни потребителски нагласи и стабилен растеж на доходите, подкрепят растежа, пише ЕК.    ©  Георги Кожухаров
Благоприятни условия на пазара на труда, положителни потребителски нагласи и стабилен растеж на доходите, подкрепят растежа, пише ЕК.    ©  Георги Кожухаров

БВП на България отчита ръст от 4.5% на годишна база през последното тримесечие на 2021 г., показва експресна оценка на НСИ. Така българската икономика е нараснала с темп, малко по-нисък от средния за ЕС, който е 4.8% според предварителни данни на Евростат.

БВП на страната през четвъртото тримесечие достига 38.5 млрд. лв., като от тях брутната добавена стойност е 33.5 млрд. лв. За цялата 2021 година БВП достига номинално почти 133 млрд. лв.

Двигател на ръста е крайното потребление, което се е увеличило с близо 8% в сравнение с последното тримесечие на 2020 г. Инвестициите в основен капитал продължават да намаляват и са с 12.5% надолу на годишна база. Потреблението обаче заема значително по-голяма част от БВП - близо 82%, затова и крайният ефект върху икономиката е ръст.

Износът и вносът на стоки и услуги за тримесечието са се увеличили съответно с 13% и 11% на годишна база, като външнотърговското салдо остава отрицателно.

През последните три месеца на 2021 г. ръстът на годишна база показва леко забавяне след силното второ тримесечие на годината, което обаче се дължи и на базов ефект. Ковид кризата се усети най-силно през април-юни 2020 г. и тогава икономиката отчете най-голям спад.

Ръстът на тримесечна база изпреварва прогнозите

За периода октомври-декември 2021 г. българската икономика нараства с 1% спрямо предходните три месеца, показват данните на статистиката. Резултатът е по-висок от средния за ЕС, който е 0.4%, и надминава с 0.6 процентни пункта очакванията на Европейската комисия за ръст на българския БВП за периода. Отново потреблението е в основата на растежа, като е с 1.3% повече спрямо предходните три месеца.

Данните от експресната оценка на НСИ са сезонно изгладени, но идват с условието, че представят най-ранната картина на икономика. Затова впоследствие те често претърпяват промени. Такъв беше случаят с числата за ръста през третото тримесечие, който беше ревизиран от 0.4% на 4.6%, а според най-новите данни е актуализиран на 5%.

Според актуалната прогноза на Европейската комисия от февруари очакванията са БВП на България да отчете годишен ръст от 4% през 2021 г. Икономиката показва силно възстановяване през миналата година благодарение на частното потребление, казва ЕК. Това се случва при благоприятни условия на пазара на труда, положителни потребителски нагласи и стабилен растеж на доходите, подкрепен включително от повишение на пенсиите и държавните трансфери. Износът също допринася за възстановяването, но инвестициите през миналата година се представят по-зле поради продължаващата несигурност във връзка с пандемията. Комисията залага на леко забавяне през следващите години с ръст от 3.7% тази и 3.9% през 2023 г.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар