Бизнесът е бил оптимист през първата половина на февруари

Промишлеността, търговията и услугите дърпат нагоре общата оценка за бизнес климата, но данните са отпреди конфликта в Украйна

Нагласите в промишлеността се подобряват въпреки несигурната икономическа среда.
Нагласите в промишлеността се подобряват въпреки несигурната икономическа среда.
Нагласите в промишлеността се подобряват въпреки несигурната икономическа среда.    ©  Юлия Лазарова
Нагласите в промишлеността се подобряват въпреки несигурната икономическа среда.    ©  Юлия Лазарова
Бюлетин Ритейл Ритейл

Всяка седмица получавайте най-важното и интересно от ритейл сектора във вашата поща

Икономическите нагласи на фирмите в страната са продължили да се подобряват и през февруари, като общият показател нараства с 1.5 пункта, показват резултатите от анкетите на НСИ. Въпросниците традиционно се попълват от мениджърите до средата на месеца, така че данните не отчитат как конфликтът в Украйна се отразява на бизнес климата у нас. Общата оценка за икономическата среда достига 19.1 пункта благодарение на по-положителни нагласи в промишлеността, търговията на дребно и услугите, докато само в строителството оценките леко се понижават.

Дори и преди военния конфликт икономическата несигурност отново е най-голямо затруднение за бизнеса, като тежестта ѝ е се засилва за фирмите от всички сфери. Продължават да растат очакванията за покачване на цените през следващите месеци във всички сектори с изключение на промишлеността.

Най-оптимистични в промишлеността, спад в строителството

Най-значително е подобрението на нагласите в промишлеността, сочат данните на НСИ. Общият показател в сектора се покачва с 2.7 пункта благодарение на по-оптимистични очаквания на мениджърите за следващите месеци, леко се повишават и оценките за настоящото състояние на предприятията. Въпреки това производствената активност и нивото на поръчките, включително на тези от чужбина, са оценени по-зле в сравнение с януари.

Сектор промишленост се откроява като единственият със спад на проинфлационните очаквания за следващите три месеца. Най-много фирми в сферата посочват като проблем несигурната икономическа обстановка - над 56%, а 27% срещат недостиг на работна ръка. И двете групи са нараснали спрямо предходния месец. Над една четвърт от анкетираните се сблъскват с недостатъчно търсене в страната.

С 1.3 пункта се повишава показателят за бизнес климата в търговията на дребно. Въпреки по-лошата оценка за настоящото състояние на фирмите очакванията на мениджърите за следващите месеци са били по-оптимистични със значителен ръст на прогнозираните продажби. Продължават да се засилват и нагласите за ръст на цените през предстоящите три месеца. Икономическата несигурност е проблем за все повече фирми - вече над две трети от анкетираните. Следващите най-големи затруднения са свързани с конкуренцията в бранша и търсенето, посочени от съответно 39% и 37% от търговците, като делът им относително се запазва на нивото от януари.

След спад миналия месец показателят за нагласите в сектор услуги се покачва с 1.1 пункта през февруари главно благодарение на по-благоприятни очаквания. Положителни са оценките за настоящото и очакваното търсене. Продължават обаче да се засилват нагласите за ръст на цените в сектора. Като все по-голям проблем за фирмите се очертава икономическата несигурност, посочена от над 60% от анкетираните, а близо една трета среща затруднение с конкуренцията в бранша. Почти 18% от фирмите изпитват недостиг на работна ръка.

Строителството е единственият сектор, в който се отчита леко влошаване на бизнес климата със спад на индикатора от 0.6 пункта. Макар че оценките за настоящото състояние на строителните фирми приблизително се запазват, очакванията за предстоящите шест месеца са по-песимистични. Строителната активност регистрира спад спрямо януари. С икономическа несигурност вече се сблъскват над две трети от фирмите и в този сектор. Над половината от анкетираните имат проблеми с високите цени на суровините, а 46% изпитват недостиг на работна ръка.

Промишлената инфлация се ускори до 32.6% на годишна база през януари

Индексът на цените на производител през януари продължава да се покачва и отчита ръст от 32.6% спрямо година по-рано, показват данните на националната статистика. В сферата на енергетиката производствените цени регистрират 85.7% повишение, в преработващата промишленост - 17.1%, а в добивната - 3.9%.

На месечна база ръстът на общия показател е 3.2%. Отново най-значителна е промишлената инфлация в енергетиката - 5% нагоре спрямо декември, а в преработващата промишленост - 2.6%. Цените в добивната промишленост отчитат намаление от 3.4% на месечна база.

По-голямо е поскъпването на продукцията за вътрешния пазар - 42% на годишна база, докато за международния увеличението е 18.5%.
1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар