ВиК холдингът пак е със сменено ръководство

Честите рокади засега не водят до решаване на проблемите във водния сектор

Структурата на ВиК холдинга се променя за втори път в последните два месеца
Структурата на ВиК холдинга се променя за втори път в последните два месеца
Структурата на ВиК холдинга се променя за втори път в последните два месеца    ©  Надежда Чипева
Структурата на ВиК холдинга се променя за втори път в последните два месеца    ©  Надежда Чипева

Едва един месец след кардиналните промени в структурата и състава на държавния ВиК холдинг министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов предприе нови рокади. С негово решение от 28 февруари, което е подадено за вписване в Търговския регистър на 2 март, се иска смяната на двама от членовете на новия съвет на директорите на холдинга - Кънчо Кънчев, който е изпълнителен директор, и Ася Стоянова.

Те влязоха в ръководството на ВиК холдинга по време на служебния кабинет през октомври 2021 г. и останаха при първите рокади, които Караджов направи през януари. Тогава именно се случиха големите промени в дружеството, като управителният и надзорният съвет бяха заменени от 5-членен съвет на директорите. Пак тогава Кънчо Кънчев беше избран за изпълнителен директор. Освен него и Стоянова в от предишното ръководството в съвета остана и Ивайло Ванков, а двамата новоизбрани бяха Борислав Попов и Цветелина Василева.

Последните смени

За нов изпълнителен директор сега е избран Борислав Попов, който е юрист от УНСС и икономист от Великотърновския университет "Св. Кирил и Методий". Цветелина Василева пък става председател на съвета на директорите. А двамата нови членове са Друми Друмев и Димитър Атанасов.

Друмев е завършил Технически университет - София. Бил е заместник-

изпълнителен директор на "Топлофикация - София" ЕАД (1996-1997), заместник- председател на Комитета по енергетика към Министерски съвет (1997-1999), председател на Държавната агенция по енергийна ефективност (1999-2002),

изпълнителен директор на Агенцията по енергийна ефективност (2002-2004). Също така е бил консултант по възобновяеми енергийни източници, директор развитие на вятърни паркове, анализирал е и координирал дейностите по производство в "Язовири и каскади" и ПАВЕЦ в НЕК.

Според търговския регистър Друми Друмев е управител на фирма "Базис - 2" ООД, една от дейностите на която е проектиране и строителство на малки ВЕЦ. Той е и член на съвета на директорите на "Суинд" ЕАД, чиято пък основна дейност е свързана с производството и разпространението на електрическа енергия, произведена от електроцентрали или производствени съоръжения, които използват възобновяеми енергийни източници.

Димитър Атанасов е икономист от Варненския университет и магистър по европейско управление в НБУ. Той е експерт по европейски програми и проекти, извървял е пътя от младши експерт до главен експерт в дирекция ФЕСОС в екоминистерството (2009 - 2014), бил е и главен експерт и държавен експерт в ГД ОПОС (2014 - 2017), началник-отдел в МРРБ, мениджър проекти в "Софийска вода". До януари тази година Атанасов е бил управител и едноличен собственик на "ВИК консултинг".

Причина за промените

В отговор за "Капитал" от МРРБ заявиха, че с промените се цели "постигане на резултати в обновяването на ВиК инфраструктурата на дъщерните ВиК дружества".

Както и преди, промените в управлението на "Български ВиК холдинг" са до

провеждането на редовни конкурси за нови членове на съвета на директорите. "Предстои конкурсът да бъде обявен", посочват още от ведомството.

Остава ли надежда за положителна промяна

Въпреки рокадите в управлението на "ВиК холдинг" това за сега не води до особено добри резултати и промяна на ситуацията в дружеството, което разполага с 1 млрд. лв.

Проблемите на дружеството бяха обсъдени и на заседанието на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление от 1 март, на което бе поставен въпросът и по отношение на големия проблем на холдинга с купуването на електроенергия за всички негови дружества. Тогава министър Караджов посочи, че подписването на договор за купуване на ток за нуждите на ВиК операторите е в ход още от миналата година. Регистрирано е дружество "ВиК енерджи", което да бъде лицензирано от КЕВР за търговия с електрическа енергия.

"До влизането в сила на тези промени ще се осъществява политиката на държавата чрез нейната законодателна инициатива за промени в Закона за енергетиката, за резервиране на сегмент на пазара, така че през борсата да могат да се купят предварително количества ток за нуждите на ВиК дружествата", поясни министърът.

"Надяваме се, че този нов модел на купуване на ток ще даде ясна прогнозируема цена за цялата година на електрическата енергия, която холдингът и всяко от дружествата ще може да заложи в своя бизнес план", каза още Караджов.

На същото заседание стана ясно, че подпомагането на ВиК дружествата от държавата ще бъде прекратено от 1 април. В ход е и изготвянето на концепция на Закон за ВиК, чийто проект от министерството имат намерение да представят до края на месеца за обсъждане в парламента.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар