Започналите първа работа през 2021 г. остават близо до дъното от началото на пандемията

Броят на получилите първи осигурителни вноски се покачва с 2.6% до 72.5 хил. души

На старта на кариерата си младежите масово не се интересуват от допълнителното осигуряване. Едва 6% са избрали сами в кой фонд да се превеждат вноските им.
На старта на кариерата си младежите масово не се интересуват от допълнителното осигуряване. Едва 6% са избрали сами в кой фонд да се превеждат вноските им.
На старта на кариерата си младежите масово не се интересуват от допълнителното осигуряване. Едва 6% са избрали сами в кой фонд да се превеждат вноските им.    ©  Цветелина Белутова
На старта на кариерата си младежите масово не се интересуват от допълнителното осигуряване. Едва 6% са избрали сами в кой фонд да се превеждат вноските им.    ©  Цветелина Белутова

След като в годината на избухване на ковид пандемията броят на хората, сключили първи трудов договор, се срина с 24.5% до малко над 70.5 хил. души, през 2021 г. има леко възстановяване. То обаче е по-скоро анемично - с около 2000 души, или 2.6% повече. Това се вижда от данните на Комисията за финансов надзор за лицата с новоприети заявления и служебно разпределени в универсални пенсионни фондове, които се публикуват веднъж годишно.

Предвид ниската и спадаща безработица през годината това е ясен знак, че говорим не толкова за еднократен ефект от пандемията, а за системно по-малък запас от работна сила, която да навлиза на пазара на труда оттук нататък. Това не е неочаквано, като и преди ковид-19 тенденцията беше на понижаване, а основната причина е демографската криза от началото на прехода. Икономическата несигурност и засилената емиграция на млади семейства водят до спад на ражданията от 110 - 130 хил. годишно през 80-те до 70 - 80 хил. през 90-те години на XX век. Именно те навлизат на пазара на труда около 20-25 години по-късно, или от 2011 г. насам.

Данните на КФН може да не кореспондират съвсем точно със започналите първа работа в рамките на календарната година, тъй като тези, сключили договор в края й, може още да не са избрали фонд и да не са разпределени. Същевременно нови служители от последните месеци на 2020 г. може да са разпределени в началото на 2021 г.

Все така незаинтересовани

Друга продължаваща тенденция, личаща от данните, е младежите да не проявяват почти никакъв интерес към допълнителното пенсионно осигуряване. През 2021 г. едва 4661 души са подали заявление в кой фонд искат да се осигуряват в тримесечен срок след сключване на първия си трудов договор. Ако не го направят, те биват служебно разпределени от НОИ. Това се е случило с останалите 67 840 души, като делът им около 94% е сходен с този от предходната година. Така голямата част са се озовали на случаен принцип в универсален пенсионен фонд на едно от десетте опериращи на пазара дружества,без дори да знаят в кое. Те би трябвало да научат това, като получат първото си годишно извлечение през настоящата година, като, разбира се, могат и сами да проверят (виж карето).

В последните няколко години делът на служебно разпределените лица се покачи до 80-90%, докато в предходни години е спадал и под 50%, като средно от от 2006 г. насам е малко над 60%.

Основните причини за слабия интерес сред постъпващите на работа за допълнителното социално осигуряване са неосведомеността и ниската финансова култура. За 2020-2021 ковид също би могъл да е фактор, като агентите на пенсионните компании са били по-затруднени да стигнат до новопостъпващите на пазара на труда. Те често действат директно в големите работодатели в страната, като при постъпването на нови служители им обясняват процедурата да направят свой избор и им представят услугите и резултатите на конкретната пенсионна компания.

Обхващането на по-малки компании обаче е практически невъзможно - няма публична информация къде и кои хора започват първа работа. Затова издирването им в рамките на три месеца от сключването на трудовия договор не е лесно, макар през годините да е имало подозрения за изтичаща информация от НАП, ползвана за целта, а също и за злоупотреби - попълване на заявления от чуждо име. Ограничаването на тези практики също е възможно обяснение за по-малкото заявления в последните години.

Кой фонд привлича най-много

За самите пенсионни компании привличането на повече клиенти със заявление носи и бонус, че така получават и повече служебно разпределени клиенти. В кой фонд колко лица ще бъдат разпределени всяко тримесечие зависи от три фактора с равни тегла - реализираната годишна доходност, размер на таксите и брой приети индивидуални заявления през предходното тримесечие.

Тази година лидерът по пазарен дял - "Доверие", е успял да привлече най-голям брой заявления - 1737, или над 37% от всички. На база на това УПФ на компанията получава и най-много служебно разпределени лица - 11 268, което е 16.6% от всички. През 2020 г. най-голям дял от новопостъпващите на пазара бяха привлечени от втората по активи - "Алианц", докато в предходните години това правеше един от малките играчи - "Бъдеще", който иначе има под 3% пазарен дял.

В кой фонд съм и как да го сменя

Проверка за това в кой фонд се осигурявате можете да направите в НАП. Единият начин е с обаждане на телефона на информационния център на агенцията - 0700 18 700, където би трябвало да ви поискат имена и ЕГН. Другият е чрез електронния портал в сайта на НАП, като обаче за целта трябва да разполагате с персонален идентификационен код от агенцията. Такъв може да получите във всяко поделение на данъчната администрация, без значение от постоянния ви адрес. През сайта бихте могли да видите и по месеци какви осигурителни вноски има постъпили по вашата партида и от кой работодател. За целта трябва да отидете в менюто "Справки" и да изберете "Предоставяне на справка за данни от партида по Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)".

Ако желаете да смените фонда, в който се осигурявате, трябва да отидете в офис на дружеството, в което желаете да се преместите, и там ще ви помогнат да попълните всички необходими документи. Повечето компании на пазара вече предлагат и онлайн вариант за прехвърляне при тях, като за целта обаче ви е нужен квалифициран електронен подпис. Такса за прехвърлянето на партидата няма, като след него трябва да мине поне една година, преди да можете отново да се преместите. През 2021 г. 280 хил. души, или 7.26% от всички осигурени в УПФ, са сменили фонда си, като трансферираните суми са над 1.1 млрд. лв. Нетно повече клиенти и средства са привлекли само "ДСК-Родина" (234 млн. лв.) и "Доверие" (56 млн. лв.), както и наскоро стартиралият "ДаллБогг: Живот и здраве" (9 млн. лв.), докато всички останали фондове губят повече осигурени и средства, отколкото са привлекли.