Войната влоши очакванията на индустриалните и търговските компании

Общата несигурност обхваща все по-голяма част от фирмите, а мениджърите очакват цените да вървят нагоре, показват бизнес анкетите на НСИ

Оценката на фирмите е за март - първият месец от войната в Украйна.
Оценката на фирмите е за март - първият месец от войната в Украйна.
Оценката на фирмите е за март - първият месец от войната в Украйна.    ©  Цветелина Белутова
Оценката на фирмите е за март - първият месец от войната в Украйна.    ©  Цветелина Белутова
Бюлетин Ритейл Ритейл

Всяка седмица получавайте най-важното и интересно от ритейл сектора във вашата поща

Войната в Украйна се е отразила бързо на икономическите нагласи на фирмите в страната - след три поредни месеца на подобрение през март общият показател за бизнес климата се понижава с 4.8 пункта, показват резултатите от месечните анкети на НСИ. Така оценката на бизнеса за икономическата конюнктура спада до 14.3 пункта поради по-негативни нагласи в промишлеността, търговията и услугите. В строителството показателят остава приблизително на нивото си от февруари.

Това е най-големият спад на оценката за бизнес климата след този от първоначалния шок от пандемията през април 2020 г., който обаче беше в пъти по-голям - близо 42 пункта. Показателят се подобряваше през последните месеци, след като последствията от пандемията започнаха да отшумяват, а някои от най-строгите антиковид мерки, които потискаха икономическата активност и потреблението, отпаднаха.

Общата икономическа несигурност остава най-значителен проблем за фирмите от всички сектори и обхваща все по-голяма част от попълнилите анкетите. Продължават да се засилват и проинфлационните нагласи на мениджърите от всички сектори, освен услугите.

Песимизмът обхваща промишлеността, търговията и услугите

Показателят за бизнес климата в промишлеността спада със 7.1 пункта на фона на резервирани оценки за настоящото бизнес състояние и по-лоши очаквания за следващите 6 месеца, както и понижена прогноза за активността в тримесечен хоризонт, показват анкетите на НСИ. Делът на фирмите, които изпитват затруднения поради общата икономическа несигурност нараства до над 61%. Сред най-сериозните проблеми на промишлените предприятия са още недостиг на работна ръка и недостатъчно търсене, посочени от по една четвърт от респондентите. Делът на мениджърите в сектора, които очакват покачване на продажните цени, нараства до над 29%.

Нагласите в строителството остават на нивото си от февруари. Очакванията на мениджърите за бизнес състоянието и за строителната активност са благоприятни. Икономическата несигурност е проблем за по-голяма част от строителните предприятия в сравнение с миналия месец - над 69%. Близо 55% от фирмите се затрудняват от растящите цени на материалите, а 40% изпитват недостиг на работна ръка. Значително се увеличава делът на фирмите, които страдат от дефицит на материали и оборудване - 19% в сравнение с едва 6% месец по-рано. Над половината от мениджърите очакват повишение на продажните цени през следващите три месеци.

Най-голям е спадът на нагласите в търговията на дребно, където общият показател се понижава със 7.8 пункта основно поради влошени прогнози за състоянието на бизнесите през предстоящите шест месеца, показват данните. Очакванията за продажбите също спадат. Икономическата несигурност остава основен проблем за сектора, посочен от над 70% от анкетираните фирми. Тежестта на другите традиционни затруднения за търговците - недостатъчното търсене и конкуренцията - леко спадат, като са посочени от около една трета от фирмите. Очакванията на мениджърите са за ръст на цените.

По-умерено се влошават оценките в сектор услуги, където показателят за бизнес средата е 2.1 пункта надолу. Очакванията за бизнес състоянието се понижават, надолу са и прогнозите за търсенето през следващото тримесечие. Близо 24% от мениджърите в сектора очакват ръст на цените. Несигурността остава най-разпространен проблем, посочен от 59% от фирмите, а конкуренцията е източник на затруднения за около една трета от респондентите.

Все още няма коментари
Нов коментар