Скандалът с парите за пътищата

Над 2 млрд. лв. за пътни ремонти за три години: какви са промените в поръчките на АПИ

Дали и по-малки фирми ще успеят да се класират в най-голямата надпревара в пътния сектор ще стане ясно най-рано в края на месец май

Пътната републиканска мрежа ще се поддържа през следващите три години за 2.6 милиарда лева
Пътната републиканска мрежа ще се поддържа през следващите три години за 2.6 милиарда лева
Пътната републиканска мрежа ще се поддържа през следващите три години за 2.6 милиарда лева    ©  Надежда Чипева
Пътната републиканска мрежа ще се поддържа през следващите три години за 2.6 милиарда лева    ©  Надежда Чипева

Миналата седмица Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обяви 7 нови поръчки за поддръжка и ремонт на пътищата, на стойност 2.6 млрд. лв. Това са най-големите търгове, които агенцията пуска - те са с обхват няколко години (обичайно 5, но в случая 3) и покриват цялата територия на страната. Начинът, по който са разделени, следва логиката на областните райони и 6-те района за планиране: т.е. има 28 отделни позиции, по които може да се кандидатства за поддържане и ремонт на пътната мрежа, отделно поддръжка на магистралната мрежа и мантинели.

Исторически, това са каналите, през които минават най-много безконтролни плащания към строителния сектор - според последните данни, изнесени от служебния регионален министър Виолета Комитова, наддоговореното извън първоначалния бюджет по последния такъв комплект поръчки е почти един милиард лева.

Именно затова наследникът на Комитова - Гроздан Караджов влезе в сблъсък с премиера и финансовия министър. "Изрядни и напълно законни са старите договори за поддръжка на републиканската пътна мрежа. Неизрядно е само възлагането, което е четири пъти по-голямо", обяви той, когато поиска да разплати поне половината от наддоговореното. Причините Караджов да прави това, вероятно са доста повече от една, но той е прав в едно - то е законно, защото при миналото възлагане АПИ е направила всичко възможно да остави широко отворена вратата за всякакви злоупотреби.

Ето защо е важно дали този път вратата е затворена и дали това, което Караджов и подопечните му обещават - много по-строг контрол и само текущи ремонти, без никакво наддоговаряне, ще бъде факт.

Правилата на играта - нови критерии, стар обхват

АПИ пусна до "Капитал" подробен отговор, с който да покаже, че е научила урока от миналия път и иска да се промени.

Обектът, предметът и целта на поръчките се запазва, както при предходните такива. Определени са само областите (по обособени позиции), в които ще се извършват поддръжката и текущите ремонти, както и дължините на пътната мрежа, но без да са описани отделните отсечки и пътища. А това е разумно, тъй като би трябвало да става дума за поддръжка, а не за основни ремонти на цели участъци.

Агенцията изрежда серия от промени, които е направила в новите поръчки. Най-съществени са промените в критериите за оценка на офертите. Даден е по-голям превес на ценовото предложение - 80% от комплексната оценка, а тежестта на техническото предложение в оценката е 20%. Досега разпределението на тежестта в комплексната оценка беше 60% за ценовото предложение и 40% за техническото. Тъй като второто е изцяло субективно, през тази "вратичка" лесно бяха отстранявани кандидати и пренареждани класирания.

Намален е срокът за изпълнение по договорите на 3 години, (4-5 по предходните процедури), което е с цел да се реагира по-адекватно на динамиката на цените на материалите. Принципно в сегашната ситуация би било най-разумно такива договори да са със срок от 1 година.

В новите договори според АПИ ще бъде включен гаранционният срок на изпълнените дейности, който става 2 години за изкърпване и 3 години за полагане на асфалт. До този момент гаранционният срок не е бил част от срока на изпълнение на поръчките.

"По този начин е осигурена възможност за определяне и задържане на част от гаранцията за обезпечаване на изпълнението по договора за периода на гаранционното поддържане", казват още от АПИ. Неустойката ще е 30%.

Основен проблем в досегашните поръчки бяха критериите, които ограничаваха участниците. Сега е направена стъпка към разширяването на потенциалния кръг кандидати и към по-малките фирми, които досега бяха предимно подизпълнители и така не можеха да докажат дейност пред АПИ. В новите обществени поръчки изискването участниците да са изпълнявали ремонти само по републиканската пътна мрежа е разширено - сега ще могат да участват и фирми, които са извършвали ремонти и по общинска и улична мрежа, където конкуренцията е по-широка. Вкарано е обаче изискването това поддържане да е било на най-малко 150 км мрежа.

В новоразписаните поръчки са "заложени изисквания за осигуряване на качество на изпълнението и приемане на извършената работа на база лабораторни измервания от сертифицирана лаборатория", посочват в отговора до "Капитал" от АПИ. Това е добре звучащо изречение, което обаче се сблъсква с реалността, че големите строителни компании имат свързани или близки до тях лаборатории, с което заобикалят това изискване - подобен скандал вече стана след трагичната катастрофа в Своге, но тогава АПИ не предприе нищо, за да промени ситуацията. Сега е въведено допълнително изискване - строителният надзор да разполага с акредитирана лаборатория, различна от тази, която използва строителя.

Според ресорната агенция, завишени са санкциите и неустойките при неизпълнение или закъснение по дейностите основно при зимното почистване на пътищата. Също така са въведени санкции за липсата на добра организация на движение при ремонтите (изключително често срещан порок при досегашните ремонти), която е 10 хил. лв. на ден.

Парите за текущ и парите за основен ремонт

Основен въпрос, който стои пред тези поръчки е стойността им - 2.4 млрд. лв. е с 2 милиарда над досегашната стойност. Чудовищното увеличение, твърдят от ведомството, означава, че за пръв път имат "реален бюджет". Този бюджет обаче, според тях, не включва основните ремонти, а само текущо поддържане. В писмен отговор от агенцията отговориха, че дават своята абсолютна гаранция за това, че в сумата от 2.4 млрд. лева не е включен нито един ремонт, който не е текущ. "Ръководството на АПИ прекратява практиката да се възлагат основни ремонти по договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа", се посочва в отговора.

Тоест новият огромен бюджет няма за цел да покрива нерегламентираните до момента плащания, които бившите управляващи правеха - защото те бяха в голямата си част основни ремонти, маскирани като текущи. Това повдига въпроса какво налага толкова огромно увеличение. Според АПИ, причината е инфлацията и цените на материалите, както и вдигането на минималната работна заплата (въпреки, че никое от тези неща не се е вдигнало шесторно, колкото е увеличението на бюджета).

В същото време на основен ремонт през 2022 година подлежат 230 км пътища, като за 200 км (11 пътни отсечки) от тях АПИ вече обяви обществени поръчки миналата седмица. Индикативната им стойност е 219 млн. лв. без ДДС.

При всички положения е сигурно, че до подписването на договори за поддръжка по сегашните търгове няма да се стигне преди зимата. Парите са достатъчно много, за да предизвикат огромен интерес сред бранша и да има обжалвания, които се точат с месеци.

Все още няма коментари
Нов коментар