"Иса 2000" подписа договор с Пловдив за пробива под Водната палата срещу 7.7 млн. лв.

Въпреки всички критики срещу проекта до края на 2023 година новото кръстовище на две нива трябва да е готово

Една от визуализациите за кръстовището, разработени от "Вектор-Бул" ООД по проекта. В част от тях се предвиждаше трети етап - нов мост, но това няма да се финансира. Кой вариант ще бъде избран ще е решение на самата фирма изпълнител, а не на общината.
Една от визуализациите за кръстовището, разработени от "Вектор-Бул" ООД по проекта. В част от тях се предвиждаше трети етап - нов мост, но това няма да се финансира. Кой вариант ще бъде избран ще е решение на самата фирма изпълнител, а не на общината.
Една от визуализациите за кръстовището, разработени от "Вектор-Бул" ООД по проекта. В част от тях се предвиждаше трети етап - нов мост, но това няма да се финансира. Кой вариант ще бъде избран ще е решение на самата фирма изпълнител, а не на общината.    ©  Вектор Бул
Една от визуализациите за кръстовището, разработени от "Вектор-Бул" ООД по проекта. В част от тях се предвиждаше трети етап - нов мост, но това няма да се финансира. Кой вариант ще бъде избран ще е решение на самата фирма изпълнител, а не на общината.    ©  Вектор Бул

След многократни забавяния, отлагания, и неясни послания в общественото пространство един от най-спорните договори на Пловдив - този за кръстовище под Водната палата, е факт. Изпълнителят "Иса 2000", която остана и единствен кандидат в последния етап на обявената обществена поръчка, е подписала договор за изпълнение с общината на 6 април срещу 7.7 млн. лв. без ДДС.

Съгласно обявения договор изпълнителят ще трябва да изработи инвестиционен проект (поръчката е на инженеринг) и след като проектът бъде одобрен - да извърши строителството до края на следващата година. Средствата са част от 30-милионния заем на общината от Фонда за устойчиви градове.

Пробивът под Водната палата, който е на края на моста, свързващ Пловдивския панаир с центъра на града, е от ключово значение за движението във втория по големина град, защото от там минава сериозен трафик. Идеята в поръчката е след като вече бе изградено кръгово, сега да бъде направено второ ниво, откъдето да минава транзитен трафик.

Проектът е спорен както заради начина на възлагане - общината не зададе проект, а очаква от изпълнителя да направи такъв, така и заради самия му смисъл - разширяването на кръстовището ще привлече още повече автомобилен трафик в и без това задръстения център на града. Във визуализациите също така не се предвиждат подобрения за пешеходци и велосипедисти, които ползват активно бреговете на Марица, а предимно за автомобили.

Детайлите по договора

Очевидно е, щом се е стигнало до подписване на договора, "Иса" са потвърдили своята ценова оферта, която беше подадена на 31 декември миналата година, преди бурното поскъпване на много материали.

Офертата е на обща стойност 7.72 млн. лв. без ДДС. За изготвянето на работния проект ще се вложат 380 хил. лв., а самото строителство ще струва малко над 7.3 млн. лв. В своето ценово предложение изпълнителят е заложил и упражняване на авторски надзор на стойност 20 хил. лв.

Заложената печалба за дружеството, което е собственост на Юлиян Инджов, е 10%.

Всички разходи за материали, труд, механизация, ел. енергия и др. са включени в обявената в договора цена, което означава, че строителят ще трябва да се справи с ценовите промени и инфлацията и да изпълни поръчката според нейното задание. Съгласно чл. 2, ал. 4: "Общата стойност на договора е окончателна и не подлежи на промяна с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнението на поръчката."

Срокът, за който "Иса" трябва да се справи с целия проект, е 583 календарни дни от подписване на договора. В този срок влизат 60 календарни дни за изработване на работен проект и 523 календарни дни за строителство и авторски надзор. Това означава, че пробивът трябва да е факт през ноември 2023 г.

За изпълнението на дейностите фирмата е предвидила също така да ползва подизпълнител и го е посочила, което е рядкост в тези поръчки. Така в поръчката се включва "Биас - М" ЕООД, която беше участник в обединението за строежа на една от отсечките на метрото в София.

В случая с Водната палата "Биас" трябва да поеме проектирането и авторския надзор по време на строителството с дял от 5.2% от стойността на поръчката, която те ще изпълняват.

Идея, която още я няма

Така поставено заданието по обществената поръчка - на инженеринг, означава на практика, че община Пловдив възлага на "Иса" да реши как иска да изглежда въпросното кръстовище и какви функции точно да изпълнява, както и какви ще бъдат вариантите за алтернативен трафик.

Това е принцип и навик при възлагането на подобен род обекти в общината, което е спорна практика - така излиза, че самата община няма идея как да се изпълни проектът и иска от изпълнителя да предложи такава.

Ръководството на Пловдив не успя да изчисти и разногласията по отношение на необходимостта и целесъобразността на този пробив и неговото изграждане. Бяха пренебрегнати както съмненията на браншовите организации на архитектите и инженерите за това колко възможно е подземно строителство точно до бреговете на река Марица, така и несъгласието на част от общинските съветници, които обявиха проекта за "грандомански". Изобщо не беше обърнато внимание на факта, че проектът не улеснява никоя друга форма на придвижване в града извън автомобилната (според картинките той дори запазва сегашната невъзможност да се пресече от едната страна на кръстовището до другата, по продължението на реката и така прекъсва зелената алея на Пловдив). Бързайки да приключи с тази поръчка, кметът и съветниците от ГЕРБ пренебрегнаха дори заръката на Бойко Борисов средствата, предвидени за строеж под Водната палата, да бъдат пренасочени към завършване на стадион "Христо Ботев" (което се оказа невъзможно заради договора с фонда).

Запитан дали не съжалява, че е настоявал за завършването на тази поръчка, кметът Здравко Димитров тази седмица каза "категорично не" и обяви, че затварянето на кръстовището за година и половина няма да е "ад".