Какво търгуваме със Северна Македония

България е вторият по големина експортен пазар за западната ни съседка през миналата година

Темата накратко
  • Основните доставки са на суровини, метали и химия.
  • Страната ни изнася повече, отколкото внася от Северна Македония.
  • През 2021 г. продажбите са за над 1.1 млрд. лв., или под 2% от общия ни експорт.

Блазе ви, сега, като влязохте в Европската уния, много ще дръпнете, казва македонски журналист на свои колеги, посетили страната. Разговорът е отпреди повече от петнадесет години - време, за което като част от ЕС България наистина се промени значително. И това може да се каже за повечето държави от бившия Източен блок - членството в съюза е нещо като преломна точка и в икономически, и в политически план. И затова не е чудно, че в момента споровете между двете държави, с които България минира старта на преговорите с ЕС на Северна Македония, се наблюдават и от Вашингтон, и от Брюксел.

Отношението на България към малката западна съседка като цяло винаги е било леко пренебрежително. За сметка на това Македония следи доста по-изкъсо какво се случва на изток от Струма. Освен чисто политическите отношения има и друга причина - България е в топ 10 на външнотърговските партньори на Северна Македония. През миналата година страната ни е вторият - макар и далеч след Германия - по големина експортен пазар за западната ни съседка с обем на продажбите 335 млн. евро (или около 750 млн. лв.).

Още преди няколко месеца правителствата на двете държави започнаха куп инициативи с цел подобряване на средата за правене на бизнес и за инвестиране. Българският премиер Кирил Петков протегна ръка към македонския си колега Димитър Ковачевски и двете държави се разбраха да се изгради магистрала и жп линия между София и Скопие, да има повече туристи от двете страни и да търгуват повече помежду си. На 1 февруари бе изпълнен и откриващ полет по редовната въздушна линия София - Скопие - София. Дали това ще доведе до повече инвестиции и по-големи обеми на търговия засега не е ясно. Но пък перспективата за предстоящо членство в ЕС обикновено дърпа новоприетите икономики напред, включително и заради засилен интерес от инвеститори - поне това е опитът на България и останалите държави от Източна Европа.

Визитка:Северна Македония

Население: 2.069 милиона

БВП: 12 млрд. евро за 2021 г., като това е около 0.01% от световната икономика

БВП на глава от населението: 5675 евро

Ръст на БВП през 2021 г: 4%

Инфлация: 8.8% през март 2022 г.

Заети: 795 хил. души

Ниво на безработица: 15.2% към IV трим. на 2021 г.

Средна работна заплата: 44531 динара, или 775 долара, към февруари 2022 г.

Колко търгуваме

Повечето хора свързват вноса от западната ни съседка с плодовете и зеленчуците. Официално декларираната стойност на внесените храни през миналата година обаче е за под 30 млн. лв., или пренебрежително малко на фона на общия стокообмен между двете държави. През 2021 г. той достига 1.86 млрд. лв. по данни на националната статистика. Търговското салдо на България със Северна Македония традиционно е положително, или казано с други думи - изнасяме повече, отколкото внасяме от там. Въпреки това България е вторият по големина експортен пазар за Северна Македония през миналата година с малко над 5% дял спрямо общия износ, възлизащ на 6.9 млрд. евро, или около 58% от БВП на страната. За сравнение - изнесените през миналата година от България стоки общо са за почти 35 млрд. евро, или малко над 51% от БВП. Най-голямата експортна дестинация за западната ни съседка е Германия с дял над 45% от общия износ на страната.

Визитка: България

Население: 6.8 милиона

БВП: 67.9 млрд. евро за 2021 г.

БВП на глава от населението: 6690 евро

Ръст на БВП през 2021 г: 4.2%

Инфлация:10.2% през март 2022 г., измерена през ХИПЦ, и 12.4% през местния индекс на потребителските цени

Заети: 3.1 млн. души

Ниво на безработица: 4.5% към IV трим. на 2021 г.

Средна работна заплата: 1676 лева, или 899.605 долара, към декември 2021 г.

В същото време Северна Македония е сравнително малък пазар за България - продадените от страната ни стоки през 2021 г. са за малко над 1.1 млрд. лв., което е под 2% от общия ни износ. Това обаче поставя страната ни на осма позиция в класацията на доставчиците с дял 4.3% от общия импорт на Македония през 2021 г., който възлиза общо на малко над 9.6 млрд. евро.

България и Македония търгуват безмитно от 2001 г. Тогава ЕС освободи търговията със Западните Балкани и в тези договорености участваше и нашата страна като част от преговорния процес за влизане в съюза. "Освобождаването на търговията със Западните Балкани е най-важният фактор за възстановяването на страните от бивша Югославия и на Албания от несгодите, причинени от войни и други междуособици. За разлика от споразуменията в Евразийския митнически съюз, създаден по същото време и по-късно прераснал в икономически съюз, тук интеграцията е взаимноизгодна. Това намалява и политическите рискове", казва икономистът Красен Станчев в свое изказване, публикувано в "Икономически живот".

Какво търгуваме

Суровини, чугун и стомана, пластмасови профили и тръби. Това са артикулите в топ пет на българския внос от Северна Македония. За последните десет години той е пораснал номинално с 50%, като суровините и металните руди и отпадъци традиционно заемат най-голям дял от него, показват данните на НСИ. Търговията с метални руди не е изненада - Северна Македония е богата на полезни изкопаеми, включително скъпоценни минерали като злато, но също и желязна руда, сребро, мед, манган, олово и цинк. Оловото и цинкът според икономическия компас на Министерството на икономиката са сред най-важните и ценни полезни изкопаеми в страната, като се добиват в мини "Саша", "Тораница" и "Злетово". Последните две от шест години са собственост на Николай Вълканов.

Вносът на храни от Северна Македония през миналата година е общо за 29.5 млн. лв. Като почти две трети от тях са плодове и зеленчуци, показват данните на НСИ. През миналата година обаче номиналният внос на храни от западната ни съседка намалява спрямо 2019 г. например, когато той е със 7.7 млн. лв. повече, като плюсът идва от продажби на плодове, зеленчуци и зърнени и мелничарски продукти. Агробизнесът е третият най-важен сектор за икономиката на Македония след автомобилостроенето (за което подсказва и обемът на експорта към Германия - над 45% от общия е за там), и IT индустрията. През миналата година България е изнесла най-много електроенергия - за общо 230 млн. лв., което не е изненада предвид високите цени на свободния пазар. Традиционно страната ни продава на Северна Македония основно полуготови продукти - артикули от каучук, чугун, стомана, освен това машини и оборудване. Експортът на България към Северна Македония за миналата година надхвърля 1.1 млрд. лв. и е пораснал с една четвърт за последните десет години. Ръстът на експорта за 2021 спрямо 2020 г. е над 30% и това се дължи основно на високата продажна цена на електроенергията.

Извън търговския стокообмен двете страни имат и туристически потоци. В последните години допреди ковид около 420 хил. българи са посещавали Северна Македония на година, като пътуванията с цел туризъм са били около 45% от тях, показват данните на НСИ. Посетилите страната ни македонци пък са били традиционно по над 610 хил. на година, като от тях с туристическа цел са над 80%.

Все още няма коментари
Нов коментар