Към март годишният ръст на българския БВП се забавя минимално до 4.5%

Ефектите от войната в Украйна и инфлацията се очаква да имат по-силен негативен ефект следващите тримесечия

Потреблението продължава да е основен двигател на растежа
Потреблението продължава да е основен двигател на растежа
Потреблението продължава да е основен двигател на растежа    ©  Велко Ангелов
Потреблението продължава да е основен двигател на растежа    ©  Велко Ангелов
Темата накратко
  • В първото тримесечие на 2022 г. годишният ръст на икономиката се забавя до 4.5%, а спрямо предходното тримесечие повишението е с 1%
  • Данните са по-добри от повечето прогнози, като за миналата година също са ревизирани леко нагоре
  • Очакванията са високата инфлация и ефектите от войната да окажат по-силен ефект през следващите тримесечия

През януари-март 2022 г. българската икономика е пораснала с 4.5% спрямо същия период на 2021 г. и с 1% спрямо предходните три месеца. Това става ясно от публикуваната днес експресна оценка на НСИ, която е най-ранен измерител на движението на БВП и често впоследствие подлежи на ревизии.

Все пак данните към момента чертаят по-оптимистична картина от повечето предварителни очаквания за ефектите от войната и ускоряващата се инфлация. Например публикуваната вчера пролетна прогноза на ЕК предвиждаше за първото тримесечие за България годишен растеж от 3.1%, а на тримесечна база - едва 0.2%.

Въпреки надхвърлянето на очакванията годишният ръст на страната остава под средния за Европейския съюз, отчетен от Евростат - 5.2%. На тримесечна база българската икономика се представя по-добре от общото за блока - 0.4%, макар че и тук някои източноевропейски държави отчитат изпреварващ растеж.

Все още движена от потребление

Първоначалните данни на НСИ не дават много разбивки и възможност за анализ какво точно генерира ръста. Все пак в тях прави впечатление, че крайното потребление продължава да е съществен фактор с покачване от 6.6% спрямо първото тримесечие на 2021 г. Темпът на растеж там обаче се забавя спрямо регистрираните ръстове от 7-8% в предходните няколко периода. Предвид достигналата вече двуцифрени проценти инфлация свиването на ръста на потреблението в реално измерение е донякъде очакван въпреки ръста на доходите и различните компенсиращи мерки.

Любопитен момент е, че след пет поредни тримесечия на спадове и инвестициите на фирмите се връщат на положителна територия с 0.7% тримесечно покачване. На годишна база пък спадът при бруто образуването на основен капитал, който беше достигнал нива от -15%, се укротява до -6.1%, така че негативното му влияние се стопява. Предвид несигурността около войната и предстоящото затягане на паричната политика и покачване на лихвите не е сигурно доколко това оживление ще продължи.

Нетният износ продължава да има колебливо влияние върху БВП, като показателят варира силно по тримесечия заради сътресенията на международните пазари. Така например, след като в края на миналата година ръстът на износа изпреварваше този на износа, сега е обратното.

В номинално изражение БВП за първото тримесечие е 30.4 млрд. лв., което е с около 3.4 млрд. лв., или 12.5% над нивото от 2021 г.

Подобрение и за 2021 г.

Друг важен момент е, че данни показват и ревизии нагоре за предишните тримесечния. Най-съществена промяна има в данните за октомври-декември 2021 г., при които първоначалните данни на НСИ показваха 4.7% годишен растеж, докато сега той е повишен на 5.2%. В ръстовете на верижна база по тримесечия също отчетените преди увеличения са коригирани нагоре с по между 0.2 и 0.4 процентни пункта.

Това вероятно ще доведе и до ревизия нагоре на ръста на БВП за цялата 2021 г., макар в експресната оценка такива данни да не се дават. Досега по предварителни данни НСИ беше отчела 4.2% ръст на БВП за цялата минала година при 132.7 млрд. лв. номинална стойност на показателя. Евентуално завишаване на числата за 2021 г. обаче ще води със себе си и механично занижаване на ръстовете за 2022 г.

Дори и данните за първото тримесечие да останат силни и след ревизии, те едва ли ще успеят да удържат ръста за цялата година по-близо до нивата от 2021 г. Вече прогнозите на всички институции са за чувствително забавяне като повечето гравитират около нивата 2-2.5%.

Все още няма коментари
Нов коментар