Жалби блокираха поръчките на АПИ за поддръжка на пътищата

До приключването на търговете за 2.4 млрд. лв. ремонтите ще се правят по договорите със старите фирми, избрани по времето на ГЕРБ

Обжалването на поръчките за поддръжка и ремонт на АПИ дава време на фирмите по старите договори с незаконни възлагания да продължават да работят
Обжалването на поръчките за поддръжка и ремонт на АПИ дава време на фирмите по старите договори с незаконни възлагания да продължават да работят
Обжалването на поръчките за поддръжка и ремонт на АПИ дава време на фирмите по старите договори с незаконни възлагания да продължават да работят    ©  Юлия Лазарова
Обжалването на поръчките за поддръжка и ремонт на АПИ дава време на фирмите по старите договори с незаконни възлагания да продължават да работят    ©  Юлия Лазарова
Темата накратко
  • Обявените от АПИ обществени поръчки за над 2.4 млрд. лв. са спрени в КЗК
  • Обжалванията са предимно на фирми, които в момента изпълняват спорните стари договори за поддръжка
  • Обявеният срок до края на септември за приключване на договорите и сключване на нови не е реалистичен

Състоянието на републиканската пътна мрежа е отчайващо, а крехките опити за спасение не са особено ефективни за сега. След като в началото на месец май АПИ обяви обществени поръчки за поддръжка и ремонт на пътищата в страната на стойност 2.4 млрд. лв., по-голямата част от процедурите вече са спрени заради обжалвания в Комисията за защита на конкуренцията. От седем обявени поръчки в ход са само тези за Южен централен район и Югозападен район, но от 9 май има постъпила жалба и за последния.

В по-голямата си част жалбите са постъпили в КЗК на 3 май. С тях са атакувани решенията за обявяване на самите поръчки, а жалбоподателите са познати лица, изпълняващи в момента договорите за поддръжка и ремонт на пътищата. Именно това обаче повдига известни съмнения, че с жалбите всъщност се цели изкуствено продължаване на старите им договори.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов съобщи, че около 40% от дължимите средства към фирмите по старите договори са вече изплатени и са подписани споразумения с 35 от 39-те пътни фирми за продължаване на работата по поддръжка и ремонт на пътищата, както и за довършването на всички незавършени обекти от миналата година.

Добре скроен план

Какво излиза на практика обаче? Внесените в комисията жалби са срещу решенията за откриването на обществените поръчки с искане за налагане на временна мярка по реда на чл. 203 от ЗОП "Спиране на процедурата". Това е основание за моменталното спиране на процедурата от страна на възложителя, до излизане на решение по образуваното от КЗК производство. На 11 май КЗК е образувала производства по постъпилите жалби.

Сега в едномесечен срок Комисията трябва да се произнесе с решение и да го публикува заедно с мотивите си в 7 дневен срок след това. На практика това означава, че до средата на месец юни няма да има никакво движение по обявените обществени поръчки. И съответно дейностите по оценка и подбор няма как да свършат до края на лятото, още по-малко ще има сключен договор.

Да не говорим, че дори да КЗК да отхвърли жалбите, подателите им могат да сезират Върховният административен съд, което означава още няколко месеца в процедури. Но и това не е всичко - дори този етап да бъде прескочен и офертите да бъдат разгледани от АПИ, така че да бъде направено класиране и избор на победител, отпадналите кандидати пак могат да подават жалби. При такъв развой само сделката няма как да приключи в рамките на тази година.

Така на полето за действие по поддръжка и ремонт на републиканската пътна мрежа остават фирмите, които имат сключени договори до този момент. Те имат полза да продължат да жалят обявените поръчки, за да забавят изборът на нов изпълнител максимално дълго, така че да продължат да работят по старите си договори, понеже вече им се и плаща.

С подкрепата на правителството

В отговор за "Капитал" от Агенция "Пътна инфраструктура" потвърдиха, че "Дейностите по договорите за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища ще продължат в съответствие с Решението на Народното събрание от 20 април 2022 г., което влезе в сила от обнародването му в Държавен вестник, бр. 32, на 26 април 2022 г. С решението се дава законова възможност на Агенция "Пътна инфраструктура" да разплати, довърши и възлага ремонтни дейности по сключените договори, за да се обезпечи поддържането на републиканските пътища до избора на нови изпълнители по Закона за обществените поръчки, но не по-късно от 30 септември 2022 г."

Към днешна дата обаче ситуацията изглежда невъзможна за случване до 30 септември. Това е така, защото четири от старите договори на АПИ изтичат в края на април 2022 г., а останалите - в края на юни 2022 г.

Това на практика означава републиканската пътна мрежа да остане без поддръжка от средата на тази година, защото процедурите по Закона за обществените поръчки за избор на нови изпълнители не само няма да са приключили, а изобщо няма да са стартирали. Или точно обратното - същите фирми ще продължат да изпълняват дейностите до избора на нови.

Отделно от това решението на парламента, което позволи на АПИ да довърши и започнатите, но неприключили ремонти на републиканската пътна мрежа е обвързано със споразуменията за предсрочно прекратяване на договорите, които трябва да се изпълнят до 30 юни 2022 г., което, освен че за много обекти е нереалистичен срок, вече попада и в графата за невъзможност, заради спрените обществени поръчки.

Все още няма коментари
Нов коментар