Държавата отпуска 500 млн. лв. на общините за ВиК и пътни проекти

Регионалното министерство ще събира предложения до края на месеца, но правилата за подбор остават неясни

Малките общини в страната са тези, които имат сериозни затруднения с финансирането и в същото време най-труден и ограничен достъп до него
Малките общини в страната са тези, които имат сериозни затруднения с финансирането и в същото време най-труден и ограничен достъп до него
Малките общини в страната са тези, които имат сериозни затруднения с финансирането и в същото време най-труден и ограничен достъп до него    ©  Община Елин Пелин
Малките общини в страната са тези, които имат сериозни затруднения с финансирането и в същото време най-труден и ограничен достъп до него    ©  Община Елин Пелин
Темата накратко
  • МРРБ е заделило бюджет за финансиране за общински пътища и ВиК съоръжения.
  • Наличните по него 500 млн. лв. насочени към всички 265 общини и 28 областни администрации.
  • Срокът за кандидатстване е удължен с 15 дни, но няма критерии за оценка на проектите.

Държавата е решила да помогне на общините в България да си подобрят ВиК и пътната инфраструктура чрез заделянето на бюджет от 500 млн. лева. На пръв поглед това е добра новина, тъй като заради слабата децентрализация градовете у нас са в хроничен недостиг на средства и трудно могат сами да извършат каквито и да било по-мащабни ремонти. Но въпросното начинание бе обявено на 13 май с публикувана на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството информация, като даденият срок за кандидатстване е удължен с 15 дни.

Това означава, че до края на тази седмица всички желаещи общини и областни администрации трябва да подготвят и подадат своите предложения, ако искат да получат финансиране. Твърде е възможно обаче голяма част от тях въобще да не са разбрали, че има такава възможност.

През 2013-2014 г. имаше подобен опит за проектно финансиране на общините от държавата, но той беше неуспешен. Тогава кабинетът на Пламен Орешарски задели 300 млн. лева за общините, но впоследствие съдът отмени тези постановления заради нарушени законови изисквания за прозрачност и обществено обсъждане на постановленията преди приемането им, както и нарушение на изискванията за прозрачност при разпределението на публичните средства. Това стана, след като три общини - Козлодуй, Бяла Слатина и Оряхово, намиращи се в област Враца, оспориха законността на издадените постановления.

Дали и сега няма да е така, особено като се има предвид, че много от кметовете в страната са на ГЕРБ, предстои да видим.

Вместо милиард - половин

Създаването на такъв фонд за регионално развитие на практика бе лансирано още в началото на мандата на министър Гроздан Караджов. Тогава той обяви това като свой приоритет, но според плановете му фондът трябваше да е с индикативна стойност 1 млрд. лв. и да решава проблемите на общините, като преодолее "държавната какофония", която съществува сега.

Още тогава обаче Караджов изрази скептицизъм по отношение на това, че фондът ще може да заработи бързо, а от сдружението на общините поискаха поне 300 млн. годишно да бъдат заделяни за ремонт на пътища. Именно заради това забавяне вероятно и заради факта, че общинските бюджети са изключително малки, стъпката към създаването на някаква възможност за реализиране на общински проекти и ремонти е била да се заделят целеви средства от 500 милиона чрез преструктуриране на бюджета на МРРБ.

За кого и за какво

Поканата е насочена към всички общини и областни администрации в страната. Могат да бъдат подавани обаче само нови предложения, като има изключение и за стари, които вече са постъпили в МРРБ, но за които има промяна в обстоятелствата, като вече избран изпълнител например.

Две са направленията, по които могат да кандидатстват администрациите. Първото е за обекти, насочени към подобряване на общинските пътища или участъци от тях. Условията тук са обектите да включват само пътища или участъци от тях, утвърдени в списъка на общинските пътища. Те следва да са с пълна проектна готовност и издадено разрешение за строеж или такива, които се предвижда да се реализират чрез инженеринг, но предимство ще имат готовите проекти с издадено вече разрешително.

Допустими за финансиране дейности за общинските пътища са ремонти на пътното платно и прилежащи съоръжения, упражняване на строителен и авторски надзор по време на строителството и инженеринг - изработване на проектна документация, ведно с изпълнение на строително-монтажни дейности и упражняване на авторски надзор.

Второто направление, по което могат да подават предложения общините и областните администрации, е за обекти, насочени към подобряване на ВиК инфраструктура.

Тук допустими ще бъдат обекти с пълна проектна готовност, валидно разрешение за строеж и процедура по реда на ЗОП, обекти, за които се предвижда да се реализират чрез инженеринг, и обекти, кандидатстващи за фаза проектиране.

Дейностите, които се очаква да бъдат изпълнени, са аналогични с тези за пътищата - строително-монтажни работи, надзор и изработване на проектна документация.

Недопустими за финансиране ще са всички дължими данъци, административни разходи и такси.

Реалното отпускане на средствата ще започне от началото на юни. От поканата на МРРБ обаче не става ясно как точно ще се оценяват постъпилите проекти - дали "първи по време - първи по право" или по някакви критерии. Също така не се разбира и дали има ограничение за финансирането на даден проект и дали например една община ще може да вземе 100 млн. лв., а за останалите 264 ще останат по милион и половина. Няма обаче да се изисква самофинансиране от общините и те ще получават цялата сума, за която са кандидатствали, ако бъдат одобрени.

Все още няма коментари
Нов коментар