Няма да има изискване за платени пътни глоби при годишен технически преглед

Предложението за промени в Закона за пътищата е отпаднало при внасянето на документа за разглеждане в парламента.

При обсъждането на законопроекта в Народното събрание може да настъпят допълнителни промените в текстовете
При обсъждането на законопроекта в Народното събрание може да настъпят допълнителни промените в текстовете
При обсъждането на законопроекта в Народното събрание може да настъпят допълнителни промените в текстовете    ©  Николай Дойчинов
При обсъждането на законопроекта в Народното събрание може да настъпят допълнителни промените в текстовете    ©  Николай Дойчинов
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Темата накратко
  • Браншовите организации и омбудсманът не са съгласни с предложеното изискване за годишните технически прегледи.
  • В проекта на Закона остава въвеждането и хармонизирането с директивата на ЕС.
  • Остава възможността за корекция на винетка и решението на проблема с компенсаторните такси.

Заплащането на всички глоби по фишове и наказателни постановления, които са постъпили от електронната система за събиране на пътни такси, няма да е задължително условие за минаване на годишен технически преглед. Такова предложение беше направило Министерство на регионалното развитие и благоустройството с проекта си за промени в Закона за пътищата. Но след общественото му обсъждане поправката е отпаднала.

От публикуваните на страницата на МРРБ документи към проекта на Закона става ясно, че тази промяна не е приета от представителите на Съюза на международните превозвачи, Камарата на автомобилните превозвачи в България и от омбудсмана.

Затова предвидената ал.16 към чл.10 от Закона за пътищата, в която беше заложено подобно изискване е отпаднала и не е включена в окончателния вариант на проекта, който е постъпил на 27 май за обсъждане в парламента.

"Поради непрецизния текст на тази разпоредба същата не е била прилагана до настоящия момент, като предложението е текстът да отпадне изцяло, а да не се прецизира. Мотивите за това са свързани с резултата, който следва от прилагането ѝ, а именно - поставянето на изискване за заплащане на публично задължение за целите на изпълнение на законово задължение на собствениците или ползвателите за преминаване на ППС през годишен технически преглед, което би могло да обоснове ограничаване на възможностите за изпълнението му", пише в мотивите към внесения законопроект.

Другите промени в Закона за пътищата

Във внесения за разглеждане в Народното събрание проект остава основният мотив за искането за промени, а именно хармонизирането на Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент. Остава и възможността за еднократна корекция на закупена електронна винетка, ако е допусната техническа грешка при въвеждане на данните. Поправка във винетката ще може да се правят само на до два от символите в регистрационния номер на автомобила.

Съществени допълнения след проведеното обществено обсъждане са заложени в допълнителни разпоредби към "Услугата за пътно таксуване" и определянето на условията за ползването на услугата, както и на доставчиците на Европейска услуга за електронно пътно таксуване (ЕУПТ). В няколко точки към допълнителните разпоредби се описва какво включва услугата, структурата, която е отговорна за събирането на пътни такси, и доставчиците на електронни услуги по пътно таксуване.

Уважено е и искането на омбудсмана за въвеждане на задължително автоматизирано търсене в национална база данни за регистрация на пътни превозни средства на държава членка за установяване на собственика на пътното превозно средство при извършено нарушение.

Решението на проблема с компенсаторните такси за тежкотоварните автомобили е запазено обаче като промяна в новия Закон за пътищата и така, когато се установи неподаване на декларирани тол данни, това ще бъде квалифицирано като неправомерно, но ще се даде възможност за заплащане на максимална тол такса вместо директно санкциониране.

Дали проектът ще претърпи още промени и дали ще отпаднат и други предложения ще стане ясно, след като той премине за обсъждане и разглеждане в Комисията по регионална политика, Комисията по въпросите на ЕС, Комисията по електронно управление, транспортната комисия и тази по вътрешна сигурност, които тепърва следва да го разглеждат и одобряват.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар