Фирмите в промишлеността и търговията са оптимисти през юли, но очакванията на строителите се влошават

Нагласите за ръст на цените остават силни, докато все повече фирми изпитват недостиг на работна ръка, показват анкетите на НСИ

Почти една трета от промишлените предприятия страдат от липса на служители според бизнес анкетите на НСИ
Почти една трета от промишлените предприятия страдат от липса на служители според бизнес анкетите на НСИ
Почти една трета от промишлените предприятия страдат от липса на служители според бизнес анкетите на НСИ    ©  Цветелина Белутова
Почти една трета от промишлените предприятия страдат от липса на служители според бизнес анкетите на НСИ    ©  Цветелина Белутова
Бюлетин Ритейл Ритейл

Всяка седмица получавайте най-важното и интересно от ритейл сектора във вашата поща

Бизнес климатът в България се подобрява минимално през юли, като общият индикатор е с 0.4 пункта нагоре спрямо юни, показват резултатите от месечното допитване на националната статистика сред фирмите. По-положително са настроени компаниите в промишлеността и търговията на дребно, докато оценките на мениджърите от строителния бранш са по-негативни. Регистрираното подобрение в нагласите е за втори пореден месец, а общият индикатор за икономическата среда достига най-висока стойност от почти година.

Въпреки положителните оценки за настоящото състояние на бизнесите очакванията за следващите месеци стават по-резервирани в някои сектори. Нагласите за ръст на продажните цени остават силни, а освен общата икономическа несигурност все повече фирми посочват като проблем недостига на работна ръка. Търсенето остава на високо ниво, като от недостатъчно такова се оплакват сравнително малка част от бизнесите, под дългосрочната средна стойност.

Подобрение в промишлеността и спад в строителството

Най-значително през юли се подобряват нагласите сред промишлените предприятия, показват анкетите на НСИ. Общият показател в сектора е 2.1 пункта нагоре, което се дължи на благоприятна оценка за настоящото и бъдещото състояние на бизнеса. Положителни са очакванията на мениджърите за активността през следващите три месеца, но предвид прогнозираното силно търсене е възможен недостиг на мощности. Преобладават нагласите в посока на ръст на продажните цени. Освен общата несигурност най-разпространен проблем е недостигът на работна ръка, посочен от над 31% от анкетираните предприятия, като този дял продължава да нараства.

Нагласите в строителството дърпат надолу общата оценка този месец. Показателят в сектора е 2.9 пункта надолу, с което изтрива повишението от юни. Спадът идва главно от влошени очаквания на предприятията в хоризонт от шест месеца, за когато се прогнозират по-малко поръчки. Почти половината от мениджърите предвиждат повишение на цените през следващите три месеца. Над 55% от строителните фирми изпитват затруднения заради високите цени на материалите, а над една трета страдат от недостиг на работна сила.

Общият показател за бизнес климата в търговията на дребно леко се повишава с 0.7 пункта на фона на подобрени очаквания на фирмите за следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите за обема на продажбите стават по-резервирани. По-голяма част от анкетираните търговци очакват цените да се покачват през следващите три месеца. Рязък ръст има и в дела на фирмите, които посочват икономическата несигурност като основна пречка за дейността си, като той скача до над две трети. Конкуренцията в бранша и недостигът на служители са следващите най-разпространени проблеми.

Нагласите в сектор услуги приблизително се запазват спрямо миналия месец с минимален спад от 0.2 пункта. Оценките на мениджърите за състоянието на бизнесите са благоприятни, но очакванията стават по-умерени. Основни затруднения за бранша остават общата несигурност, конкуренцията и липсата на работна ръка.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал