Новата "Околна среда" - 3.56 млрд. лв. за зеленина, чиста вода и край с печките на дърва

Една от най-проблемните програми през изминалия период сега тръгва с увеличен бюджет - 3.56 млрд. лв., и сходни приоритети

Приоритетите на новата програма "Околна среда" са сходни с тези на предишното й "издание" 2014 - 2020 - води, отпадъци, въздух и др. Важното сега е изпълнението й да бъде по-различно, а процедурите - по-ясни и безпроблемни. На снимката: крайречният парк на Русе
Приоритетите на новата програма "Околна среда" са сходни с тези на предишното й "издание" 2014 - 2020 - води, отпадъци, въздух и др. Важното сега е изпълнението й да бъде по-различно, а процедурите - по-ясни и безпроблемни. На снимката: крайречният парк на Русе
Приоритетите на новата програма "Околна среда" са сходни с тези на предишното й "издание" 2014 - 2020 - води, отпадъци, въздух и др. Важното сега е изпълнението й да бъде по-различно, а процедурите - по-ясни и безпроблемни. На снимката: крайречният парк на Русе    ©  Цветелина Белутова
Приоритетите на новата програма "Околна среда" са сходни с тези на предишното й "издание" 2014 - 2020 - води, отпадъци, въздух и др. Важното сега е изпълнението й да бъде по-различно, а процедурите - по-ясни и безпроблемни. На снимката: крайречният парк на Русе    ©  Цветелина Белутова

Чист въздух, повече зеленина, пречистване на води и разделно събиране на отпадъци. Така най-общо може да се обобщят приоритетите на една от най-важните европейски програми - "Околна среда", която бе одобрена от ЕК. Бюджетът й е леко увеличен и вече е 3.56 млрд. лв. на фона на 3.39 млрд. лв. през предходния програмен период 2014 - 2020 г., а приоритетите остават сходни.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния ни бюджет, а одобрението й идва само няколко дни след като Брюксел "пусна" новата програма "Конкурентоспособност".


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове

Чист въздух, повече зеленина, пречистване на води и разделно събиране на отпадъци. Така най-общо може да се обобщят приоритетите на една от най-важните европейски програми - "Околна среда", която бе одобрена от ЕК. Бюджетът й е леко увеличен и вече е 3.56 млрд. лв. на фона на 3.39 млрд. лв. през предходния програмен период 2014 - 2020 г., а приоритетите остават сходни.

Програмата е съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд и държавния ни бюджет, а одобрението й идва само няколко дни след като Брюксел "пусна" новата програма "Конкурентоспособност".

Новата "Околна среда" е разделена в пет основни приоритета. Първият от тях е "Води" с бюджет 1.39 млрд. лв., като очаквано парите ще бъдат насочени към мерки за събиране, отвеждане и пречистване на отпадни води. Това е особено важно на фона на честите прекъсвания на водоподаването в някои малки населени места, както и редовните сигнали, свързани с качеството на питейната вода.

Основни бенефициенти тук са общините и ВиК асоциациите, което е изключително важно от гледна точка и на предстоящите догодина местни избори. Важно е и как ще се изпълняват проектите, защото сегашното издание на програмата не върви никак добре. Тя е с най-ниските индикатори за напредък, като реално изплатените средства към момента - година преди крайния срок, са едва 58%.

Събирай и рециклирай

Вторият приоритет на програма "Околна среда" е свързан с оползотворяването на отпадъци. И по-конкретно - общо 611.49 млн. лв. ще бъдат насочени към изграждане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоразградими отпадъци, рекултивация на депа, центрове за разделно събиране и подготовка за повторна употреба и поправка и др. Това е важно, тъй като според последния доклад на Сметната палата по темата (касаещ периода 2017 - 2019 г.) от края на м.г. отпадъците в България не се оползотворяват достатъчно, а управлението им създава риск за природата и здравето на хората.

С 259.09 млн. лв. по следващия приоритет - "Биологично разнообразие", ще се финансират дейности за развитие на мрежата "Натура 2000", за опазване или възстановяване на екосистемите извън нея и др. По приоритет "Риск и изменение на климата" с бюджет от 441.3 млн. лв. ще се финансират най-общо мерки за адекватна реакция и осигуряване на капацитет при горски пожари, наводнения, засушаване, както и за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време.

Ами въздухът?

Общо 773.47 млн. лв. ще бъдат насочени към подобряване на качеството на въздуха. Част от средствата ще бъдат инвестирани в безвъзмездна подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи за домакинствата, увеличаване на зелените площи в градска среда и въвеждане на зони за ниски емисии от транспорт. Доколко обаче тези средства ще бъдат усвоени, а мерките - ще сработят, предстои да разберем.

"Околна среда" е особено важна, но от години се счита за една от най-проблемните и зле управлявани европейски програми у нас. В предишния програмен период тя бе синоним на хаос и неясноти по процедурите. Допълнителен проблем бе и текучеството на експерти, което още повече затрудняваше спазването на сроковете и изпълнението на целите като цяло. Още по-абсурдното в случая бе, че само допреди няколко месеца по "Околна среда" 2014 - 2020 най-напреднало бе усвояването на пари по перото "техническа помощ", което по традиция е отредено за финансиране на администрацията на съответната програма.