Новият брой:
Служебната президентска република

Новото саниране на жилищни сгради: пред старт

Вероятно е следващата седмица да започне приемът на документи по първия етап. Обявен за обществено обсъждане е и пакетът с документи по втория етап

Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради по ПВУ трябваше да стартира преди три месеца.
Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради по ПВУ трябваше да стартира преди три месеца.
Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради по ПВУ трябваше да стартира преди три месеца.    ©  ИВАН ГРИГОРОВ
Програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради по ПВУ трябваше да стартира преди три месеца.    ©  ИВАН ГРИГОРОВ
Темата накратко
  • След няколкомесечно забавяне МРРБ обяви, че се очаква старт на процедурата за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване.
  • Обнародвана е наредбата, определяща техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите.
  • Публикувани за обществено обсъждане са и насоките за кандидатстване по втория етап на процедурата.

Дългоочакваният старт на новата програма за саниране наближава. Ако се съди по думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, който миналата седмица беше в парламента по темата, първият етап на програмата - известен още като безплатен етап - ще бъде отворен следващата седмица.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Темата накратко
  • След няколкомесечно забавяне МРРБ обяви, че се очаква старт на процедурата за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради по Плана за възстановяване.
  • Обнародвана е наредбата, определяща техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите.
  • Публикувани за обществено обсъждане са и насоките за кандидатстване по втория етап на процедурата.

Дългоочакваният старт на новата програма за саниране наближава. Ако се съди по думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков, който миналата седмица беше в парламента по темата, първият етап на програмата - известен още като безплатен етап - ще бъде отворен следващата седмица.

Проектът на насоки за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради беше пуснат още в края на септември месец.

"Можем да обещаем, че това, което трябва да се направи, за да стартира програмата, ще се направи", каза министър Шишков по време на заседание на Комисията по енергетика в Народното събрание.

Обявяването на началото на прием на документи ще бъде публикувано на официалната страница на министерството, както и на системата за наблюдение (ИСУН). Това е второто отлагане на старта, след като първоначално то трябваше да започне в края на лятото, след което стартът му беше отложен за началото на ноември месец.

Вече са обнародвани в Държавен вестник промените в Наредба за техническите изисквания към енергийните характеристики на сградите, касаещи процедурите и условията по кандидатстване. А според министър Шишков, всички становища на браншовите организации от общественото обсъждане на процедурата са разгледани.

Поради спецификата на процедурата и различните изисквания на Плана за възстановяване и устойчивост документацията на вече регистрираните над 3300 сдружения с готови документи ще трябва да бъде преработена.

"Част от документите и направените обследвания могат да се ползват, но задължително трябва да се актуализират сертификатите за енергийни характеристики според сегашните условия, за да са актуални", посочи арх. Шишков.

Посочените условия важат за първия етап от процедурата по ПВУ (Плана за възстановяване и устойчивост) или групата, която ще получи и 100% финансиране.

Новата наредба

Новата регулация отменя предходната наредба 7 от 2005 година и съдържат в себе си 8 приложения, сред които и Национална методика за изчисляване на енергийните характеристики на сградите.

В наредбата (която можете да откриете тук) са поместени и най-новите изменения на европейската директива за енергийните характеристики като основното изискване за постигане на минимум енергиен клас В на сградите.

Регламентира се и скалата на класовете на енергопотребление с числови граници за различни по предназначение категории сгради и минималните изисквания за енергийна ефективност в съответствие със скалата за съответната категория сгради, които са поместени в таблица в самата наредба.

Всички заложени промени имат за цел подобряване на процеса на обследване за енергийна ефективност в работата на консултантите по енергийна ефективност.

„Ако общините и собствениците са достатъчно активни, очаквам програмата да се реализира много бързо. Местните власти имат опит, а гражданите огромно желание, което ще спести доста време."

Иван Шишков
Иван Шишков

министър на регионалното развитие и благоустройството

Вторият етап

За обществено обсъждане от вчера е публикувана и документацията по втория етап за кандидатстване по процедурата. Той е за групата, която ще бъде финансирана безвъзмездно на 80%. Кандидатстването за този етап обаче ще стартира след приключването на кандидатстването по първия етап на подкрепата за саниране.

Проектът на Насоки за кандидатстване и пакетът документи към тях са публикувани на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

Коментари и предложения могат да се изпращат до 21 декември.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ по този етап на процедурата е в размер на 282,4 млн. лв с ДДС. Минималният допустим размер на заявените средства по всяко индивидуално предложение за изпълнение на инвестиция е предвидено да бъде 50 000 лева, а максималният да не надхвърля 7 500 000 лева.

Какви са условията за втори етап

Според обявените документи и насоки бенефициенти и по този етап ще бъдат многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост като в тях трябва да има поне четири самостоятелни обекта, които принадлежат на повече от един собственик.

Кандидати могат да бъдат сдружения на собственици от всички 265 общини в страната. И тук като при условията за първата група, е задължително наличието на предварително изготвени обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите характеристики на сградата, архитектурно заснемане и технически паспорт.

Задължително условие, на което трябва да отговарят сградите е, те да са проектирани преди 26 април 1999 година, а чрез изпълнението на мерките ще трябва да бъде постигнато поне 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление "В" или по-висок.

Това е и причината сдружения на собственици, подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, да не ползват предимство при кандидатстване по настоящата процедура и да подадат всички изискуеми документи наново. Изискванията по националната програма бяха за по-ниския енергиен клас - С.

Кои са допустимите дейности

Дейностите които могат да бъдат финансирани по втория етап за кандидатстване са за подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата, ако са посочени в енергийното обследване, ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на

сградата за повишаване на енергийната ефективност.

Включени в условията на насоките са и реконструкцията на вертикалната система за отопление в хоризонтална при осигуряване на индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата, ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части на сградата, инсталиране на системи за централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда.

Няма да се финансира подмяната на отоплителни тела в самостоятелните обекти, на асансьори, обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти, изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата или ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Отговорните институции

Управляващ орган по процедурата е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Според публикуваните насоки пък предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата. Също общинските администрации и от името на етажната собственост, ще бъдат отговорни за възлагането на строително-монтажните работи.

Все още няма коментари
Нов коментар