Новият брой:
Правителство с ГЕРБ?

Програмата за саниране на жилищните сгради започва

1.13 млрд. лв. ще бъдат разпределени като 100% безвъзмездна помощ за енергийно обновление на жилищните сгради

Сдруженията на собствениците могат да подготвят и подават документи за саниране на сградите до края на месец май догодина
Сдруженията на собствениците могат да подготвят и подават документи за саниране на сградите до края на месец май догодина
Сдруженията на собствениците могат да подготвят и подават документи за саниране на сградите до края на месец май догодина    ©  Юлия Лазарова
Сдруженията на собствениците могат да подготвят и подават документи за саниране на сградите до края на месец май догодина    ©  Юлия Лазарова
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Темата накратко
 • След неколкократно забавяне и частична промяна в предварителните условия МРРБ обяви началото на програмата за саниране на жилищни сгради от Плана за възстановяване и устойчивост.
 • Посочен е лимит на финансирането за отделните общини.
 • Удължен е крайният срок за кандидатстване по първия етап до края на май 2023.

Първият етап от процедурата за кандидатстване за саниране на жилищни сгради беше обявен на 20 декември от регионалното министерство. Крайният срок за подаване на заявления по тази процедура, която е единствената със 100% финансиране от държавата, е удължен до края на месец май, а не както беше предвидено първоначално - до края на март идната година. Това е първият прием на документи за саниране от няколко години насам, след края на националната програма, където останаха над 3 хил. чакащи проекта.


Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове
Темата накратко
 • След неколкократно забавяне и частична промяна в предварителните условия МРРБ обяви началото на програмата за саниране на жилищни сгради от Плана за възстановяване и устойчивост.
 • Посочен е лимит на финансирането за отделните общини.
 • Удължен е крайният срок за кандидатстване по първия етап до края на май 2023.

Първият етап от процедурата за кандидатстване за саниране на жилищни сгради беше обявен на 20 декември от регионалното министерство. Крайният срок за подаване на заявления по тази процедура, която е единствената със 100% финансиране от държавата, е удължен до края на месец май, а не както беше предвидено първоначално - до края на март идната година. Това е първият прием на документи за саниране от няколко години насам, след края на националната програма, където останаха над 3 хил. чакащи проекта.

Всички желаещи собственици на многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост, могат да започнат подготовката на документи и подаването им чрез общинските администрации.

Поставен е лимит за финансирането на общините, които са и водещ партньор по процедурата (виж карето).

Дълго отлагано начало

Дългоочакваното начало на програмата беше многократно забавяно и по последна информация трябваше да е в края на ноември.

Този почти месец забавяне според ведомството на министър Иван Шишков в отговор за "Капитал" "се дължи на провежданите консултации със служители на Европейската комисия по възникнали техни въпроси и коментари, както и последващото им отразяване в окончателния вариант на Насоките за кандидатстване".

Това беше поредното отлагане на процедурата, след като според сроковете, заложени в Плана за възстановяване, тя трябваше да започне още в края на лятото.

В началото на юни пък бяха променени условията за кандидатстване, когато стана ясно, че над 3-те хиляди чакащи от предходния програмен период няма да имат предимство по новата програма за саниране на жилищни сгради и ще трябва да преработят проектите си.

Какви са условията

Настоящата процедура за предоставяне на БФП е първи етап от изпълнението на подмярка "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд" към компонент "Нисковъглеродна икономика" на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Обявеният сега първи етап предвижда интензитетът на безвъзмездната финансова помощ да е 100% от допустимите разходи, като минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект може да бъде 50 000 лв., а максималният не може да надхвърля 9 500 000 лева.

След приключването на този първи етап ще бъде отворен прием по втори етап, където помощта вече ще бъде 80% от допустимите разходи. Тя ще започне след края на тази процедура (31 май 2023) и кандидатстването по нея ще приключи на 31 декември 2023 г. Поне това са официално обявените срокове към момента, които, както е видно, могат да се променят.

Кандидатстването за финансова помощ по настоящия първи етап ще се осъществява чрез подаването на предложения с пакет документи през общината партньор. Кандидатите за средства подават предложение за изпълнение на инвестиция чрез формуляр за кандидатстване в Информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост в съответствие с условията, определени в Насоките за кандидатстване.

Кой може да кандидатства

Допустими кандидати по процедурата са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Съгласно изискванията на закона многофамилните жилищни сгради, които се управляват по реда на ЗУЕС, са тези, в които броят самостоятелни обекти са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик. Сградата следва да е жилищна и да е предназначена за постоянно обитаване, в която най-малко 60 на сто от нейната разгъната застроена площ се заема от жилища.

Според публикуваните насоки по програмата няма да бъдат подкрепяни дейности, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Европейския съюз или друга донорска програма.

Какво става с досегашните проекти

Както вече стана ясно, всички досегашни проекти трябва да бъдат преработени, за да отговорят на новите условия. Освен това сдружения на собственици, подали заявления за интерес и финансова помощ по предишната програма, няма да ползват предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи.

А след промяната остава условието, че сгради, одобрени за финансиране по Националната програма за енергийна ефективност, трябва да прекратят сключените договори за безвъзмездна помощ с Българската банка за развитие, за да получат финансиране по настоящата процедура.

Според указанията проектите трябва да бъдат завършени за срок 30 месеца, като крайният срок за изпълнение на всички дейности е 30 юни 2026 година.

Каква е целта на процедурата

Основната цел на програмата е подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради чрез достигане на клас на енергопотребление "В" на многофамилните жилищни сгради, намаление на енергийното потребление на страната, редуциране на емисиите на парникови газове. Крайният резултат, който се очаква да бъде постигнат, е 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез намаляване на разходите за енергия и подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Според информация от МРРБ към настоящия момент едва 7% от площта на обитаваните жилищни сгради (построените след 2010 година) е в съответствие със съвременните изисквания за енергийна ефективност (ЕЕ). "Според извършения преглед на необновените жилищни сгради по енергийни характеристики и потребление на енергия 90% от необновените сгради се характеризират с най-лоши енергийни характеристики - с класове на енергопотребление E, F и G", посочиха от ведомството.

Ролята на общините

Предложения за изпълнение на инвестиция по настоящата процедура могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината или районната администрация на района, където се намира сградата. Общинската или районната администрация ще бъде водещ партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му. В настоящата схема е допустимо една общинска или районна администрация да участва с повече от едно проектно предложение, при условие че не е за една и съща сграда. В едно проектно предложение не може да бъде включена повече от една сграда.

Няма ограничение обаче по отношение на броя на предложенията за инвестиции, които могат да бъдат подадени от един водещ партньор.

Партньорствата, създадени за целите на процедурата за предоставяне на средства, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда. При подаване на предложение с партньор следва да се представи само партньорско споразумение по образец, приложен в пакета от документи, между съответните партньори.

Съществена особеност е, че отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинските администрации могат да откажат да приемат заявления за участие след 10.05.2022 г.

В тези случаи общинската администрация следва да публикува обявление, посочващо крайната дата на прием на заявления по настоящата процедура, не по-късно от 1 март 2023 година на своята интернет страница, както и поне в една общинска или регионална медия.

Лимити за водещия партньор

Дейностите по настоящата процедура ще се осъществяват на територията на цялата страна, в 28 области и 265 общини. Водещият партньор обаче не може да получи финансиране, надвишаващо следните лимити:

 • За Столичната община финансирането не може да надвишава 150 млн. лв.
 • За Пловдив, Варна и Бургас максималната помощ не може да е повече от 80 млн. лв.
 • Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин ще получат не повече от 50 млн. лв.
 • Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански ще имат максимален размер на финансиране не повече от 30 млн. лв.
 • 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021 - 2027 ще получат максимум 15 млн. лв.


Според изискванията на процедурата в случаите, когато водещият партньор е районна администрация към общинска администрация, то предоставената БФП на всички районни администрации се кумулира и не може да надвишава посочените ограничения на ниво общинска администрация

Кои са допустимите дейности

Задължителни като дейности за изпълнение са подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и други), топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и други), ремонт, модернизация или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, в границите на вътрешната отоплителна инсталация и без да се засягат съоръжения и арматурата, собственост на топлофикационни предприятия, реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата, ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части, инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда.

Допустими са също поставяне или инсталиране на системи за оползотворяване на енергия от възобновяеми енергийни източници за енергийните потребности на сградата и батерии за съхранение на енергия, бойлери за гореща вода към общите части на системата (не за индивидуално ползване), ако са предписани в енергийното обследване. Предвидени като допустими са и някои строително-монтажни дейности, описани в насоките за кандидатстване по процедурата.

Както беше предварително обявено в публикуваната за обществено обсъждане документация, няма да се финансират подмяна или монтиране на отоплителни тела в самостоятелните обекти, обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти, ремонт в самостоятелните обекти извън дейностите по възстановяване на първоначалното състояние на обектите вследствие ремонта на общите части или подмяната на дограма, изпълнение на мерки по асансьорите и/или подмяна и/или монтиране на асансьори с нови или втора употреба, изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата, ремонт и подмяна на ВиК инсталации.

Съпътстващите дейности по извършване на обследване и сертифициране за енергийна ефективност, както и подготовката на техническата документация по проекта също са допустими за финансиране.

По отношение на допустимостта на разходите има посочен праг с максималните стойности за определените видове сгради, които са разписани в таблица към насоките за кандидатстване по процедурата.

Какво трябва да подготвят кандидатите

Задължителните документи, които трябва да бъдат представени на етап кандидатстване, са попълненият в ИСУН формуляр заедно със съпътстващите го декларации. Към тях следва да бъдат приложени Обследването за енергийна ефективност (доклад и резюме), придружено от сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация и при необходимост, както и Обследването за установяване на техническите характеристики на сградата и технически паспорт. Задължително е и представянето на обобщена количествено-стойностна сметка.
1 коментар
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  dobadoba avatar :-|
  dobadoba

  Само за протокола: в БГ санирана сграда няма.
  Има... изолирани такива :)
  Пожелавам успех в следващата такава програма на желаещите :)

  Нередност?
Нов коментар