Новата "Конкурентоспособност" стартира с иновации и критики

Две от схемите по програмата тръгват март и април. Отсега обаче експерти настояват за промени в част от процедурите и бюджетите

Бюджетът на мярката за разработване на иновации трябва да бъде намален, а стартът на част от схемите - изместен за лятото, смятат експерти. На снимката: производство на четки за зъби "Триза".
Бюджетът на мярката за разработване на иновации трябва да бъде намален, а стартът на част от схемите - изместен за лятото, смятат експерти. На снимката: производство на четки за зъби "Триза".
Бюджетът на мярката за разработване на иновации трябва да бъде намален, а стартът на част от схемите - изместен за лятото, смятат експерти. На снимката: производство на четки за зъби "Триза".    ©  Надежда Чипева
Бюджетът на мярката за разработване на иновации трябва да бъде намален, а стартът на част от схемите - изместен за лятото, смятат експерти. На снимката: производство на четки за зъби "Триза".    ©  Надежда Чипева
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Темата накратко
  • Първите две процедури по "Конкурентоспособност" - за разработване и за внедряване на иновации ще стартират през март и април.
  • През лятото тръгва и дългоочакваната мярка за семейните фирми, които ще могат да инвестират в машини, оборудване и софтуер.
  • Консултантите препоръчват бюджетът на схемите да се ревизира, а някои процедури - да бъдат променени или направо отложени.

Една от най-дългоочакваните оперативни програми - "Конкурентоспособност" стартира през март с отварянето на първата си процедура. Тя ще бъде насочена към развойните дейности и разработването на иновации, а бюджетът по нея е 127 млн. лева. По схемата ще могат да кандидатстват малки и средни предприятия с до 499 служители, както и големи - с до 3000, но само ако си партнират с малки и средни дружества, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа (МИР).

Темата накратко
  • Първите две процедури по "Конкурентоспособност" - за разработване и за внедряване на иновации ще стартират през март и април.
  • През лятото тръгва и дългоочакваната мярка за семейните фирми, които ще могат да инвестират в машини, оборудване и софтуер.
  • Консултантите препоръчват бюджетът на схемите да се ревизира, а някои процедури - да бъдат променени или направо отложени.

Една от най-дългоочакваните оперативни програми - "Конкурентоспособност" стартира през март с отварянето на първата си процедура. Тя ще бъде насочена към развойните дейности и разработването на иновации, а бюджетът по нея е 127 млн. лева. По схемата ще могат да кандидатстват малки и средни предприятия с до 499 служители, както и големи - с до 3000, но само ако си партнират с малки и средни дружества, съобщиха от Министерството на иновациите и растежа (МИР).

Отсега обаче експерти са категорични - бюджетът от 127 млн. лв. е "безпрецедентен за процедура, свързана с разработване на иновации, и надвишава общия бюджет за тази цел в двата минали програмни периода 2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г.". В свое становище от Българската асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП) изтъкват, че в периода 2007 - 2013 г. общият бюджет на двете процедури за иновации и научноизследователска и развойна дейност е бил 97.7 млн. лв., като почти половината (44.7 млн. лв.) е останал неусвоен. Две са били и процедурите за иновации през втория програмен период. По първата от тях - за иновации в стартиращи предприятия, е бил договорен целият бюджет, "но трябва да се има предвид, че той бе повече от 4 пъти по-малко (30 млн. лева с допълнителното наддоговаряне) от предвидения към момента". По втората процедура - за разработване на продуктови и производствени иновации, също е бил договорен целият бюджет, но и той е бил значително по-скромен от настоящия.

Проблем според експертите е и това, че липсва анализ на постигнатото в предходните процедури за разработване на иновации, а именно колко от компаниите получили безвъзмездна помощ са внедрили разработените продукти/услуги и как се развиват в периода след изпълнението на проекта. Например през 2014 г., при една от миналите процедури за иновации по програма "Конкурентоспособност", имаше проекти за иновативни салфетки, кутии, мебели и какво ли още не, очевидно кръстено така само и само да се впише в правилата на процедурата.

Разработвай, внедрявай!

Въпреки че кандидатите по схемата могат да са от различни сектори, проектите им трябва да са в някоя от петте тематични области - "Информатика и ИКТ", "Мехатроника и микроелектроника", "Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии", "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии" и "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика". Това ще важи и при кандидатстването по втората процедура по програмата - за внедряване на иновации. Тя ще бъде отворена през април с бюджет от над 293 млн. лв. Част от новите решения може да са разработени от самите предприятия специално за нуждите на производството им, а други - да бъдат заимствани и пригодени.

Кандидатстването по процедурите ще бъде само електронно през системата ИСУН, а повече информация за всяка процедура ще се публикува на сайта на МИР.

По процедурата ще могат да кандидатстват малки, средни и големи предприятия. Според консултантите обаче бюджетът по първата процедура, свързана с разработването на иновации, трябва да бъде намален до 70 млн. лв., а остатъкът от средствата да бъде разпределен в следваща процедура, през втората половина на програмния период, след анализ на постигнатото в досегашните процедури за разработване на иновации.

"Посоченото ще осигури безвъзмездна финансова помощ за максимален брой качествени иновации, възникнали през следващите четири години, вместо финансиране наведнъж на голям брой проекти, които не съответстват на иновационния потенциал на икономиката", смятат консултантите.

Отложете старта

Становището им по отношение на схемата за внедряване на иновациите е сходно. "Фокусът на голяма част от компаниите към момента е възстановяване след ковид пандемията и справяне с най-ключовите предизвикателства, а именно високите цени на енергията и достъпа до суровини. Естествено е бизнесът да насочи усилията си в подготовка на проектни предложения по Плана за възстановяване и развитие, които решават належащи проблеми и впоследствие да развива иновационна дейност, адекватна на динамично променящата се бизнес среда", смятат от БАКЕП.

Нещо повече - те дори предлагат отлагане на схемата за юни-юли. Причината? Налице е голямо струпване на процедури по плана за възстановяване и е възможно редица предприятия да не притежават административния и експертен капацитет за подготовка на проектни предложения по всички процедури, дори да е налице потенциал и необходимост за реализация на проектите.

Ами семейните фирми?

През второто полугодие по програма "Конкурентоспособност" ще бъде отворена процедура, насочена към семейни предприятия (предприятия, които се притежават от повече от един член на семейство) и фирми от творческите индустрии и занаятите. Допустимите разходи, които ще се финансират, ще са за придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията.

Бюджетът й е 117.5 млн. лв., но според консултантите поради очаквания голям интерес той трябва да бъде увеличен, но не се посочва с колко точно. Интересното тук е, че мярката ще бъде отворена още в началото на годината, а очакванията бяха, че ще успее да тръгне в първите месеци на 2023 г. Явно обаче това няма да се случи и стартът е изместен за средата на годината.

Все още няма коментари
Нов коментар