Пет тренда за икономиките на Плевен и Ловеч

Областите страдат от типичните проблеми на Северозапада - застаряващо и намаляващо население, сравнително слаба инвестиционна активност и влошена образователна структура

Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Областите Ловеч и Плевен страдат от типичните проблеми на Северозапада - застаряващо и намаляващо население, сравнително слаба инвестиционна активност и влошена образователна структура. Въпреки това сред някои от малките общини в двете области има позитивни примери на възходящо икономическо развитие през последните години.

Областите Ловеч и Плевен страдат от типичните проблеми на Северозапада - застаряващо и намаляващо население, сравнително слаба инвестиционна активност и влошена образователна структура. Въпреки това сред някои от малките общини в двете области има позитивни примери на възходящо икономическо развитие през последните години.

Големите икономически неравенства

Типично за моделите на Северна България, в състава на Плевен и Ловеч влизат общини с много големи разлики в равнищата на икономическо развитие - въпреки че в част от тях стопанската активност е сравнително висока, показателите на повечето не са положителни. В състава на Плевен общината с най-висока добавена стойност на човек от населението е Кнежа - 25 хил. лв. през 2021 г. - над 3 пъти повече от областния център Плевен, който регистрира 6.5 хил. лв. на човек.

Причина за това е най-вече динамиката на международните пазари на земеделска продукция и в частност на растителни масла, които доминират икономиката на малката плевенска община. Отвъд тези с относително високо ниво на развитие са и общините Червен бряг и Долна Митрополия (4.4 хил. лв./човек), както и Долни Дъбник (4 хил. лв./човек). В абсолютно изражение най-голяма е икономиката на областния център Плевен - 740 млн. лв., следвана от тази на Кнежа (291 млн. лв.) и Червен бряг - 104 млн. лв. Спрямо 2020 г. видимо възходящ тренд регистрира Кнежа, където добавената стойност е нараснала със 75%, както и Левски - с цели 88%. По-скромен ръст (10%) в резултат на възстановяването на местното производство и износ има и Червен бряг, но останалите общини в състава на Плевен губят добавена стойност и през 2021 г. въпреки бързия ръст в страната като цяло.

Структурата на икономиката на Ловеч е сходна, като тук лидери са Летница (12 хил. лв./човек) и Троян (7.4 хил. лв./човек) през 2021 г., а областният център Ловеч е с 6 хил. лв./човек. И в двете водещи малки общини двигателят на местната икономика са предприятия от преработващата промишленост - за Летница водещи са спортните стоки, докато при Троян на преден план излизат текстилът, фармацията и обработването на дърво. Номинално най-голяма е добавената стойност на областния център Ловеч - 245 млн. лв., но тази на Троян е близо - 209 млн. лв. през 2021 г., като няма друга община с над 50 млн. лв. обем на местната икономика. За разлика от Плевен обаче повечето общини в състава на Ловешка област регистрират ръст на добавената стойност през 2021 г. - видими спадове има в Угърчин (-40%) и Ябланица (-29%), а лидер по ръст е Априлци (20%), следвана от областния център (11%).

Ограничените инвестиции

С отпадането на ограниченията и нормализирането на стопанския живот в страната през 2021 г. закономерно се отчита и подем в инвестиционната дейност на нефинансовия сектор на двете области. Това обаче далеч не означава, че инвестиционните разходи са разпределени равномерно между различните им части. През 2021 г. лидер в разходите за дълготрайни материални активи в Плевенска област отново е община Кнежа с 4.1 хил. лв./човек от населението, следвана от Белене (2.9 хил. лв./човек) и областния център (2.5 хил. лв./човек).

Очаквано предвид размера на локалните икономики, най-много инвестиции са реализирани в община Плевен, на стойност 289 млн. лв., както и в Кнежа - 49 млн. лв., и Червен бряг - 25 млн. лева. При общините в Ловеч и през 2021 г. инвестиционните разходи са по-ниски, като лидер тук е Априлци с 3.2 хил. лв./човек, следвана от Летница и Троян с по 2 хил. лв./човек. Доколкото Априлци регистрира над 500% ръст на годишна база, най-вероятно става дума за еднократна инвестиция.

От гледна точка на чуждестранните инвестиции поради конфиденциалност данни има за относително малък брой от общините в състава на двете области. Лидер тук е Червен бряг с 5.1 хил. евро на човек от населението преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) с натрупване, съсредоточени в големия завод за подемна техника в общината. От двете области с над хиляда евро на човек освен нея е и община Плевен. Те са и лидерите по абсолютни стойности - 151 млн. евро ПЧИ с натрупване в Плевен и 122 млн. евро в Червен бряг. Част от общините се представят добре в употребата на средства от европейските фондове, като Троян и Ябланица са с над 3 хил. лв. на човек от населението, което ги поставя сред лидерите в страната.

Възстановяването на пазара на труда

Следвайки общия тренд, всички общини в двете области показват видими подобрения в състоянието на местните си трудови пазари през 2021 година. Единствените общини, при които делът на наетите по трудово и служебно правоотношение сред населението на 15 и повече години е намалял през 2021 г. спрямо 2020 г., са Пордим и Никопол в Плевенско, но и там спадът е символичен. При повечето общини подобрението е с 0.5 до 1 пр.п. на годишна база, а най-видимият положителен тренд е в Червен бряг, където ръстът е с 2.1 пр.п.

Разликите в активността на пазара на труд в рамките на самите области също са големи - в област Плевен дяловете на наетите варират от 13% в Долна Митрополия до 40% в областния център. Различията в Ловеч не са толкова чувствителни - между 18% наети в Тетевен и 45% в Летница, като и тук индустриалната община и Троян се представят по-добре от областния център.

Положителната динамика личи и при безработицата, като в Плевен единствено Белене бележи ръст през 2021 г., а най-бързо се възстановяват Искър (-6.1 пр.п.) и Червен бряг (-5.7 пр.п.). Нито една община в Ловеч не регистрира ръст на безработните, а най-бърз спад има в Летница (-6,8 пр.п.). Разликите между общините остават големи, като в областния център на Плевен безработицата е 6.7%, но в пет от малките общини остава над 15%, в Никопол - цели 26%. В Ловеч пък най-добре се представя Троян (7%), най-зле - Угърчин (29%).

В годината на преброяването на населението имаме информация и за общата заетост в общините. Разпределението е сходно като при наетите - заетостта на населението на 15 и повече години в област Ловеч е най-висока в общините Троян (46%) и Ловеч (42%), а най-ниска - в Угърчин (25%) и Летница (27%), като разминаването при последната е следствие от високата ежедневна трудова миграция към нея. Чувствително по-висока - 49%, е заетостта в Плевен.

Относително добре се представят и Червен бряг и Белене със съответно 38% и 39%. В абсолютни стойности най-големият трудов пазар в Плевенско е този на областния център - 48 хиляди заети, както и тези на Червен бряг (7.4 хиляди заети) и Левски (4.8 хиляди заети). В другата област пък община Ловеч води с 14.5 хиляди заети, но Троян, на второ място, е относително близо с 11.1 хиляди заети.

Различните нива на икономическо развитие в общините обуславят и големите разлики в заплатите помежду им. Докато във водещите общини в двете области - Летница и Кнежа, брутните месечни заплати надхвърлят 1600 лева месечно, то в някои от по-изоставащите - Искър, Тетевен, Угърчин, те все още не са достигнали 1000 лева. При областните центрове, които съсредоточават в себе си заетостта, по-добре се представя Ловеч (1277 лв./месец) в сравнение с Плевен (1240 лв./месец).

Образователните проблеми

Преброяването ни позволява да разгледаме и образователната структура на населението на общинско ниво, която е пряко свързана с потенциала за развитие на локалните икономики и привлекателността за инвестиции. От гледна точка на висшето образование в Плевен няма особени различия - всички общини се разполагат в диапазона между 9 и 15% с изключение на Плевен, където висшистите са 29% от населението на седем и повече години. Още по-малки са разликите при средното образование, където във всички общини освен Никопол делът им е между 50% и 57%. Прави впечатление, че в Ловеч има цели три общини - областният център, Троян и Априлци, където висшистите са над 20% от населението на 7 и повече години, а в нито една делът им не е под 10%.

Почти навсякъде и в двете области освен в община Ловеч делът на хората с основно и по-ниско образование е над 20%, но това отразява най-вече възрастовия диапазон на данните от преброяването, което включва и учениците в разбивките според образованието. Някои общини имат и видим проблем с грамотността - делът на неграмотните е особено висок в Ябланица (9%), Летница (4.5%), Угърчин и Луковит (по 3%), което допълнително ограничава възможностите за експанзия на пазара на труда в тях.

От гледна точка на училищното образование резултатите в двете области са ниски - на зрелостните изпити по български език и литература единствено община Ловеч се приближава до средните за страната стойности със средна оценка "Добър" 4.17. Троян и Плевен постигат равен резултат - по "Добър" 3.85, но всички останали общини са с оценки близо до "Среден" 3.00. Резултатите са сходно ниски и на външните оценявания след седми клас.

Демографските предизвикателства

Северозападна България е районът с най-дълбоки демографски проблеми и бързо застаряване в страната и общините в Плевен и Ловеч не правят изключение. В рамките на областите обаче има много различни темпове на свиване на населението - докато общини като Белене, Никопол и Пордим са загубили приблизително ¼ жители в рамките на десетилетието, при тези с най-висока степен на икономическо развитие спадът е чувствително по-нисък. Примери за това са Летница (4% спад за десетилетието) и Кнежа (-6%). Областният център на Плевен е загубил 14% от жителите си, а Ловеч - 22%.

Факторите, които движат демографската динамика в общините в двете области, са разнопосочни. През последните две години няма нито една община, в която естественият прираст да е положителен, като в най-слабо представящите се - Пордим, Никопол, Гулянци, Априлци, коефициентът приближава и дори надхвърля -30‰, а в повечето общини е над - 20‰. По-разнопосочни са тенденциите при механичния прираст, като обръщането на миграционните тенденции през 2020 г. не подминава ловешките и плевенските малки общини. И тук областните центрове губят население, но периферията им отбелязва значителен ръст, който в някои случаи (Априлци, Летница) продължава и през 2021 година.

Важно е да отбележим също, че областите Ловеч и Плевен са сред значително застарелите райони на страната, като в някои общини (Гулянци, Долна Митрополия, Искър, Долни Дъбник, Априлци, Угърчин) делът на хората над 65 години надхвърля 30% от населението, а в повечето приближава тази стойност. Това допълнително ограничава потенциала им за развитие от гледна точка на силно ограничения достъп до работна сила.

На 13 април 2023 г. (четвъртък) ще се проведе събитието "Среща на бизнеса в Плевен и региона". Може да се регистрирате за присъствие или гледане онлайн на сайта на конференцията, където може да откриете програмата, темата и участниците.