Първият етап на санирането за многофамилните сгради засега върви бавно

Над три месеца след началото на програмата напълно подготвените сдружения не са много

Програмата за енергийно обновление на жилищните сгради беше среда най-дългоочакваните, след като от предходния програмен период останаха над 3 хиляди нефинансирани сдружения на собствениците
Програмата за енергийно обновление на жилищните сгради беше среда най-дългоочакваните, след като от предходния програмен период останаха над 3 хиляди нефинансирани сдружения на собствениците
Програмата за енергийно обновление на жилищните сгради беше среда най-дългоочакваните, след като от предходния програмен период останаха над 3 хиляди нефинансирани сдружения на собствениците    ©  Цветелина Белутова
Програмата за енергийно обновление на жилищните сгради беше среда най-дългоочакваните, след като от предходния програмен период останаха над 3 хиляди нефинансирани сдружения на собствениците    ©  Цветелина Белутова
Бюлетин Вечерни новини Вечерни новини

Всяка делнична вечер получавате трите най-четени статии от деня, заедно с още три, препоръчани от редакторите на "Капитал"

Темата накратко
  • Енергийното обновление на многофамилни жилищни сгради започна през декември миналата година
  • Програмата претърпя значителни промени в етапа на подготовка преди обявяване на нейното начало
  • Към този момент според общините има интерес, но подготвените и подали заявления за участие сдружения са малко

Програмата за саниране на многофамилните жилищни сгради започна след многократно забавяне през декември 2022 г. Освен забавянето, тя претърпя и редица промени в условията, реда и възможностите за кандидатстване. Програмата беше от най-очакваните, особено за останалите от предходния програмен период на 3 хил. сдружения на етажна собственост, за които всъщност отпадна и възможността за приоритетно кандидатстване. А в условията на нарастващи цени на енергоносителите, предстояща либерализация на енергийния пазар за битовите потребители, повишен риск от увеличаване на енергийната бедност и необходимостта от повишаване енергийната независимост на България, трябваше санирането да e приоритетна задача, която да върви с ускоряване на темповете на обновителните дейности в жилищния сектор.

Темата накратко
  • Енергийното обновление на многофамилни жилищни сгради започна през декември миналата година
  • Програмата претърпя значителни промени в етапа на подготовка преди обявяване на нейното начало
  • Към този момент според общините има интерес, но подготвените и подали заявления за участие сдружения са малко

Програмата за саниране на многофамилните жилищни сгради започна след многократно забавяне през декември 2022 г. Освен забавянето, тя претърпя и редица промени в условията, реда и възможностите за кандидатстване. Програмата беше от най-очакваните, особено за останалите от предходния програмен период на 3 хил. сдружения на етажна собственост, за които всъщност отпадна и възможността за приоритетно кандидатстване. А в условията на нарастващи цени на енергоносителите, предстояща либерализация на енергийния пазар за битовите потребители, повишен риск от увеличаване на енергийната бедност и необходимостта от повишаване енергийната независимост на България, трябваше санирането да e приоритетна задача, която да върви с ускоряване на темповете на обновителните дейности в жилищния сектор.

Вместо това обаче началото на програмата закъсня, има неясни условия и правила, което регионалното министерство се опита да компенсира с удължаване на срока за кандидатстване по първия етап - да края на май вместо до края на март. Друга основна промяна, направена преди обявяването на програмата, беше условието всяка община да има бюджет, за да не се получи струпване на парите само на едно място.

Проучване на "Капитал" сред няколко общини показва, че засега интересът към програмата не е особено голям, а процесите по подготовка на необходимите документи вървят бавно.

Какъв беше планът

Общинските и районните администрации са водещи партньори при изпълнението на проекти по процедура "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фон - Етап I". В тази връзка сдруженията на собствениците трябва да сключват партньорски споразумения с тях преди подаването на предложения за изпълнение на инвестиции, а на страницата на МРРБ беше публикуван и списък на контактните лица в общинските администрации, към които да се обръщат сдруженията.

В някои общини като Софийска, бяха сформирани експертни екипи, които да дават консултации за процеса на подготовка на документите за кандидатстване. А в Русе и Бургас дори обявиха, че ще поемат средствата за енергийното обследване на сградата и изготвянето на техническия ѝ паспорт.

Съвместно със своите партньори (общините) сдруженията следва да подготвят набор от 14 документа, които да бъдат представени за кандидатстване по този първи етап на процедурата.

Дейностите, които основно се финансират, са за подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните нужди на сградата, а след последните промени ремонтът на скатни покриви също стана допустима дейност, ако е предписан в енергийното обследване.

Според заложените по процедурата условия санирането на една сграда трябва да стане максимум за 30 месеца, но трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Как върви програмата

От проведеното кратко проучване на "Капитал" сред няколко общини относно развитието на дейностите по подготовка и приемане на документи по първия етап на кандидатстване по програмата всъщност става ясно, че към този момент въпреки наближаването на крайния срок за кандидатстване или краят на май месец, всъщност интересът към програмата не е особено голям, а процесите по подготовка на необходимите документи вървят бавно.

Някои от общините са изключително активни, с изградена ясна структура, която да оказва помощ и съдействие на сдруженията, желаещи да бъдат бенефициенти по програмата. Такъв пример е община Русе. Дори при тях обаче към днешна дата има подадени документи от 10 блока или 373 жилища. По информация от общината след отварянето на програмата има създадени 28 нови сдружения и пререгистрирани 13 такива. Община Русе ще приема документи до 10 май, "тъй като след това Общината има ангажимент да изготви окрупнени КСС и да обработи документите в ИСУН". Това е допустимо условие и по самата процедура, където общините могат да откажат да приемат заявления за участие след 10 май 2023 г.

"Към момента констатираме голям интерес от страна на сдружения на собствениците, които са допустими крайни получатели по процедурата. Максималните размери, които могат да бъдат предоставени на водещия партньор (за Община Русе 50 млн. лв.) са лимит на помощта, които даден партньор може да получи, а не гарантиран бюджет. Надяваме се депозираните пред МРРБ проектни предложения да са на стойност, надвишаваща посочената", коментираха за "Капитал" от общината и добавиха, че всъщност реалната картина за интереса и прогреса по програмата, както и пълна информация за одобрените за финансиране сгради ще станат ясни след приключване на оценката.

В община Хасково към момента има подадени заявления от 8 сгради, "62 са получили консултации, но не всички са възложили обследване на сградите поради трудности с паричните средства", посочват от общината. В Хасково също ще приемат заявления до 10 май, след което администрацията ще бъде ангажирана с оценката на получените предложения за финансиране.

В малката община Сопот например "има подадени 32 броя заявления за участие по процедурата". По информация от общината "председателите (управителите) на СС споделят, че най-голяма трудност са срещнали при намирането на фирми за изготвяне на документация за енергийната ефективност". Въпреки трудностите обаче община Сопот ще се стреми да включи в програмата за саниране около 30 жилищни блока, вместо около 15, които първоначално бяха предвидени. Броят беше определен на базата на сумата от 15 млн. лв., която община Сопот получава за тази цел по Плана за възстановяване и устойчивост.

"В Община Кюстендил, към момента са постъпили 10 заявления, от които 4 са окомплектовани и предстои подписване на споразумения", съобщават от общината.

Община Пловдив е възложила дейностите по подготовка и приемане на документите по програмата на своите районни кметства. Така в един от най-нуждаещите се райони "Източен" например всички 18 регистрирани сдружения са възложили изготвяне на обследване на енергийна ефективност, а подадените към момента заявления са 2. В район "Тракия" "се очаква да се подадат заявления за участие на 11 сгради, а проявилите интерес сгради в района са над 30, но поради ред причини част от тях няма да участват по процедурата", посочват от кметството.

В община Стара Загора вероятно очакват крайния срок за кандидатстване, който също е 10 май. Там по информация от общината има близо 200 запитвания, а 70 сгради са започнали подготовка на своите документи, но никой още не е подал пълен комплект и заявление. "Вероятно всички ще подадат своите заявления в последния момент", посочват от администрацията на общината.

Община Благоевград е получила 6 заявления по процедурата до този момент, но посочват, че "се наблюдава сериозен интерес към програмата в Благоевград. Очаква се да бъдат подадени над 150 заявления, като в момента сдруженията окомплектоват необходимите документи. С цел нормалното протичане на процеса и постигане на оптимални резултати, специално сформиран екип оказва необходимата логистична подкрепа на кандидатите, нуждаещи се от помощ. Очаква се най-много подадени документи да бъдат регистрирани в период между Великден и 10 май".

Как бяха разпределени средствата

Общо за саниране на частни жилища са заложени 1.4 млрд. лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост. Според експерти тези средства трябва да стигнат за обновяването на около 1000 сгради, като нуждаещите се сгради според тях са над 66 хил.

По първата фаза, която тече в момента, и която поема на 100% разходите за саниране на един блок, са предвидени 1.1 млрд. лв. с ДДС. Разпределението на бюджета е сред всички 265 общини, като най-голямо е финансирането за Софийска община, която получи 150 млн. лв. Пловдив, Варна и Бургас получиха по 80 млн. лв., а Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин - по 50 млн. лв.

Останалите 40 общини, в които влизат областните центрове плюс градовете Лом, Троян, Горна Оряховица, Севлиево, Свищов, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Асеновград, Велинград, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Петрич, Самоков и Сандански, получиха по 30 млн. лв. А за най-малките 215 селски общини останаха по 15 млн. лв.

Минималният размер на инвестицията за една жилищна сграда, е 50 хил. лв., а максималният е 9.5 млн. лв.
Все още няма коментари
Нов коментар