България не взима и 1 евро от Фонда за глобализация на ЕС

Таргетираният инструмент на съюза компенсира и подкрепя освободени работници поради преструктуриране или затваряне на предприятия

България е подала едно заявление в подкрепа на бивши работници от фалиралия комбинат "Кремиковци" през далечната 2009 г., което е отхвърлено. Новите правила на фонда позволяват обаче кандидатстване при фалит на МСП, както и улеснени и административно облекчени процедури
България е подала едно заявление в подкрепа на бивши работници от фалиралия комбинат "Кремиковци" през далечната 2009 г., което е отхвърлено. Новите правила на фонда позволяват обаче кандидатстване при фалит на МСП, както и улеснени и административно облекчени процедури
България е подала едно заявление в подкрепа на бивши работници от фалиралия комбинат "Кремиковци" през далечната 2009 г., което е отхвърлено. Новите правила на фонда позволяват обаче кандидатстване при фалит на МСП, както и улеснени и административно облекчени процедури    ©  © Shutterstock
България е подала едно заявление в подкрепа на бивши работници от фалиралия комбинат "Кремиковци" през далечната 2009 г., което е отхвърлено. Новите правила на фонда позволяват обаче кандидатстване при фалит на МСП, както и улеснени и административно облекчени процедури    ©  © Shutterstock
Темата накратко
 • Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратените работници подкрепя съкратени работници, засегнати от преструктуриране.
 • От 2007 г. фондът е подпомогнал с 690 млн. евро за над 168 хил. души при 176 подобни случая в ЕС.
 • България не се възползва от този фонд. За над 15 години е подала само едно заявление и то е било отхвърлено.

Икономическата ситуация в България се влошава. Заради високите нива на инфлация, енергийната криза, повишаващите се лихвени проценти и основно заради хронична липсата на квалифицирана работна ръка все повече компании напускат българския пазар. Така се случи с най-големия производител на чорапи в страната - "Делта текстил - България", миналата седмица, като закри производството си в Русе, за да го изнесе в Турция, оставяйки над 500 души и и цели семейства без работа. Това обаче далеч не е единственият пример дори само в крайдунавския град - фалиралите корабостроителница и ЛВЗ оставиха стотици хора без работа и алтернатива само в последните години в града.

Темата накратко
 • Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратените работници подкрепя съкратени работници, засегнати от преструктуриране.
 • От 2007 г. фондът е подпомогнал с 690 млн. евро за над 168 хил. души при 176 подобни случая в ЕС.
 • България не се възползва от този фонд. За над 15 години е подала само едно заявление и то е било отхвърлено.

Икономическата ситуация в България се влошава. Заради високите нива на инфлация, енергийната криза, повишаващите се лихвени проценти и основно заради хронична липсата на квалифицирана работна ръка все повече компании напускат българския пазар. Така се случи с най-големия производител на чорапи в страната - "Делта текстил - България", миналата седмица, като закри производството си в Русе, за да го изнесе в Турция, оставяйки над 500 души и и цели семейства без работа. Това обаче далеч не е единственият пример дори само в крайдунавския град - фалиралите корабостроителница и ЛВЗ оставиха стотици хора без работа и алтернатива само в последните години в града.

Освен с познатите мерки има още един инструмент, който може да помогне при големи съкращения на работни места - Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). От 2007 г. насам той е предоставил 690 млн. евро за 176 случая в 20 държави, като са подпомогнати повече от 168 000 души, които са получили възможност за преквалификация и подкрепа за релокиране или намиране на нова работа.

България обаче никога не е възползвала от този фонд. За над 15 години тя е подала едно заявление в подкрепа на бивши работници от фалиралия комбинат "Кремиковци" - през далечната 2009 г., което е отхвърлено. За да отговори на нуждите на по-малките държави в съюза, в новия програмен период фондът предоставя и улеснени и опростени правила за кандидатстване. Този път България няма извинение да не се възползва.

Допълнително, в случай че страната загуби голяма част от финансирането за декарбонизация на икономиката, ЕФПГ също може да бъде "спасителен пояс" извън предварително определеното финансиране за справедлив преход.

Какво представлява ЕФПГ?

Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за съкратените работници (ЕФПГ) подкрепя освободени работници и самостоятелно заетите лица, които са загубили дейността си. Подкрепата от ЕФПГ е по-лесно достъпна за хора, засегнати от преструктуриране: всички видове неочаквани големи събития могат да бъдат допустими за подкрепа, включително икономическите ефекти от пандемията COVID-19 и неоправданото нахлуване на Русия в Украйна, както и по-големи икономически тенденции като декарбонизация и автоматизация.

Държавите членки могат да кандидатстват за финансиране от ЕС, когато най-малко 200 работници загубят работата си в рамките на определен референтен период.

Кой може да кандидатства?

Само държави членки могат да кандидатстват за подкрепа от ЕФПГ. Подкрепата се предоставя на уволнените работници - например, за да преминат курсове за обучение и да се възползват от помощ при търсене на работа, за да намерят нова работа.

Когато държавите членки кандидатстват за подкрепа от ЕФПГ, те трябва да обяснят защо помощта е необходима и как ще бъде използвана. Ако Комисията даде положителна оценка, предложението следва да бъде гласувано в Европейския парламент и Съвета, но това са формални процедури.

В какъв срок?

Държавата членка разполага с до 12 седмици след края на референтния период, в който са извършени уволненията, за да подготви и подаде заявление. След това Комисията разполага с до 50 работни дни, за да приеме предложението за финансиране. Съветът и Европейският парламент разполагат с 6 седмици, за да одобрят предложението на Комисията за мобилизиране на ЕФПГ.

Каква подкрепа може да получи?

ЕФПГ допълва съществуващите услуги за подпомагане на пазара на труда, като предоставя персонализирани мерки за безработните.

ЕФПГ може да съфинансира мерки като:

 • помощ при търсене на работа
 • кариерни съвети
 • образование, обучение и преквалификация
 • наставничество и коучинг
 • предприемачество и създаване на бизнес.

Фондът може също така да предоставя надбавки за обучение или издръжка, надбавки за мобилност и преместване, както и стимули за наемане на работа от работодателите. ЕФПГ не съфинансира мерки за социална защита като пенсии или обезщетения за безработица.

Как се справя България?

От 2007 г. насам ЕФПГ е предоставил 690 милиона евро и е подпомогнал повече от 168 000 души.

Към момента България е подала едно заявление в подкрепа на бивши работници от фалиралия комбинат "Кремиковци" през далечната 2009 г. Тогава Европейската комисия установява, че конкретният случай не отговаря на условията за подпомагане съгласно правилата на ЕФПГ (по това време Регламент (ЕО) №1927/2006). До този момент повече опити на страната ни да се възползва от тази помощ на ЕС не са правени - нито в тежката финансова криза след 2008 г., нито в настоящата обстановка. Закриването на производството на най-големия производител на чорапи в страната - "Делта текстил - България", в Русе и изнасянето му в Турция оставя над 500 души и цели семейства без работа. ЕФПГ би била адекватен инструмент за подкрепа на съкратените работници в този случай.

Още повече че критериите за допустимост по ЕФПГ вече са променени и опростени за новия програмен период 2021 - 2027 г. (Регламент (ЕС) 2021/691), което отваря нови възможности за кандидатстване.

Националните или регионалните органи изпълняват и управляват случаи на ЕФПГ. Всеки проект се изпълнява за две години.

Какво е различното?

По-голямо финансиране - средната налична сума на година се е увеличила от 170 милиона евро на 210 милиона евро. Това възлиза на около 1,5 млрд. евро за периода 2021 - 2027 г.

Обхватът на фонда е разширен. Фокусът се измества от причините за преструктурирането към тяхното въздействие. Помощ от ЕС ще бъде предложена на самостоятелно заети лица и на освободени работници заради голямо преструктуриране, причинено не само от предизвикателства, свързани с глобализацията или финансова или икономическа криза, но и от прехода към нисковъглеродна икономика, цифровизация, автоматизация и др.

Повече работници ще се възползват от подкрепата от ЕФПГ, тъй като минималният праг беше намален от 500 на 200 освободени работници. Това прави фонда по-достъпен, особено за по-малките държави членки като България.

От влизането в сила на новия регламент през май 2021 г. са получени дванадесет заявления. За десет от тях са изплатени исканите средства от ЕС (общо 37,7 милиона евро), Европейският парламент и Съветът предстои да вземат решение по едно заявление и в момента.

Приносът от Европейския съюз се увеличава до 85% за държавите - членки на ЕС, с поне един по-слабо развит регион и следва процентите на съфинансиране, установени за Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Това ще улесни използването на ЕФПГ в по-слабо развитите региони, включително и в България.

Все още няма коментари
Нов коментар