Инфлацията почти е изяла ръста на доходите на домакинствата през 2022 г.

Реалното им увеличение е 1.4%. За последните десет години и постъпленията, и разходите са се повишили по 1.9 пъти

Потреблението на повечето основни хранителни продукти през 2022 г. намалява в сравнение с година по-рано
Потреблението на повечето основни хранителни продукти през 2022 г. намалява в сравнение с година по-рано
Потреблението на повечето основни хранителни продукти през 2022 г. намалява в сравнение с година по-рано    ©  Велко Ангелов
Потреблението на повечето основни хранителни продукти през 2022 г. намалява в сравнение с година по-рано    ©  Велко Ангелов
Бюлетин Ритейл Ритейл

Всяка седмица получавайте най-важното и интересно от ритейл сектора във вашата поща

Темата накратко
  • Доходите на домакинствата през миналата година са нараснали с 16.9% спрямо 2021 г. Така средно един член на домакинство в България е разполагал с 9008 лв., или с по 750 лв. на месец.
  • Разходите растат с по-бърз темп - с 19.1% на годишна база до 8389 лв. За десет години те се увеличават 1.9 пъти.
  • През миналата година за храна и безалкохолни напитки средно на човек от домакинство са били похарчени 2529 лв., или с 22.9% повече спрямо 2021 г.

Доходите на домакинствата през миналата година са нараснали с 16.9% спрямо 2021 г. Така средно един член на домакинство в България е разполагал средно с 9008 лв. за годината, или с по 750 лв. на месец. Инфлацията обаче е "изяла" по-голямата част от отчетения ръст и реално той е едва 1.4%, показват данните на националната статистика. Те са за доходите, с които разполага средно всеки член на домакинство в страната - от заплата, имущество, помощи, пенсии и т.н.

Темата накратко
  • Доходите на домакинствата през миналата година са нараснали с 16.9% спрямо 2021 г. Така средно един член на домакинство в България е разполагал с 9008 лв., или с по 750 лв. на месец.
  • Разходите растат с по-бърз темп - с 19.1% на годишна база до 8389 лв. За десет години те се увеличават 1.9 пъти.
  • През миналата година за храна и безалкохолни напитки средно на човек от домакинство са били похарчени 2529 лв., или с 22.9% повече спрямо 2021 г.

Доходите на домакинствата през миналата година са нараснали с 16.9% спрямо 2021 г. Така средно един член на домакинство в България е разполагал средно с 9008 лв. за годината, или с по 750 лв. на месец. Инфлацията обаче е "изяла" по-голямата част от отчетения ръст и реално той е едва 1.4%, показват данните на националната статистика. Те са за доходите, с които разполага средно всеки член на домакинство в страната - от заплата, имущество, помощи, пенсии и т.н.

За последните десет години общият доход средно на лице от домакинство се увеличава 1.9 пъти (или с 87%) при 33.9% натрупана потребителска инфлация за същия период. НСИ изчислява, че индексът на реалните доходи през 2022 г. спрямо 10 години по-рано e 146.2%.

Дефиницията на НСИ за домакинство е за възрастни и деца, "които живеят в едно жилище или в част от жилище, хранят се заедно и имат общ бюджет, независимо от това дали имат роднински връзки помежду си".

Пенсиите с по-голям ръст от този на заплатите

Най-голям дял в структурата на доходите за домакинствата е работната заплата - над 53%. Годишния доход на човек от домакинство от заплата през 2022 г. е 4851 лв. и се увеличава с 10.8% спрямо 2021 г. Така излиза, че ръстът е под този на измерената инфлация - 15.3% за годината. Спрямо 10 години по-рано обаче показателят се покачва 1.9 пъти, или с почти 90%.

Доходите от пенсии, които са вторият най-голям приходоизточник за домакинствата, през 2022 г. се увеличават с 31.5% спрямо година по-рано, или общо 3039 лв. Това са средно 253 лв. на член на домакинство на месец. За 10 години те нарастват 2.5 пъти, или със 147%. Тези данни са малко по-различни от статистиката за средната заплата и пенсия в страната, тъй като те са на база анкети на НСИ и освен това разделят общите доходи на дадено домакинство на членовете му. Т.е. ако например едно домакинство се състои от работещ родител с дете и баба в пенсионна възраст, която дава имот под наем, получената заплата, пенсия и наемът се събират и се делят на три.

По данни на НОИ пенсионерите в страната в края на миналата година са малко над 2.3 млн. души, а разходите за пенсии са близо 15.6 млрд. лв., или 9.5% от БВП. Номиналният ръст на средната пенсия през миналата година е 25.7%, а реалният - малко над 11%.

Разходите растат с повече

Разходите на българските домакинства растат с по-бърз темп - с 19.1% на годишна база, до 8389 лв. За десет години обаче те се увеличават аналогично на доходите 1.9 пъти. С най-голям дял - над 30%, са разходите за храна, следвани от тези за ютилити услуги, обзавеждане и поддържане на дома - 14.1%, следвани от тези за транспорт - 7.3% от общите.

През миналата година за храна и безалкохолни напитки средно на човек от домакинство са били похарчени 2529 лв., или с 22.9% повече спрямо 2021 г. и със 70.9% повече спрямо 2013 г. Според данните на НСИ потреблението на повечето основни хранителни продукти обаче намалява в сравнение с година по-рано. Най-голямо е намалението в потреблението на хляб и тестени изделия - с 2.6 кг на година (общо 75.6 кг), на плодове - с 2.8 кг (общо 53.6 кг), и на зеленчуци - с 0.8 килограма (годишно потребление 75.1 кг). Увеличава се консумацията на месни произведения с 0.8 кг (до 15.4 кг), на безалкохолни напитки с 3.8 литра (85.2 кг) и на алкохолни напитки с 0.3 литра (до 32 л на година).

Вероятно част от спадовете са заради намаляла покупателна способност на домакинствата, като тя е при повечето от основните хранителни продукти. Обяснението е високата инфлация през миналата година, която при хранителните стоки беше 22%.

И малко любопитна статистика - в собствено жилище живеят 92.5% от домакинствата в България, а 4.4% ползват жилище, без да плащат наем. В жилища под наем живеят 3.1% от наблюдаваните домакинства - 2.5% на свободен и 0.6% на общински наем. Второ жилище притежават 8.9% от домакинствата. Автомобили имат 53.8% от наблюдаваните домакинства, като 5.1% са с два и повече.