Лекторите на HR Innovation Forum 2016: Даря Добрева

Мениджър "Обучение и развитие" в софтуерната компания "МенторМейт"

Дневник
Дневник    ©  Георги Кожухаров
Дневник
Дневник    ©  Георги Кожухаров

Даря Добрева има богат професионален опит в областта на човешките ресурси и цялата палитра от дейности: подбор, възнаграждения и придобивки, управление на представянето, мотивация, развитие на талантите. Благодарение на работата си в компании от финансовия, аутсорсинг и IT сектора има широк поглед върху нуждите на бизнеса. През последните 5 години специализира в обучение и развитие, за което й помага завършването на едногодишна квалификационна програма за обучители и фасилитатори в център за оценка.

Преди 2 години приема предизвикателството да оглави новосъздаденото направление "Обучение и развитие" в HR екипа на "МенторМейт". За този период успява да изгради L&D модела в организацията, като отделя специално внимание на неформалните подходи на учене с цел да се насърчат служителите към сътрудничество, споделяне на знания и инициативност. Даря Добрева е и мениджър на IT проекта MentorNet, чрез който за първи път в компанията се въвежда игровизация.

На конференцията HR Innovation Forum тя ще сподели за опита на екипа както в процеса на разработване и внедряване на идеята, така и за целите и резултатите, които вече са постигнали. Междувременно можете да научите повече за фирмената култура на компанията от интервюто на "Кариери" с нея.

Годишната конференция на "Капитал" и "Кариери" HR Innovation Forum: People ще се проведе на 20 октомври. Повече за програмата на конференцията и лекторите можете да научите на capital.bg/hrforum, на karieri.bg или във Facebook страницата на събитието. Официален хаштаг #HRif.

Още от Капитал