Кои спечелиха наградите на фондация "Еврика" за 2016

Организацията връчи отличия за млад мениджър, изобретател, фермер и учен

Наградените от фондацията
Наградените от фондацията    ©  Юлия Лазарова
Наградените от фондацията
Наградените от фондацията    ©  Юлия Лазарова

Фондация "Еврика" връчи традиционните си отличия за постижения в науката и за най-добър млад мениджър, изобретател и фермер за 2016 г. Кандидатите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област. Ограничителното условие е номинираните да не бъдат по-възрастни от 35 години.

Тодор Гигилев получи наградата за "Млад мениджър" на 2016 г. Той е бакалавър по софтуерно инженерство и магистър по технологично предприемачество и изобретения в информационните технологии от СУ "Св. Кл. Охридски". Гигилев е софтуерен консултант и предприемач. Започва кариерата си като младши програмист в "Дриймикс" – фирма за разработка на корпоративен софтуер, създадена от млади IT специалисти. От началото на 2016 г. е избран за изпълнителен директор на компанията и ръководи софтуерни проекти за клиенти като ООН, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland и др. През миналата година "Дриймикс" е постигнала 60% ръст на оборота, който надхвърля 2.3 млн лева. (интервю с Тодор Гигилев четете през седмицата в "Капитал Daily").

Наградата за постижения в науката получи Атанас Курутос - бакалавър по химия от Kingston University в Лондон и магистър по "Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения" от СУ "Св. Кл. Охридски". През юли 2012 г. започва работа като химик към лаборатория "Органичен синтез и стереохимия" в Института по органична химия с център по фитохимия при БАН, а от 2016 г. е асистент към същия институт. Специализирал е в Лаборатория за изследване на взаимодействията на биомакромолекули към Института по атомна физика "Руджер Бошкович" в Загреб. Атанас Курутос получава съвместната награда на фондация "Еврика" и Съюза на учените в България за отличната защита на дисертационния си труд на тема "Синтез на цианинови багрила и изследване на фотофизични свойства на някои от тях". Част от изследването е отразена в публикации в научни издания, в доклади и презентации в международни научни форуми в Австрия, Великобритания, Русия, Украйна, Франция и Хърватия.

"Млад изобретател" на 2016 г. стана Светослав Стоев. Той е магистър по "Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето" от Техническия университет – София, и е защитил докторантура в катедра "Теория на механизмите и машините" в същия университет. Работи като инженер конструктор – експерт, в германската компания "Бер-Хелла термоконтрол". Стоев е съавтор на 8 научни публикации и е участник в редица научноизследователски проекти с публично и индустриално финансиране. Той получи наградата "Еврика" за съавторство на изобретението "Осигуряваща система срещу погрешно включване от оператор на контактна система за електрошкафове с изваждаеми шасита с механично задвижване", регистрирано като полезен модел в Патентното ведомство. Чрез изобретението се постига намаляване на производствените разходи и се повишава надежността и пригодността за ремонт на съоръженията.

Отличието "Млад фермер" за 2016 г. беше присъдено на Емил Димитров. Той е зооинженер от Аграрния факултет към Тракийски университет – Стара Загора, и студент 4 курс в магистърска програма по специалност "Ветеринарна медицина" в същия университет. Регистриран е като земеделски производител през 2008 г., когато създава месодайна говедовъдна ферма в землището на село Устрем, община Тополовград. Фермата разполага със 130 дка обработваема площ и 700 дка пасища и ливади. Около 5% от земята е собствена, а останалата е под аренда. Във фермата се отглеждат пасищно 140 говеда от няколко основни породи. През 2016 г. добивът от стадото е между 20 и 30 мъжки телета, а годишният добив от обработваемата земеделска площ е около 25 тона ечемик и пшеница. Зърнената продукция се реализира само за собствени нужди и за изхранване на животните, а животинската продукция - на вътрешния пазар.

За отлично представяне в конкурса с почетен диплом бяха наградени мениджъритеЯсен Русев – управител на "3 ЕН 3" ООД; Райчо Райчев – изпълнителен директор на "ЕндуроСат", и Магдалена Стефанова – управител на "Кокофарм" ООД.

В конкурса сред младите фермери диплом за отлично представяне получи Стоян Колев Стоянов – пчелар, земеделски производител от село Гюльовца, община Несебър.

Още от Капитал