Новите шефове на "Софийски имоти" са почти като старите

Димитър Шивачев и Полина Витанова са преизбрани, а Антония Терзиева, която е в управлението на фирми, занимаващи се с ресторантьорство и хотелиерство, ще бъде третият член в борда

Единият начин Столичната община да си върне къпалнята "Мария Луиза" е "Софийски имоти" да откупи дела на другите участници в акционерното дружество
Единият начин Столичната община да си върне къпалнята "Мария Луиза" е "Софийски имоти" да откупи дела на другите участници в акционерното дружество
Единият начин Столичната община да си върне къпалнята "Мария Луиза" е "Софийски имоти" да откупи дела на другите участници в акционерното дружество    ©  Надежда Чипева
Единият начин Столичната община да си върне къпалнята "Мария Луиза" е "Софийски имоти" да откупи дела на другите участници в акционерното дружество    ©  Надежда Чипева

Познатото на софиянци с множество неизгодни за общината сделки от началото на века "Софийски имоти" ще се управлява през следващите три години от почти същите директори, които го ръководиха и през миналия мандат. Това са Димитър Шивачев и Полина Витанова, като за първи път в съвета на директорите влиза Антония Терзиева, която към момента е в управлението на две фирми. Решението беше гласувано от общинския съвет днес.

Стремежът на "Софийски имоти" през последните години иначе е да се отърси от стария си образ и да изчисти имиджа си, като фокусът е насочен най-вече върху аквапарк "Възраждане", както и към сделки, свързани със замяна на терени в някои квартали. Дружеството има и амбиция да навлезе по-активно в жилищната политика на общината (повече за това с какво се занимава "Софийски имоти четете тук). Доколко това е изпълнимо обаче, е друг въпрос.

Бизнес стратегията, която сега е представил Шивачев, е получила оценка "много добър" по отношение на практическата приложимост, както и социалния ѝ ефект. Иначе е отлична по другите показатели.

Опитът на директорите: ресторантьорство, хотелиерство, погребални услуги

Новият член на борда - Антония Терзиева, е магистър по икономика от УНСС, като през годините е била в управлението на занимаващата се с туристически услуги, ресторантьорство и хотелиерство "7 Си Травел" (вече заличена) и е била едноличен собственик на капитала в развиващата заведения за хранене и търговия с хранителни стоки и туроператорска дейност "Шампион 26". Справка в търговския регистър показва, че Терзиева е била в съвета на директорите на "Геопланпроект" ЕАД от 2018-а до 2019 г., когато дружеството е заличено. Негов принципал е бил министерството на регионалното развитие, като то е отговаряло за изпълнението на различни геодезически дейности и кадастрални карти.

В момента Терзиева е съдружник в занимаващата се с туризъм фирма "Катек", както и в "Боб Тони", която работи в сферата на ресторантьорството и хотелиерството.

За независим член на съвета на директорите на "Софийски имоти" пък е избрана Полина Витанова. Тя е магистър по право от Русенския университет "Ангел Кънчев". До 2010 г. е била в съвета на директорите на акционерното "София крематориум" , което се занимава с погребални услуги и разполага с внесен капитал 850 хил лв. Дружеството управлява и крематориума в Централните софийски гробища, като в него като акционер участва и Столичната община.

До 2012 г. Витанова е управител на "Десмет трейдинг", която се занимава с покупка и продажба на недвижими имоти, посредничество и инвеститорски дейности. В момента дружеството е собственост на занимаващо се с хотелиерска и ресторантьорска дейности "Лъкшъри Холидейз" на Цветан Тодоров.

Досегашният директор Димитър Шивачев е магистър по икономика с диплома от Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий" и "бакалавър" по "Маркетинг" с диплома от Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", пише в доклада на общинските съветници Николай Стойнев, Ваня Тагарева, Стефан Марков, Николай Венчев и Карлос Контрера, които предлагат на общинският съвет избора на новите директори.

В конкурса са участвали и Апитае Медникаров, Цанко Иванов и Ивайло Лисичков, но те не са изпратили своите бизнес програми в срок и са отпаднали. Напред е продължил единствено Людмил Пелов, който има диплома от The College of North West London и е магистър по икономика в УНСС, но той е получил по-ниска оценка от тримата избрани кандидати (5.25). Кандидатурите на Шивачев и Витанова са оценени с 5.75, а тази на Терзиева - с 5.50.

Още конкурси

Днес общинският съвет преизбра и директорката на "Географска информационна система - София" Веселка Дишева, чиято кандидатура е била оценена отлично. За позицията обаче не са се явили други кандидати. Текат и конкурси за бордовете на всички общински "Пазари" (общо пет дружества), като срокът за кандидатстване беше удължен до 6 януари.