Кои са носителите на наградата "Еврика" за 2021 година

Едноименната фондация отличи за 32-ра поредна година млад мениджър, учен, изобретател и фермер

"Млад мениджър" на 2021 е Боряна Узунова - предприемач и основател на три активни компании, посветени на елиминирането на отпечатъка от модната индустрия: Kool and Konscious; Impakt_ID; NOLD
"Млад мениджър" на 2021 е Боряна Узунова - предприемач и основател на три активни компании, посветени на елиминирането на отпечатъка от модната индустрия: Kool and Konscious; Impakt_ID; NOLD
"Млад мениджър" на 2021 е Боряна Узунова - предприемач и основател на три активни компании, посветени на елиминирането на отпечатъка от модната индустрия: Kool and Konscious; Impakt_ID; NOLD
"Млад мениджър" на 2021 е Боряна Узунова - предприемач и основател на три активни компании, посветени на елиминирането на отпечатъка от модната индустрия: Kool and Konscious; Impakt_ID; NOLD

Фондация "Еврика" връчи традиционните си отличия за 2021 г. за най-добър млад мениджър (за 32-ри път), изобретател (31), фермер (31) и за постижения в науката (26). Кандидатите са излъчени от обществени и стопански организации, научни звена и университети, неправителствени организации и медии, а окончателният избор се извършва от специализирани комисии във всяка област. Ограничителното условие е номинираните да не са по-възрастни от 35 години.

"Млад мениджър" на 2021 г. е Боряна Узунова - основател на три компании, посветени на елиминирането на отпечатъка от модната индустрия. Завършила е политология и иновации в London School of Economics and Political Science и глобален бизнес и инженерство в Хонгконгския университет за наука и технологии. Съосновател е на платформа за модни брандове, произвеждащи по еко- и социалносъобразен начин - Kool and Konscious, която си партнира с над 400 компании с цел да създаде верига от оптимално производство, консумиране, изхвърляне и рециклиране на модни артикули. Kool and Konscious си партнира и със Световния фонд за природата (WWF), а Боряна Узунова е носител на Президентската младежка награда на WWF за отдаденост към защитата на дивите животни и природните ресурси.

През 2020 г. Узунова основава компанията Impakt_ID за оценяване на природния отпечатък на модни артикули на продуктово ниво и неутрализирането му от брандове и клиенти достъпно, лесно и моментно. Impakt_ID е технология, която успява да изчисли емисии на всеки произведен и закупен продукт и позволява въглеродното му неутрализиране в реално време. Impakt_ID си партнира с пет от най-големите модни компании в света и работи по премахването на въглеродните им емисии, включително и ретроактивно.

Боряна Узунова е основател и на българската платформа NOLD за селектирана мода втора ръка, директно предлагана от продавачи на техните последователи в социалните мрежи. Само за няколко месеца след създаването й са отчетени като спестени около 11 000 кг въглероден диоксид и 1.51 милиона литра вода от закупуването на дрехи втора ръка вместо нови.

През последната година трите компании на Узунова са спомогнали за премахването на над 20 000 тона въглероден диоксид и над 0.5 милиарда литра вода.

Наградата "Еврика" 2021 за постижения в науката е присъдена на Силвия Христова. Тя е бакалавър по химия и магистър по "Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения" от Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски". Основните й научни интереси са в областта на аналитичната, теоретичната и физична органична химия. По време на следването си работи като химик в Института по органична химия с Център по фитохимия при БАН, а от 2017 г. е редовен докторант в този институт.

Специализирала е в Университета във Фрибург, Швейцария. Резултатите от научните й изследвания са представени на 17 научни форума под формата на лекции и презентации. Активен участник е в 8 научни проекта, съавтор е в 15 научни публикации.

Силвия Христова получава съвместната награда на фондация "Еврика" и Съюза на учените в България за отличната защита на дисертационен труд на тема "Тавтомерията като елементарен механизъм за пренос на сигнал при молекулните устройства". В него авторката разглежда възможността за използване на контролирания пренос на протон като елементарен процес в молекулните машини. Концепцията се базира върху използването на единични молекули като "хардуерни" елементи (жици, логически елементи, кондензатори, превключватели и други), които могат да бъдат асемблирани в работещи устройства.

"Млад изобретател" на 2021 г. е Станислав Дарачев. Той е строителен инженер по специалност "Водоснабдяване и канализация" от Университета по архитектура, строителство и геодезия - София (УАСГ). През 2017 г. семестриално завършва магистратура по приложна математика, специалност "Изчислителна математика и математическо моделиране" в СУ "Св. Климент Охридски", а през 2020 г. семестриално завършва магистратура по "Бизнес администрация" в УНСС. От 2014 до 2017 г. е редовен докторант по научна специалност "Инженерна хидрология, хидравлика и водно стопанство" в УАСГ - София.

Професионалната си дейност започва през 2004 г. като стажант-помощник технически ръководител в "Трансстрой" - Бургас. Бил е ръководител проекти в "Бизнес БГ - груп" - София, помощник-проектант във "Водоканалинженеринг", технически ръководител на строителните дейности по реконструкция на водоснабдителната мрежа на София в "Статус - Н", технически ръководител на строителни обекти, реализирани от "Газови Системи Инженеринг" - София, и "Бизнес БГ - груп" - София. От 2005 г. е проектант на свободна практика. Участвал е в разработването на инвестиционни проекти за създаване на хидравлични модели на канализационната и водопроводната мрежа на Айтос, Созопол, Черноморец, Приморско, Китен, Царево, Лозенец, Сливен, Асеновград, Първомай, Кричим, Стамболийски, Кърджали, Момчилград, Добрич, село Невша, обл. Варна.

През 2018 г. Станислав Дарачев започва работа в Националния институт по метеорология и хидрология в секция "Хидрологични прогнози", а от октомври 2020 г. е назначен за асистент в катедра "Приложна геодезия" на Геодезическия факултет на УАСГ - София.

Наградата "Еврика" му се присъжда за изобретението "Канализационен преливник", регистрирано като патент в българското Патентно ведомство. Изобретението е вид хидротехническо съоръжение, широко използвано в канализационното строителство. С него се решава експлоатационен проблем при съществуващите смесени канализационни мрежи, където вследствие затлачването от влачени твърди наноси се редуцира светлото сечение на канализационните тръби, а оттам и капацитетът на мрежата.

Отличието "Млад фермер" за 2021 г. получи Никола Николов. Той е бакалавър по "Компютърни системи и технологии" в Русенския университет "Ангел Кънчев". През 2019 г. се дипломира в същия университет като магистър по специалност "Правен режим на НС". Завършил е и специализиран курс по "Маслодайни култури".

Никола Николов е земеделски производител от 2016 г. Обработва земеделски земи в землищата на Айтос и селата Караново и Малка поляна. В стопанството му от 300 декара се отглеждат различни български сортове житни, бобови и маслодайни култури. Използва техника под наем за обработка на земеделската земя, а обследването извършва със собствен дрон, залага на "прецизното земеделие" в стопанството си.

Никола Николов е зам.-управител на фирма "Агродар България" - Айтос, която работи с Института по растителни генетични ресурси - Садово. Дружеството обработва над 8500 декара земеделски земи в землищата на Айтос и селата Съдиево, Пирне, Малка Поляна и Караново. Използва "прецизно торене", което води до намаляване на нормата за торене до 25-50%. А въведените комбинирани обработки и модерната техника водят до намаление и на най-големия разход в земеделието - горивото.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал