ВиК ремонтите в Перник вече са възложени, но ще са готови след година

"Райкомерс конструкшън", ГБС и "Гелак" ще ремонтират мрежата в общината срещу 24 млн. лв. с ДДС, зелена светлина има и за договорите на "Монтажи"

Първите 24 млн. лв. от общо над 35 млн. лв., които правителството отпусна на община Перник за аварийни ремонти, са раздадени. Става въпрос за поръчката за реконструкция на около 60 км водопроводи. Договори ще се сключат с три строителя: "Райкомерс конструкшън", "ГБС - инфраструктурно строителство" и "Гелак". Това става ясно от решение, публикувано на страницата на Агенцията по обществени поръчки (АОП).

Заложените срокове обаче предполагат, че ремонтните дейности трябва да приключат до края на 2020 г., което означава, че краткосрочен ефект няма да има.

Днес са публикувани и становищата на АОП относно другите три поръчки за ремонти в Перник, които ще се възложат на държавната компания "Монтажи". Ведомството е съгласно, че са налице неотложни обстоятелства и може да се сключат договори без състезателна процедура.

Водопроводите на Перник

Общата стойност на поръчката е 24.2 млн. лв. с ДДС, но тя е разделена на четири обособени позиции с цел работата да се завърши по-бързо. От общината съобщиха за "Капитал" преди седмица, че става въпрос за 50-60 км мрежа, предимно водопроводна.

"Райкомерс конструкшън" ще изпълнява първата и втората позиция, които са на обща стойност почти 12.1 млн. лв. с ДДС. За първата позиция фирмата ще има пет месеца, а за втората - над седем месеца. Тя ще трябва да ремонтира главен клон III до Батановци и Главен клон I от кафе "Рай" до ул. "Средец", както и водопроводната мрежа в центъра и квартал "Църква".

ГБС ще изпълнява реконструкцията на главен клон I от Минна дирекция до помпена станция "Самоков", както и мрежата в кварталите "Клепало", "Проучване", "Твърди ливади", "Ралица" и "Каменина". Договорът на фирмата е за 6.67 млн. лв. а срокът - 335 дни, или почти една година.

За последната позиция, възложена на "Гелак", срокът е 200 дни. Тя е на стойност 5.4 млн. лв. и включва ремонт на главен клон II по ул. "Младен Стоянов" и водопроводна мрежа в квартал "Изток".

Как бяха избрани

Миналата сряда кметът на община Перник Станислав Владимиров изпрати покана до общо 35 компании за представянето на оферти. Впоследствие обаче е решено да се пристъпи към директно договаряне, за да се спести време. Законът за обществени поръчки (ЗОП) допуска, че при "изключителни обстоятелства" кметът може да провежда процедури чрез договаряне без предварително обявление - в случая е обявено бедствено положение.

Останалите договори за ремонти и строителство на водна инфраструктура - за две пречиствателни станции, ремонт на Главен клон II и за новия водопровод от Мало Бучино, ще се сключват с държавната компания "Монтажи" с принципал Министерството на икономиката.

Те са на обща стойност 8.5 млн. лв. с ДДС, като Агенцията по обществените поръчки е дала положително становище за тях. В становището обаче се подчертава, че неотложността не трябва да се дължи на действия или бездействия на самата община, която е възложител.