"Хемус" ще се строи поне още четири години с 10% печалба за "Автомагистрали"

Последните два договора на държавната фирма са за общо над 1.6 млрд. лв. без ДДС

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Последните 88.9 км от магистрала "Хемус" между пътя Русе - Велико Търново и пътен възел "Буховци" ще са готови след поне четири години и то в най-оптимистичния сценарий. Това е един от ключовите изводи, който може да се направи от договора между държавната компания "Автомагистрали" и Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Дружеството, което също като АПИ е под шапката на регионалното министерство, получи първата си огромна поръчка за изграждане на "Хемус" през декември 2018 г. Вторият й скъп договор беше за укрепване на 74 обекта, засегнати от свлачища и срутвания, за 475 млн. лв. без ДДС, а третият - за 1.15 млрд. лв. без ДДС за оставащите 89 км от северната магистрала. Пътната агенция възложи и трите договора на "Автомагистрали" чрез т.нар. in-house - вътрешно възлагане без открит търг, което Законът за обществени поръчки (ЗОП) позволява в определени случаи.

Последните два договора обаче не са публикувани в сайта на АПИ, въпреки че бяха подписани съответно през октомври и декември. "Капитал" ги получи по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Според документите "Автомагистрали" има заложена печалба до 10%, което при бюджет от 1.6 млрд. лв. е 160 милиона. Към договорите обаче не са публикувани единичните цени за съответните дейности, което на практика означава, че няма количествено-стойностна сметка за дейностите.

Интересна клауза и от двата договора е, че "Автомагистрали" не може да коментира проектите пред медии, освен ако няма изрично писмено позволение от АПИ.

Кога ще е готова "Хемус"

Цялата магистрала "Хемус" ще е готова през 2023 г., каза председателят на управителния съвет на АПИ Георги Терзийски интервю пред в. "Строител", публикувано на 30 януари 2020 г. Същото заяви регионалният министър Петя Аврамова в своя отчет за 2019 г. в края на декември.

Тази прогноза обаче е твърде оптимистична поне на база на публичната информация за проекта. Преди повече от година АПИ възложи изграждането на 134 км от Боаза до пътя Русе - Велико Търново, през пролетта имаше шумна първа копка, но засега има разрешение за строеж само за 1.6 км.

В договора от декември 2019 г. за отсечката между 222-ри и 310-и км - след връзката с пътя Русе - Велико Търново до строящия се в момента участък Белокопитово - Буховци, са заложени срокове, които дори не е ясно кога ще започнат да текат. За първия участък, който е дълъг 43.6 км, са предвидени 460 дни за проектиране и 36 месеца за строителство. Първият срок обаче ще започне да тече, след като АПИ представи готовия идеен проект. Справка в сайта на агенцията показва, че в момента тече процедура по избор на изпълнител на идейния проект, но все още няма избран такъв. За другите два участъка, дълги по 33 и 11 км, има предвидени съответно по 260 дни проектиране и между 30 и 36 месеца за изграждането.

В момента идейните проекти са готови, но се прецизират. След това ще се предоставят на "Автомагистрали", казаха от АПИ в отговор на "Капитал". Тоест, сроковете още не текат.

Освен това в договора на "Автомагистрали" се упоменава, че тези срокове може да се удължат заради непредвидени и обективни обстоятелства като археология и процедури по отчуждаване на частни терени.

Това значи, че "Хемус" може да е готова най-рано в края на 2024 г., но само ако не се случи нещо извън стриктния план, а това е много малко вероятно. Например при отсечката от 16 км между Буховци и Белокопитово, където строят частни фирми, има сериозно забавяне именно заради неочаквана открита археология.

Така един от ключовите аргументи да се сключват тези договори без състезателна процедура - а именно скоростта, олеква. Освен това фирмата все пак ще трябва да разчита на външна помощ, за да може да работи успоредно по всички проекти, които вече пое. Това обаче е в разрез със ЗОП, тъй като при вътрешното възлагане държавните фирми не могат да ползват подизпълнители и да превъзлагат дейности.

Високи ли са цените

Часовите ставки, на които ще работи "Автомагистрали" по двата договора, са съответно 7.50 и 8.50 лв. на час. За сравнение, в договора на ГБС за връзката на Околовръстното шосе с магистрала "Тракия" ставката е 4,90 лв.

Минималната часова ставка за квалифициран труд е 3,90 лв., коментира източник от бранша. "Цена от 8,50 е доста добра, ние рядко слагаме в обществените поръчки такава", обясни той. Критерият за най-ниска цена в откритите търгове, както и дозата сива икономика може да е причина за по-ниските ставки при частните фирми, обясни друг източник.

Странно е още, че в договорите на "Автомагистрали" пише, че при въвеждането на тол системата може да се приеме повишаване на ценовото предложение. От АПИ обясниха, че това "цели преодоляване на евентуална промяна на разходите за доставка на материали, извозване на земни маси и други дейности, свързани с използването на транспортна техника, когато се налага придвижване до обекта по пътища в обхвата на тол системата". От отговорите става ясно, че когато тол системата влезе в сила, някои от единичните цени може да се променят. "В тази връзка е допустимо и цената на договора да бъде коригирана, тъй като промяната на разходите ще е в резултат на обстоятелства, които към датата на подписване на договора не могат да бъдат предвидени от изпълнителя и възложител", казват те.

За "Хемус" държавната фирма ще получи аванс от 35%, или 402 млн. лв., в рамките на 90 дни от подписване на договора. За укрепването на 74 обекта ще получи до 50% от договора в рамките на 60 дни от подписването му, т.е. сега може вече да е изплатена сумата от 440 млн. лв. без ДДС.

Свлачища за милиони

В договора за укрепване на свлачища за 470 млн. лв. са включени 74 обекта из цялата страна, които отиват без търг в "Автомагистрали". Някои от обектите в договора са със стойност на строителството под 1 млн. лв., докато други са доста по-високи.

Сред най-скъпите обекти са:

  • укрепване на свлачище в квартал Старо село на Своге, засягащо част от републикански път III-164 Своге - Искрец - Бучин проход, за 32.3 млн. лв. без ДДС
  • свлачищни деформации в участък от път II-11 (о.п. Видин - Димово) - Симеоново - Ботево - Арчар - Лом, от км 9+990 до 10+425 км - 25.9 млн. лв. без ДДС
  • укрепване на свлачище на републикански път I-5 Полски Тръмбеш - Велико Търново от 98+130 до 100+220 за 19.5 млн. лв. без ДДС
  • трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на АМ "Тракия" в участъка от км 342 до км 348 - 16.45 млн. лв. без ДДС.