ВиК оператори обявиха поръчки за над 175 млн. лв. в извънредното положение

Водните проекти по "Околна среда" се бавеха и през март най-после тръгнаха, но в сложна ситуация

   ©  Цветелина Белутова
   ©  Цветелина Белутова

Oт 6 март досега ВиК дружества в страната са обявили поръчки за 175.7 млн. лв. без ДДС. Това са проекти, финансирани по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС). Отделно има и други търгове за по-малки обекти и с различно финансиране.

По-голямата част от парите по европрограмата са именно за водния сектор - общият бюджет е 3.46 млрд. лв., за води той е почти 2.4 млрд. лв. Към настоящия момент договорените средства по приоритетна ос "Води" са 2.35 млн. лв., а реално изплатените - 517 млн. лв. Според информационната система за управление на средствата от Европейския съюз процентът на изпълнение е 22.1 към момента. За цялата програма е малко над 27%.

Доста от вoдните проекти се забавиха и поръчките от програмния период 2014 - 2020 започнаха да се пускат едва миналата година, а други още предстоят. Например същински поръчки за строителство в Перник все още няма, а проектът за виден цикъл там е на стойност почти 105 млн. лв.

Кой работи през март

Ударно е започнало работа "ВиК Варна". То сключи договора си за финансиране по ОПОС преди половин година - през септември 2019 г. Според отговори на дружеството до "Капитал" от декември 2019 г. четирите поръчки за инженеринг трябваше да се обявят в края на миналата година или началото на 2020 г. Със забавянето обаче те влизат в настоящата извънредна ситуация.

Най-голямата поръчка на варненския ВиК оператор е за 66.3 млн. лв. без ДДС и е разделена на две позиции. Едната е за доизграждане на канализация в "Изгрев", "Кочмар", "Сълзица", "Пчелина" и "Сотира", бул. "Христо Смирненски", реконструкция на канализационен клон под бул. "Владислав Варненчик", реконструкция на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци - III етап. Втората е със същия предмет но се отнася за "Бриз", "Свети Никола", "Ален мак", "Ваялар", "Траката" и "Манастирски рид" и изграждане на водопроводни връзки към ново трасе на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци - III етап.

Втората поръчка във Варна е за канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор от село Каменар за 27.4 млн. лв. Третият търг е с прогнозна стойност 17.5 лн. лв. и е за реконструкция и доизграждане на магистрални водопроводи между Варна и Златни пясъци, както и за изграждане на канализационни колектори по бул. Княз Борис I". Крайните срокове за подаване на оферти са между 18 и 20 май 2020 г.

Последната поръчка на "ВиК Варна" е по-малка - за 9.5 млн. лв., и е за реконструкция на участък от деривация Китка - Варна - площадка "Падина-Житница", като офертите се събират до 11 май.

Загубите на вода на "ВиК Варна" са 65%, сочи докладът на Комисията по енергийно и водно регулиране (КЕВР).

"ВиК Шумен" е започнало поръчката за инженеринг на ВиК системи в града за 8.48 млн. лв. Оферти се подават до 24 април. Все още се разглеждат офертите в търга за изграждане на пречиствателна станция за питейни води.

ВиК дружеството в Ямбол пък обяви поръчка за доизграждане на ВиК мрежи 8.75 млн. лв. с краен срок за подаване на оферти 11 май.

В навечерието на извънредното положение "ВиК Силистра" също обяви търгове на доста значима стойност. Най-големият е обявен на 6 март и е с прогнозна стойност 43 млн. лв. - за реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в областния град, както и селата Айдемир и Калипетрово. Кандидатите могат да подават оферти до 13 април.

Другите търгове на ВиК оператора са за 7.48 млн. лв. за ремонт на външните довеждащи водопроводи към Тутракан и за 1.1 млн. лв. за ремонт на водопроводите в самия град. Сроковете за оферти са съответно 22 и 21 април. Общата стойност на целия проект на Силистра е близо 80 млн. лв. Загубите на вода на "ВиК Силистра" са близо 60%, сочи доклада на КЕВР.

Предстоящите проекти

Тази година трябва да се обявят ударно още поръчки по водни проекти, за да се усвои максимално ресурсът по ОПОС.

"ВиК Сливен" например има проект за над 133 млн. лв., който трябва да е завършен до началото на 2024 г., но все още няма нито един търг за него. Това значи, че за малко над три години и половина дружеството ще трябва да обяви процедурите, да събере и оцени офертите, да се мине през евентуалното обжалване от неизбрани кандидати, след което да бъде изпълнено и самото проектиране и строителство. Преди няколко дни тепърва е обявена поръчката за изпълнител на водния европроект за управление и организация.

В Кърджали ситуацията е същата - няма търгове за инженеринг, като там инвестицията е прогнозно близо 68 млн. лв. и всичко трябва да приключи до април 2024 г.