ВиК поръчки за над 420 млн. лв. са обявени по време на извънредното положение

Най-големият воден търг е на Пловдив - за 81 млн. лв., Сливен и Кърджали също започнаха процедурите си през последните две седмици

Всички водни проекти трябва да бъдат завършени до 2024 г., за да се усвои европейското финансиране
Всички водни проекти трябва да бъдат завършени до 2024 г., за да се усвои европейското финансиране    ©  Надежда Чипева
Всички водни проекти трябва да бъдат завършени до 2024 г., за да се усвои европейското финансиране
Всички водни проекти трябва да бъдат завършени до 2024 г., за да се усвои европейското финансиране    ©  Надежда Чипева

Въпреки извънредното положение и притесненията на строителния бизнес, че държавата и общините ще спрат да обявяват обществени поръчки, в последния месец ВиК операторите в страната всъщност дадоха старт на търгове за общо над 420 млн. лв. без ДДС. След като през март бяха обявени поръчки за над 175 млн. лв. във Варна, Шумен, Ямбол, Силистра, както и голям воден проект за 70 млн. лв. в Шумен. На 2 април пък "ВиК Пловдив" е обявило внушителна поръчка с прогнозна стойност 82 млн. лв. без ДДС. Освен това търгове са тръгнали и във ВиК дружествата на Сливен, Кърджали и Стара Загора.

Големите поръчки за изграждане или ремонти на водна инфраструктура ще се финансират основно по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) 2014 - 2020 г. Те обаче тръгват със закъснение и трябва да приключат до 2024 г., за да се усвоят средствата за водна инфраструктура успешно.

Без наводнения в Пловдив

Търгът за 81.5 млн. лв. без ДДС в Пловдив е за реконструкция и изграждане на ВиК мрежи в града. Планира се ремонт на 4.7 км главни и 6.2 второстепенни водопроводи, както и 12.6 км отвеждаща и пречистваща инфраструктура. Ще бъде изграден и Периферен колектор I-A, или т.нар. Южен периферен колектор, който ще реши проблемите с наводненията в южната част на града. Поръчката ще трябва да се изпълни за близо три години. Срокът за подаване на оферти е 11 май. Критериите за оценка са два с равна тежест - концепция за изпълнение и цени.

Целият воден проект на пловдивския ВиК оператор по ОПОС е за 137.8 млн. лв. и трябва да бъде завършен до март 2024 г.

Миналото лято обединението "ПСОВ Пловдив 2018", в което влизат "ГБС - Пловдив", "Главболгарстрой" и "Еко-проект 2000", спечели поръчка за 70 млн. лв. за изграждането на нова пречиствателна станция за отпадни води в Пловдив. ГБС е декларирала за подизпълнител "Кристална вода". Въпросната фирма е свързана с Румен Гайтански-Вълка.

Дебют за Сливен и Кърджали

"ВиК Кърджали" също ударно е започнало да обявява търгове по ОПОС, като дружеството има точно четири години да проведе процедури, да подпише договори с изпълнители и да завърши строителството. Oбщата инвестиция във ВиК инфраструктура по европейската програма там ще е за почти 68 млн. лв. и финансирането вече е осигурено.

Най-голямата поръчка е за 17.9 млн. лв. без ДДС и е за реконструкция на магистрален водопровод и на главни водопроводи. Търгът за доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в агломерацията е за 10.3 млн. лв.q а за реконструкция и модернизация на пречиствателна станция "Енчец" - за 10.7 млн. лв. Най-малката поръчка на ВиК оператора е за 5.95 млн. лв. и е за реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа в Кърджали и Момчилград.

"ВиК Сливен" също прави дебют по своя воден проект. На 31 март дружеството е обявило поръчка на стойност 30.7 млн. лв. за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения. Крайният срок за подаване на оферти е 11 май.

Другата процедура е обявена на 9 април и е за 16.8 млн. лв. Тя е за реконструкция на довеждащи водопроводи, включително и от язовир "Асеновец". Кандидатите могат да подават оферти до 20 май 2020 г.

От 3 април "ВиК Стара Загора" също има нов търг - за 18.8 млн. лв. за инженеринг на външни довеждащи водопроводи, като той е разделен на три обособени позиции. Крайният срок за подаване на оферти е 26 май.

Малко преди него бе обявена и поръчка за 36.4 млн. лв. без ДДС за реконструкция на ВиК мрежи. Водният оператор вече има договорено финансиране по ОПОС, тъй като подписа договор с управляващия орган - Министерството на околната среда и водите. Крайният срок за подаване на оферти е 11 май 2020 г.

Още от Капитал