Рушащата се синагога във Видин ще получи втори шанс

Общината е обявила поръчка за 7.3 млн. лв. без ДДС, средствата са основно евросубсидия, а сградата ще е културен център

Построената през 1894 г. синагога във Видин е архитектурен паметник, който от години се руши. Сега общината има конкретен план как да спаси сградата - с пари по оперативна програма "Региони в растеж". Вече е обявила обществена поръчка за реставрация и адаптация на синагогата в Културен център "Жул Паскин" на стойност 7.3 млн. лв. без ДДС. Съфинансирането на община Видин е осигурено от Регионалния фонд за градско възстановяване и развитие.

Крайният срок за подаване на оферти е 1 юни.

Историята

Това е втората по големина синагога в земите край река Дунав и втората по големина в България след тази в София. От документацията към търга става ясно, че авторът на първоначалния проект на сградата не е ясен. От 1950 г. не е използвана за молитвен дом и дори известно време е склад, пише в конструктивното обследване на сградата.

Синагогата е обявена за паметник от национално значение през 1967 г.

През 80-те години на ХХ век се взима решението покривът на сградата да бъде подменен, като той е премахнат и в средата на синагогата се разполага кран, казва арх. Любомир Станиславов от S Architectural Team, автор на проекта за реставрация, цитиран от БНР. "Само че през 1986 г. парите свършват, строителите си прибират крана и се изнасят от обекта, а новата метална конструкция остава зарязана в двора - без да се извършат каквито и да било действия за защита на сградата. А това граничи с вандализъм, тъй като основната причина синагогата да бъде днес руина е именно решението да се разположи вътре този кран", обяснява той.

През 2017 г. организацията на евреите "Шалом" дари храма на община Видин при условие до пет години започне реставрацията й. Ценната сграда няма да се използва като молитвен дом вече, а като културен център. Той ще е кръстен на френския художник Жул Паскин, роден сред еврейската общност във Видин.

Поръчката

Сградата ще бъде превърната в многофункционална зала, в която ще се организират събития, стана ясно от думите на арх. Станиславов в началото на 2019 г. "На второто ѝ ниво пък ще се разполагат пространства за постоянни изложби, свързани с творчеството на Жул Паскин и с холокоста. Там ще бъдат също библиотеката и помещенията за дейността на организацията на евреите "Шалом". Разбира се, сградата ще има и туристически характер - посетителите ще могат да си купят сувенири, брошури, книги, свързани с нейната история. Така че това ще бъде едно богатство за града, който вече притежава голяма спортна зала, но не и подобно място за културни събития", обясни архитектът пред БНР.

В заданието на поръчката се включва разработването на инвестиционен проект, реставрация и адаптация на основната сграда на синагогата, изграждането на обслужващата сграда в имота, вертикална планировка.

Критериите за оценка на офертите са цена (40%), качество на строително-монтажни работи (40%) и професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането (20%).

Изпълнителят ще има 600 дни за изпълнение, като в него не се включват съгласувателните процедури. Инвестиционният проект ще трябва да се съгласува с Националния институт по недвижимо културно наследство (НИНКН).