Багерите в Рила са на фирма, близка до бившия депутат Илия Илиев

Около езерата няма да има само чакъл, но и каменни плочи, а проектът няма оценка за въздействието върху околната среда или оценка за съвместимост

Защо има багери в Рила? Този въпрос изникна след като съответната машина се появи на снимки, направени до Седемте рилски езера в Национален парк "Рила".

Краткият отговор е: защото се изпълнява обществена поръчка, обявена още през 2018 г.

Дългият отговор е по-интересен. Поръчката е възложена преди една година на фирма на роднина на бившия депутат от ДПС и председател на ДРОМ Илия Илиев. Въпросното дружество - "Юнайтед пропърти груп" е спечелило поръчки за над 40 млн. лв. с ДДС за по-малко от година, откакто е собственост на племенника на Илия Илиев, Христо Янков. Управител пък е Йордан Илиев, брат на Илия Илиев. Бившият депутат е осъден за източване на Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) именно през обществени поръчки, но присъдата в момента се обжалва на втора инстанция.

Освен чии са багерите другият ключов въпрос е спазени ли са екологичните процедури и законодателство и дали настоящата работа със строителната техника няма да окаже негативно въздействие върху околната среда в националния парк. Законът позволява да не се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за такъв проект, но трябва да се вземат предвид редица фактори, за да не се направи това.

Чакъл и каменни плочи на езерата

Проектът с възложител Национален парк "Рила" се финансира по оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) и е на обща стойност близо 12 млн. лв. Конкретната поръчка има три позиции, като втората и третата са спечелени от "Юнайтед пропърти груп". Двата договора за рехабилитация на туристически пътеки са за общо над 8 млн. лв. с ДДС.

Идеята на настоящата поръчка е да се ограничи преминаването на туристите през защитените територии на парка чрез насочването им към туристическите пътеки. "Влошените условия на туристическите пътеки водят до нерегламентирано навлизане на туристи в прилежащи територии поради заобикаляне на наводнени (мокри и кални) или ерозирали участъци", пише в техническата документация към търга.

Ето защо не само е предвидено поставяне на чакълеста настилка, а и на каменни плочи, дебели минимум 4 см. Те ще са разположени на близо 5 км участъци от трасето на маршрута от ез. Бъбрека - ез. Сълзата. Освен това трябва да се оправят отводнителните съоръжения

С две думи, това няма да е последният багер, който ще видите там.

ОВОС? Не, мерси

Пред "Свободна Европа" Стефан Кирилов, главен експерт в Дирекция "Национален парк Рила, обясни, че ОВОС не е изготвен, но проектът е законен. "В самия проект има становище, че отговаря на екологичното законодателство. Говорим за целия проект, за всички 10 дейности", каза той. По думите му проектът е съгласуван с Министерство на околната среда и водите (МОСВ), което е дало положително остановище още при кандидатстването за финансиране на проекта.

Според чл. 93, ал.2, т.3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) министърът на околната среда и водите преценява необходимостта от извършване на ОВОС за всеки конкретен случай съобразно критериите по ал. 4 и се произнася с мотивирано решение за "инвестиционни предложения, техни разширения или изменения, които са разположени на или засягат пряко територия на резервати, национални паркове и поддържани резервати - защитени територии по реда на Закона за защитените територии".

Въпросното мотивирано решение обаче не е публикувано и не може да стане ясно дали въпросните критерии - местоположението на инвестиционното предложение, характеристиките му и потенциалното въздействие върху околната среда, са взети предвид.

Според чл. 21 от Закона за защитените територии пък в националните паркове са забранени редица неща сред които и "строителство, освен на туристически заслони и хижи, водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения за нуждите на управлението на парка и обслужването на посетителите, подземни комуникации, ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения", но и "намеса в биологичното разнообразие". Паркът е и защитена зона от европейската мрежа "Натура 2000". Екологът Тома Белев, председател на Асоциацията на парковете, изрази мнение пред "Дневник", че има теоретична възможност багерът да увреди почвата и да предизвика допълнителна ерозия, както и чакълът да бъде отмит и да попадне в крехките екосистеми на езерата.

По същият проект по ОПОС ще се изгради и контролно-информационен пункт до хижа "Рилски езера". Прогнозната стойност на търга е 470 хил. лв. без ДДС, като в него има трима кандидати - фирмите "Беткор", "Реал Трейдинг" и "Сима". Предстои избор на изпълнител.

Багери, релси - всичко в рамките на закона

Всичко по-горе става по-тревожно, когато се постави в контекста на фирмата изпълнител. "Юнайтед пропърти груп" е със собственик Христо Янков, който е на 22 години, и управител Йордан Илиев. Янков е племенник, а баща му Йордан Илиев - брат на бившия депутат от ДПС Илия Илиев. Последният е учредител на ромската партия ДРОМ, бивш общински съветник от ГЕРБ в София и през 2019 г. бе осъден за източване на милиони от НКЖИ.

Дружеството има приходи за 2019 г. в размер на 7.5 млн. лв., а печалбата му е 2.38 млн. лв., сочи последният публикуван финансов отчет. Фирмата е създадена през 2015 г., като в края на август 2018 г. Христо Янков я купува за 10 хил. лв. от предишния й собственик Здравка Маринова.Само през 2018 г. фирмата е спечелила поръчки на общините Годеч, Самоков, Якимово и Ихтиман за над 11 млн. лв.

При поръчката на парк "Рила" възложителят скорострелно избира "Юнайтед пропърти груп" за изпълнител - офертите са събрани на 20 декември 2018 г. и въпреки почивните дни и празниците решението за избор на изпълнител е от 17 януари. Всички конкуренти в процедурата са отстранени без фирмата на Янков. Въпреки че след жалба на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) регулаторът връща преписката за преразглеждане заради нарушния, "Юнайтед пропърти груп" пак е избрана за изпълнител.

В периода август 2019 г. - февруари 2020 г. НКЖИ им възлага поръчки за над 15 млн. лв. без ДДС за доставка на релси и изграждане на укрепителни стени.

В някои от търговете, в които дружеството печели, възложителите отстраняват едни от най-големите строителни фирми - например "Хидрострой", "ПСТ груп", "Трейс", които иначе печелят поръчки за десетки милиони и е странно да не могат да си подготвят техническата документация.

Най-забележителната победа на Илиев е над самото НКЖИ, което се самоотстрани от собствения си търг за релси, за да може да спечели компания на другия племеник на депутата.

Фамилията е имала и други печеливши фирми - "Мегастрой2009", "Енерджи груп 2003" и Ай Ки Ес. Те обаче имат една и съща съдба - семейство Илиеви ги прехвърля на сръбски граждани. "Предложи ми човек, бяхме в затруднение, каза, че ще се занимава и ще поеме дълговете. Какво да направим, като хората казват, че имат възможност, поемат ги дори с разходи и задължения, какъв е проблемът - това е в рамките на закона", коментира ситуацията Волга Илиева, сестра на Илия Илиев, пред "Капитал" миналата година.

Още от Капитал